Material for the Spine a movement study (materiál pre chrbticu; pohybová štúdia)

Do činnosti contredance (www.contredanse.org), tanečného centra v Bruseli, patrí okrem iného aj o sporostredkovanie a zaznamenávanie umeleckých a myšlienkových smerov v tanci. Organizujú rôzne stáže s poprednými osobosťami, ktoré ovplyvnili tanečný svet, názory a vnímanie pohybu (Lisa Nelson, Steve Paxton, Joan Skinner, Simone Forti, Bonnie Bainbridge Cohen a i). Sú to vždy dlhodobejšie stretnutia s prácou týchto umelcov, takže tí, ktorí dovtedy mali informácie len sprostredkovane, majú možnost preniknúť hlbšie do podstaty prístupu a pohľadu jednotlivých osobností. V tejto edícii doteraz vyšlo aj DVD-ROM Tanec a Body Mind Centering. Zachytáva Bonnie Bainbridge Cohen v akcii počas workshopu v Bruseli z mája 2004. Bonnie tu rozpráva o vývoji svojej práce, názorne dokazuje svoje teórie o váhe, čase a priestore a ich aplikácii v tanci. Koncom minulého roka vydali nové DVD-ROM Material for the Spine, a movement study, kotré prezentuje učenie Steva Paxtona. Paxton začal v roku 1986 detajlnejšie pozorovať prácu chrbtice, tak ako ju vnímal v kontexte  kontaktnej imporvizácie. Postupne začal formulovať techniku, ktorú dnes prezentuje pod názvom material for the spine. “Zaujímalo ma spojienie techniky a procesu imporvizácie. Material for the spine (MFS) ponúka systém skúmania vnútorných a povrchových svalov chrbta. Cieľom je uvedomenie si tmavých miest, “druhej strany”, alebo vnútra, to znamená častí, ktoré si príliš často nevidíme, a ktoré často unikajú tanečníkovej pozornosti a uvedomenia si vlastného tela. Skúmal som, ako vnemy z týchto častí uviesť do pozornosti a koncentrácie. V rámci MFS sa tiež dá poukázať na tri veci: 1) ako tanecník uvažuje o tom, čo robí; 2) čo si myslí, že robí a 3) čo je v skutočnosti vidno. Stojí za to zamyslieť sa nad tým, že predstava, ktorá predchádza akcii, príp. pohybu predurčuje jeho výsledok, a že spôsob uvažovania o vlastnom pohybe môže mať rôzne podoby. MSF rozvíja uvedomenie si, flexibilitu, rozlišovanie a kinetickú identitu. A možno je to len spôsob ako pracovať na pohyblivosti chrbtice.” (Steve Paxton) Interaktívne DVD-ROM (pre PC, alebo Mac) Material for the spine je výsledkom štvorročnej spolupráce contredanse (www.contredanse.org) so Stevom Paxtonom. Jej súčasťou boli aj dve niekoľkotýždňové stáže v Bruseli a Paríži. Záznamy z nich sú súčasťou praktickej časti foriem. DVD obsahuje viac než 4 hodiny záznamu. Nájdete tu originálne audivizuálne úvahy Paxtona, sekvencie spracované pomocou systému motion capture (nádherné zábery pohybu kostry/kostí), ukážky z prednášok, hodín a performances. Cieľom DVD je uviesť diváka do podstaty tejto filozofie a techniky, ponúka prehľad, detaily, konkrétne cvičenia, formy, ktoré ju tvoria a popri tom prezentuje Paxtonove názory na pohyb, tanec, vnímanie, učenie (sa) a spoločnosť. DVD-ROM má dve hlavné časti vnemy a zmysly a formy. Prvá, vnemy a zmysly, sa venuje skôr princípom a otvára témy ako napr. váha a gravitácia; dýchanie; small dance; pointing (vzťah dlaň, prsty a lopatka); panva ako iniciátor pohybu; chôdza; chrbát; sférický  priestor; MFS ako základ pre imporvizáciu (úvod do Goldbergových variácií a Anglických suít, čo sú Paxtonove imporvizácie na Bachovu hudbu). V druhej časti formy venovanej, ako naznačuje názov, formám nájdete konkrétne cvičenia a rôzne spôsoby rolovania, puzzles, ondulácie, aikido roll a zahrievania. Rollovania učia o zakúšaní formy tvarovanej zvnútra. Majú dve základné podoby: croissant a špirálový roll. Určite ste ich už videli, či robili, no od Paxtona znejú úplne inak. Criossant je rollovanie v oblúku vedené končatinami, alebo tažiskom, v úplnej horizontále, alebo s končatinami nadvihnutými od zeme. Špirálovitý/helix roll, názov dáva predstavu ako asi vyzerá, môze byť iniciovaný od nôh, alebo paží. Tieto spôsoby rollovania využívajú repetíciu a zameriavajú na pozornosť k vnútorným procesom a zároveň na zdokonaľovanie tvaru, ktorý sa prirodzene počas rollovania vytráca, koroduje. Puzzles ukazujú 4 spôsoby ako si overiť vnímanie priestoru pomocou rolovania a rotácie chrbtice v nezvyčajných polohách. Zapájajú ramená ako iniciátory, alebo podporu pohybu a ukazujá spôsoby použitia hornej končatiny a ramenného pletenca ako jedeného celku. Ondulácia precvičuje predozadné, bočné vlnenia chrbtice iniciované hlavou, alebo panvou. Aikido roll neodmysliteľne patrí k praksi Steva Paxtona. Stojí na počiatku väčšiny jeho cvičení, pretože vznikli ako pomôcka na zvládnutie tohto komplikovaného “kotrmelca”, kedy sa telo púšťa do troch smerov zíráveň. Záverečná čast DVD predstavuje zahrievacie cvičenia a úvahu Steva Paxtona o tanci, kultúre, sekaní dreva a kosení trávy. DVD má výbornú kameru, nápadité spôsoby záberov, ktoré ponúkajú nezvyčajné uhly (napríklad zospodu, alebo pomocou motion capture). Najcennejšia je však charizmatická odobnosť Steva Paxtona. Jeho slová, pripomienky a úvahy o pohybe, ktoré sa síce dajú reprodukovať, ale v jeho podaní majú nenapodobiteľný šarm a hĺbku. DVD je v angličtine s anglickými, alebo francúzskymi titulkami a stojí 28 Eur. (ISBN 978-2-9301-4629-4) DVD v produkcii contredanse sa dajú samozrejme objednať na dobierku na ich stránkach, kúpiť priamo v sídle contredanse, alebo ich nájdete v špecializovaných kníhkupectvách. V zahraničí. (Kníhkupectvo Centre Pompidou v Paríži napr.) Ale možno vás prekvapia i domáce zdroje. Kto vie… Contredanse našťastie nie je jedinou edičnou inštitúcoiu. Na záver tohto roka chystá CND v Paríži dokument o somatických praktikách, ktoré významne ovptlyvnili rozmyšľanie o pohybe a výrazne sa zapísali i do tiel tanečnikov, ani si toho nemusia bzť vedomí, pretože ich prvky sa stali súčasťou technickej prípravy a stoja na pozadí mnohých filozofií súčasných tanečných umelcov či pedagógov. Dokument by mal obsahovať rozhovory s priekopníkmi týchto prístupov k vzdelávaniu a reedukácii tela.

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 0x

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: