Zden Brungot Svíteková

Zden Brungot Svíteková

Texty autora

Co nás naučilo prosincové setkání o dění v Tanci Praha a divadle PONEC?

Umělecká scéna doma i v zahraničí řeší již několik měsíců otázky týkající se změn v Tanci Praha, z. ú., (dále TP) a v divadle PONEC (dále Ponec). Kromě čtyř vyjádření zakladatelky a ředitelky TP Yvony Kreuzmannové a veřejně dostupného záznamu setkání z 20. prosince 2023 je komunikace ze strany TP strohá. 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE