Tíha a beztíže folkloru předmětem sympozia

Ve dnech 18. a 19. října 2017 se v historických prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty AMU v Praze uskutečnilo mezinárodní symposium s názvem Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Akce vycházela z výsledků orálního výzkumu folklorního hnutí v Československu uskutečněného ve spolupráci Akademie věd České republiky, Etnologického ústavu AV ČR a Akademie múzických umění v Praze.

Dorota Gremlicová a Daniela Stavělová. Foto: Ladislav Beneš

Dorota Gremlicová a Daniela Stavělová. Foto: Ladislav Beneš

Vedle příspěvků českých autorů sympozium nabídlo i širší perspektivu díky mezinárodní účasti badatelů jak ze zemí bývalého sovětského bloku, tak i západní Evropy.

Neoficiální začátek konference zahájilo v předvečer dvoudenního setkání Folklorní mejdlo, které sklidilo nadšený ohlas především mezi zahraničními účastníky konference.

První den konference naplnily čtyři přednáškové bloky čítající 12 příspěvků, které se zeširoka věnovaly problematice daného rámce. Po každém z nich následovala moderovaná diskuze, v níž často zaznívaly další zajímavé a doplňující otázky nebo názory na problematiku. Na závěr prvního konferenčního dne pak proběhl kulatý stůl o dojmech z návštěvy zkoušky souboru Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka, jednoho z nejstarších folklorních souborů v Praze.

Druhý přednáškový den byl pro změnu rozdělen do tří bloků, v jejichž rámci zaznělo dalších 11 referátů. I tento den zakončila diskuze, kde se probírala problematika folklorního hnutí a jeho proměny. Konferenčním jazykem, až na jediný příspěvek, který zazněl v češtině, byla angličtina.

Mezi posluchači byla zastoupena laická i odborná veřejnost. Nechyběli pedagogové, studenti HAMU a řada dalších odborníků i příznivců folklorního hnutí u nás.

Obsáhlost a rozmanitost příspěvků ukázala bohatost folklorního dění v průběhu minulých století, jehož funkce a uchovávání ovlivňují politické a sociální proměny soudobé společnosti.

Daniela Stavělová navázala na úvodní proslov příspěvkem věnovaným ambivalentnímu náhledu na folklor a folklorní skupiny v ČR, jejichž boom přišel v 50. letech minulého století s nástupem komunistického režimu. Za pomoci orální historie, dobových dokumentů a antropologické metodiky řešila otázku, do jaké míry byl folklor té doby „politickou silou“ a naopak do jaké míry se jednalo o osobní jednání daných lidí v rámci mantinelů tehdejší svobody označované jako „vnitřní emigrace“.

Dorota Gremlicová ve svém příspěvku prezentovala sondu do dobových periodik (Taneční listy a Lidová tvořivost) se zaměřením na tanec a zabývala se příspěvky se vztahem k folkloru, potažmo k folklornímu hnutí, sledovala změny sociální, kulturní a politické situace v rozmezí let 1945–1989.

Ze zahraničních přispěvatelů bych rád zmínil například Catherine E. Foley, která se věnovala vývoji irských národních tanců od 18. století do současnosti. Zaobírala se problematikou jejich dobového vývoje a jejich ovlivňování skrze Galskou atletickou asociaci a Galskou ligu.

Symposium poskytlo prostor pro setkání odborníků z různých zemí a ukázalo šíři pohledů, jimiž lze na fenomén folkloru nahlížet a sledovat jeho vývoj v průběhu staletí až do současnosti.  

Program konference:

17. 10. 2017 20:00–22:00 Observation of a rehearsal of one of the oldest folk ensembles in Prague, followed by visit to a folklore dance party „Folklorní mejdlo“

18. 10. 2017 Gallery, Faculty of Music and Dance of the Academy of Performing Arts in Prague

9:00–9:30 – Registration and opening of the symposium

9:30–11:00

První blok: Definition of the topic, relation to contemporary general history research and oral history (Chair: Dorota Gremlicová) 

Stavělová, Daniela: Folklore revival movement – dichotomy of the term

Pavlicová, Martina: Strength of tradition (?): Folk revival ensembles as bearers of folk tradition

Vaněk, Miroslav: Folklore in the era of socialism, signboard of an official culture or a little island of freedom? Folklore in contemporary history research and oral historical studies

11:30–13:00

Druhý blok: Specific examples of changes in the meaning of the tradition (Chair: Vít Zdrálek)

Buckland, Theresa Jill: Liberating tradition: Gender politics in late twentieth century English revivalist morris dancing Foley,

Catherine E.: Dance, orthodoxy, heterodoxy: Changing cultural and political landscapes in Ireland

Koutsouba, Maria I.: What about a post-folklore revival movement today? The case of Greece through the lens of a folk dance club on the Ionian island of Lefkada

14:00–16:00

Třetí blok: Relation of the folklore revival movement with political establishment and ideology (Chair: Martina Pavlicová)

Nilsson, Mats: Dance and revival – a Swedish case

Bakka, Egil: The Norwegian folk dance movement in a political perspective

Zájedová, Iivi: Estonian folklore revival movement – politically correct form in the 2nd half of the 20th century

Felföldi, László: Legal and political context for revitalization of traditional dances in Hungary in the socialist period 

16:30–17:30

Čtvrtý blok: Methodological issues and approaches, theoretical concepts (Chair: Catherine Foley)

Skořepová Honzlová, Zita: Theoretical concepts in ethnomusicology applicable to the study of the folklore movement

Zdrálek, Vít: „We all know that, don’t we?“ Situating the scholarly knowledge about the Czech ‚folk music movement‘ (preliminary thoughts)

17:30–18:00

Kulatý stůl: Who are the people of the folk ensemble? – Discussion about the Tuesday´s rehearsal observation (Chair: Egil Bakka) 

19. 10. 2017

9:00–11:00

Pátý blok: Official framework and form of the folklore revival movement, institutionalization (Chair: Theresa Buckland)

Franc, Martin: Folklore activities of children and youth from 1960s to 1980s as a supported leisure activity Černíčková, Kateřina: Amateur artistic activities under pressure? The role of the state cultural institution in second half of the 20th century in the former Czechoslovakia

Jacobsowa, Theresa: Institutionalization of the „sorbian folk dance“ after the Second World War

Gremlicová, Dorota: How and what they were writing about: A probe into the texts about folk movement of Czech magazines Taneční listy and Lidová tvořivost

11:30–13:00

Šestý blok: Cultural policy and the role of individuals (Chair: Lázsló Felföldi)

Uhlíková, Lucie: Politically engaged songs: A distinctive product of the Czech folk revival movement of the 1950s

Kunej, Rebeka: Leaders and followers: Artistic leaderships and staged presentations of folk dances in a Slovenian folklore ensemble

Quigley, Colin: Axes of difference in folklore revival as cultural production: Articulating a comparative perspective

14:00–16:00

Sedmý blok: Institutions (education, media) forming the practice of folk music and dance (Chair: Colin Quigley)

Kratochvíl, Matěj: Traditional folk music revival and music education

Vejvoda, Zdeněk: Radio programs as an aesthetic model, authority, and norm in the context of Czech musical folklorism of 2nd half of the 20th century

Ambrózová, Jana: „Now let´s play this way!“: The concept of mimesis and the qualities of musical production of today´s folklore bands in Slovakia as a fruitful research problem (?)

Babčáková, Katarína: Creative production of ensembles in the 2nd half of the 20th century in relation to presentation of the dance cultural heritage in the light of contemporary sources

16:30–17:00

Film presentation of different strategies of stage production and discussion about terminology (representation, stylization, authenticity, hybridization, selectivity, authority etc.) 

17:00–18:00

Kulatý stůl: The term „folklore revival movement“ and its perception in different countries: Rethinking revival – Recontextualization and transformation (Chair: Mats Nilsson)

Podklady:

Sborník konference

Harmonogram konference v ANJ: http://www.eu.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/eu/sd/novinky/vybrane-zpravy/Programme-final-Folklore_movement.pdf  

Témata článku

Akademie múzických umění v PrazeAkademie věd České republikyEtnologický ústav AV ČR

Galerie HAMU

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: