Mezinárodní týdny tance: Gala – Nadějné vyhlídky českého tance

V Divadle na Vinohradech se představili v jednom večeru vedle profesionálů studenti konzervatoří.  Organizátoři 36. ročníku Mezinárodních týdnů tance (MTT) tak umožnili ojedinělé setkání a konfrontaci žáků některých českých tanečních institucí a s potěšením lze konstatovat, že jejich výkony dosáhly na vysokou laťku uměleckých kvalit.

The Way (Taneční konzervatoř Brno).

The Way (Taneční konzervatoř Brno).

MTT se aktuálně soustředí na prezentaci českých tvůrců a budoucích profesionálních tanečníků. Původně byly ojedinělou možností, jak si vyzkoušet jiné přístupy ke klasickému tanci, poznat práci se zahraničními pedagogy, okusit moderní taneční techniky a jazz. Časy se ovšem mění a nabídka workshopů nejrůznějších tanečních technik a metod je k mání po celý rok. Může ji využít široká veřejnost včetně profesionálů a posluchačů konzervatoří, na něž jsou kladeny čím dál větší nároky.

Vzdělávání v oboru tanec ve státních institucích se věnoval Speciál 2021 vydaný pod hlavičkou Tanečních aktualit. O chodu škol a obsahu edukace v něm promluvili nejen ředitelé, vedoucí tanečních oddělení, ale o své zkušenosti s výukou se podělili také pedagogové a nedávní absolventi. Ocenila jsem, že otevřeně a neanonymně vyjádřili svůj názor. Všichni se shodli na tom, že studium vyžaduje disciplínu a sebezapření. Bez nich se tanečníci neobejdou ani v profesionální kariéře, kdy je zapotřebí obstát při konkurzech v silné konkurenci. Gala ve vinohradském divadle ukázalo, že na školách máme odhodlanou a zapálenou generaci českých tanečníků.

Během večera vystoupili posluchači Taneční konzervatoře Brno (TCB), Taneční konzervatoře hl. m. Prahy (TKHMP), Pražské taneční konzervatoře a SOŠ, Tanečního centra Praha, konzervatoře – gymnázia (TCP). Mezi jejich výstupy se zařadily ukázky z repertoáru Baletu Praha Junior a Bohemia Baletu, které poskytují dočasné zázemí absolventům TCP a TKHMP. Akcentaci na český tanec podtrhlo účinkování Pražského komorního baletu a „mezinárodnost“ zajistilo hostování tanečníků Santa Barbara Dance Company. Dramaturgie večera se vydařila – vyvážila délku a obsah vybraných děl od čisté neoklasiky přes její soudobé obohacení až po tzv. contemporary.

Group Authentics (UC Santa Barbara Dance Company).

K aktuálním trendům se výrazně hlásila choreografie Group Autentics. Proměnlivý tok mladistvé energie zachytili hostující tanečníci americké company jistě a s elánem. Fundament dobré průpravy prokázali i další účinkující z řad studentů citovaných tuzemských škol. I oni se představili ve velmi dobrém světle, v pečlivém nastudováním vybraných kusů. A zaujali nejen oni, ale také choreografie Terezy Hlouškové (fragment z Malých pošetilostí), Davida Lamparta (Matka/Ukrajina 22), Šimona Kubáně (Maria), Lukáše Lepolda (The Way) a Vlasty Schneiderové (fragment ze Vzpomínek). Každý z nich zúročuje znalosti tanečního „řemesla“, citlivě pracuje s dynamikou a pohybovým frázováním, s hudbou a schopností obsáhnout prostor jednotlivci i skupinou. Ve většině děl vystoupili studenti posledních ročníků, jejichž výkony mě vzhledem k jejich mládí mile překvapily zdařilým technickým provedením i výrazovou vyzrálostí. Výtečně se vypořádali s neoklasickým tvarováním, rychlými změnami vazeb a postavením v prostoru rovněž posluchači 4. ročníku TKHMP. Bérangere Andreo je ve svém Etinsel s doprovodem barokních tónů J. S. Bacha nešetřila, nic jim neulehčila a postavila je před výzvu, které se studenti nezalekli a zvládli ji na výbornou.

Pohotovost, přesnost a interpretační zaujetí nechyběly žádné z uvedených choreografií– za všechny bych ještě jmenovala ukázku z produkce Vzpomínky, jež rovněž vyžadovala velkou soustředěnost na vzájemnou souhru, koncentraci na přesné načasování zachycení gest a póz reagujících na verše Ivana Slavíka. Gala mi zkrátka dalo naději, že čeští tanečníci a tanečnice se neztratí. Mají totiž značný potenciál, který by mohly zúročit tuzemské soubory spolu s choreografy, kteří prokazují talent a schopnost uchopení tvůrčího procesu v celém rozsahu.

Bohemia Balet.

S ohledem na to, jak se v posledních ročnících MTT profilují, tedy na prezentaci výsledků našich škol, by pak stálo za zamyšlení, zda nepozměnit název akce, zda nezapojit další, zbývající konzervatoře a nepřizvat více hostů ze zahraničí. Aktuální dramaturgická koncepce se soustředí na porovnání připravenosti posluchačů na profesionální kariéru, což je nepochybně záslužné a podnětné. Proto by bylo dobré nastavený tematický kurs neopouštět a upozorňovat nadále na výsledky vzdělávacího procesu, o jehož náplni a kvalitách se ještě nedávno u stolu či před obrazovkami čile diskutovalo, a nejen v odborných periodikách psalo (převážně v souvislosti s publikací Baletky od Miřenky Čechové). Na vědomí je potřeba brát i konkrétní výstupy. Ty jsou také velmi důležitou, průkaznou zprávou o kvalitě vzdělávaní budoucích tanečních profesionálů.

Psáno z představení 24. dubna 2022, Divadlo na Vinohradech. 

 

Gala

Painted Rainbow
Choreografie: Attila Egerházi
Hudba: Jean Sibelius
Tančí: Balet Praha Junior

Etinsel
Choreografie: Bérangere Andreo
Hudba: J. S. Bach
Tančí: 4. ročník TKHMP

Group Autentics
Choreografie: Derion Loman, Madison Olandt
Hudba: Ken Nordine, Group Autogenics by the Books
Tančí: UC Santa Barbara Company

Malé pošetilosti (fragment)
Choreografie: Tereza Hloušková
Hudba: Claudio Monteverdi, Philip Glass, Antonio Vivaldi (úprava Armand Amar)
Tančí: Balet Praha Junior, PKB

Matka /Ukrajina 22
Group Autentics

Choreografie: David Lampart
Hudba: Gustav Mahler
Tančí: Marika Blahoutová, Vojtěch Pilbauer (Bohemia Balet)

Maria
Choreografie: Šimon Kubáň
Hudba: Max Richter (Antonio Vivaldi)
Tančí: Pražská taneční konzervatoř a SOŠ

Růže (fragment)
Choreografie: Petr Zuska
Hudba: Spirituál kvintet
Tančí: Balet Praha Junior, PKB

It's been nice
Choreografie: Yusha-Marie Sorzano
Hudba: Shirley Bassey, Edmond Gondinet, Léo Délibes, Philip Gille, Gottfried Finger
Tančí: UC Santa Barbara Company

The Way
Choreografie: Lukáš Lepold
Hudba: Zack Hemsey
Tančí: 5. a 6. ročník TKB

Vzpomínky (fragment)
Choreografie: Vlasta Schneiderová
Hudba: Georg Fridrich Händel, budhistická mantra, Andrea Bocelli
Tančí: Balet Praha Junior, Albert Kaše (PKB)

Avant toi
Choreografie: Stéphen Delattre
Hudba: The Newton Brothers
Tančí: Aneta Pašková, Michael Dembický (Bohemia Balet)

Epitaf (fragment)
Choreografie: Petr Zuska
Hudba: Antonín Dvořák
Tančí: PKB, Balet Praha Junior

Ride
Choreografie: Joshua Manculich
Hudba: Julia Wolfe
Tančí: UC Santa Barbara Company

 

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 7x

Témata článku

Tanec

Mezinárodní týdny tance

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: