Klára Hešková

Klára Hešková

Klára hešková je študentka absolventského ročníka divadelnej vedy na Univerzite Palackého v Olomouci. Zaoberá sa súčasným tancom a performance, vo svojej diplomovej práci skúmala performance explicitného ženského tela. K záujmu o tanec ju priviedli vlastné praktické skúsenosti na javisku na amatérskej úrovni.


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE