Nová generace – Hra se street dance i reflexe honu za štěstím

Na dalším z večerů cyklu Nová generace, který dává příležitost studentům choreografie HAMU prezentovat svou práci, představili posluchači tři díla. Otevřela jej ukrajinská studentka Kateryna Lopakhtina, která vystoupila s krátkým sólem. Další v řadě byla práce Adély Kašparové, která se zabývá fúzí současného tance a street dance. Večer jednoznačně ovládla Ester Trčková s dílem The Miners, které reflektuje neustálou honbu člověka za štěstím.

Is This Enough? Foto: Michal Hančovský.

Is This Enough? Foto: Michal Hančovský.

Clara Zanga Autor Clara Zanga

Kateryna Lopakhtina si za téma krátkého osmiminutového sóla zvolila příběh antické bohyně Astreji. Její vystoupení bylo příjemným otevřením přehlídky studentských prací. Pohybově byla v choreografii znatelná inspirace klasickou i neoklasickou taneční technikou, za její největší výsadu považuji znatelné emoční nasazení a tanec, který šel takřka na dřeň. Pokud choreografka v budoucnu dosáhne větší pohybové preciznosti, dodá to jejímu dílu dozajisté na kvalitě.

Lopakhtina zvolila tklivou symfonickou hudbu, která postupně přecházela do elektronické, což dobře podtrhovalo hlavní linii díla – příběh o bohyni, která bojovala za spravedlnost. Některým pohybovým sekvencím by slušela větší prostorová velkorysost a dotaženost. Celkový dojem z vystoupení byl však dobrý.

Mužská křehkost

Na scéně ji vystřídala trojice mužských tanečníků. Autorka inscenace Is this Enough? Adéla Kašparová s nimi spolupracovala již dříve a verzi díla v plné dvanáctičlenné sestavě uvedla na začátku tohoto roku. Nyní dílo kvůli velké absenci tanečníků upravila a místo dvanácti nechala na scéně jen tři, kteří v někdejší podobě díla zůstali na jevišti zhruba v jeho poslední třetině. Zdá se, že zjednodušení co do struktury i obsazení celkovému dojmu neuškodilo. Vymizely některé technické nedostatky, k nimž při dvanáctičlenném obsazení docházelo, a choreografie lépe plynula.

Některé aspekty se ale v užší sestavě logicky vytratily. Méně čitelným se stalo například ústřední téma díla, kterým jsou vnitřní nejistoty mladých mužů akcelerované společenským tlakem, jejich křehkost a zranitelnost. Tyto aspekty se dařilo lépe uchopit v hromadných scénách, které byly metaforou společnosti neustále se ženoucí vpřed. Celkovému estetickému dojmu z práce Kašparové však užší sestava prospěla, zejména co se týče lepší synchronizace tanečníků.

Is This Enough? Foto: Michal Hančovský.

Z jejich pohybů je patrné, že nemají zázemí v klasické ani současné taneční technice, v užším kruhu vystupujících však působí jejich technika mnohem více sjednoceně. Skromnější verze inscenace se zároveň silněji dotýká zranitelnosti mužů, kteří jako by své nejistoty méně skrývali a intenzivněji je artikulovali skrze citlivé partnerské obrazy s prvky akrobacie, v nichž trojice využívá své dovednosti ze street dance.

Některé pohyby tria jsou organické, vytvářejí živočišné obrazce, jiné jsou až robotické. Někdy kooperují společně, jindy se každý sám s klapkami na očích žene v před a nevidí, že jeden z nich životnímu závodu nestačí a padá. Autorka díla přichází i se zajímavými gestickými figurami a vůbec nejsilnější jsou pasáže, kdy tanečníci kráčí velkoryse do prostoru, pohybují se synchronně, výrazně rytmicky v rychlejším tempu.

Topornější je jen závěrečná část, kdy se tanečníci metaforicky a fakticky obnažují. Závěr klade větší nároky na jejich herecké a výrazové schopnosti, které ještě nejsou na dostatečné úrovni a na místo emotivně působí spíše rozpačitým dojmem. Bez ohledu na to je zajímavé pozorovat evoluci tvorby mladé choreografky, která by v budoucnu mohla díky svému zájmu o urban styles na českou taneční scénu přinést svěží vítr.

Nekonečný hon za štěstím

Nejzdařilejším dílem večera se stala jednoznačně choreografie The Miners Ester Trčkové, která by s trochou další práce mohla být klidně uvedena mimo studentskou platformu. Trčková se zabývala lidskou touhou po štěstí se všemi slepými uličkami a zádrhely, na něž lidské bytosti při urputném hledání narážejí. Dílu prospěl také dobrý výběr technicky i výrazově zdatných tanečníků – Kateřiny Jabůrkové, Žanety Musilové, Adama Kmenta, Davida Králíka a Barbory Ptáčkové. Silná sestava téměř výhradně absolventů Konzervatoře Duncan centre předvedla opravdu kvalitní práci.

The Miners. Foto: Andrea Jircová.

Je patrné, že ve tvůrčím týmu nechyběla scénografka Veronika Traburová, jevišti tak vévodí několik žebříků, po nichž se za svým štěstím v úvodu tanečníci šplhají a v šedých uličkách každodennosti si na cestu svítí čelovkami, které prorážejí dým na scéně. Výborná hra se světlem se odráží i v pohybu. Škoda je jen, že žebříky se znovu vracejí do hry až v samotném závěru představení. Jistě by se s nimi dalo scénograficky vymyslet mnohem víc.

Produkce má atmosféru akčního filmu. Čtveřice v pracovních kombinézách usilovně hledá štěstí v havířských štolách života, zatímco se na scéně občas objeví záhadná postava v barevném kostýmu plném penízků, třpytivých látek a kožešin v podání Barbory Ptáčkové. Jestli je to sama štěstěna, kterou se snaží některý z tanečníků tu a tam polapit, zůstává na divákovi.

Tématem Trčková zároveň drží prst na tepu doby. Hledání štěstí je námětem nadčasovým a zároveň vysoce aktuálním – kolik jen najdeme příruček, jak dosáhnout úspěchu a radosti, kolik knih už napsali lidé, kteří na „to“ přišli. A nehledáme nakonec i na sociálních sítích jen trochu dopaminu, uznání, pocitu sounáležitosti, a tím i štěstí? Všichni po něm toužíme, ale i v neštěstí se dokážou radovat asi jen ti šťastnější.

Autorka naráží na to, kde štěstí pravděpodobně není, když nechává Adama Kmentu, aby naletěl na pozlátko a zamotal se do spletence materiálních statků, od třpytivého prstýnku až po rádio. Záhy zjišťuje, že tudy cesta nevede a vrací se do řad hledajících. Škoda jen, že Trčková nerozpracovala tuto linku hlouběji. Muž, který naletěl lákadlům konzumerismu a uvěřil, že radost je ve hromadění, si nenese žádné následky, ale ani poučení. Přitom zabývat se hlouběji touto slepou uličkou by mohlo být zajímavé.

The Miners. Foto: Andrea Jircová.

Choreografka si za pomoci nahrávek mluveného slova hraje také s jakýmisi motivačními citáty dneška. Ukazuje, jak jsou mnohdy protichůdné, a tak člověk v závodu o štěstí běží zmateně ode zdi ke zdi, když mu radí z jedné strany, že život je závod, a tak má utíkat, a z druhé, že když nejde o život, nejde o nic. Šum z reproduktorů odpovídá šumu z mnoha komunikačních kanálů, které k člověku v současnosti promlouvají. Hlasů je dnes tolik, že život se může začít snadno ubírat směrem k paralýze místo happy endu…

Rozpačitější a zbytečně dlouhá snad byla jen ta část, kdy se tanečníci navzájem různě škádlili a lechtali, až všichni propukli v křečovitý hurónský smích. Na druhou stranu, pokud autorka narážela na kult „toxické pozitivity“, v poslední době kritizovaný psychology a psychoterapeuty, podle nějž se člověk má snažit být za každou cenu šťastný a nedávat průchod negativním emocím, křečovitost a trapnost byla na místě.

Dílo Trčkové je celkově velmi zdařilé, soudržné, dobře propracované, je evidentní, že na něm spolupracovala také dramaturgyně Marta Hermannová, která dozajisté dále pozvedla jeho strukturu a logičnost. Nezbývá než se těšit na další choreografie mladé autorky.

 

Psáno 12. listopadu 2022 z KD Mlejn

 

Astrea
Choreografie, interpretace: Kateryna Lopakhtina
Hudba: Woodkid

Is This Enough?
Choreografie: Adéla Kašparová
Interpretace: Adam Capouch, Tadeáš Chmel, Vojtěch Koběrský
Hudba: Anna Kolářová, Ondřej Rozum
Kostým: Ruslana Basenko, Sabina Škodová
Produkce: Barbora Koťová
Vedoucí práce: Bohumíra Eliášová

The Miners
Choreografie: Ester Trčková
Interpretace: Kateřina Jabůrková, Žaneta Musilová, Adam Kmenta, David Králík, Barbora Ptáčková
Hudba: Tomáš Borl
Scénografie a kostýmy: Veronika Traburová
Dramaturgie: Marta Hermannová
Pedagogické vedení: Bohumíra Eliášová

 

 

 

 

 

 

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 1x

Témata článku

Adéla KašparováEster TrčkováKateryna LopakhtinaNová generace

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: