Udržitelnost tanečních médií – Inspirativní setkání se zahraničními redaktory

Dlouhodobou strategií Tanečních aktualit je rozvíjet nejen reflexi tanečního umění, ale pečovat i o ty, kteří se této reflexi věnují. Poskytovat nové informace, impulsy a příklady dobré praxe ze zahraničí. Další takovou příležitostí, která se otevřela tanečním žurnalistům, byly workshopy s názvem Udržitelnost tanečních médií. Třídenní akce se uskutečnila na začátku října v Ostravě, během desátého ročníku místního festivalu MOVE Fest. 

 

Workshop Udržitelnost tanečních médií. Foto: Lucie Štádlerová.

Workshop Udržitelnost tanečních médií. Foto: Lucie Štádlerová.

K lektorování workshopů byly přizvány tři zahraniční osobnosti, každá s dlouholetou zkušeností z média, věnující se primárně tanečnímu umění. Z Německa dorazila Nina Hümpel, publicistka a zakladatelka internetové platformy Tanznetz.de, která pokrývá německou taneční scénu již 26 let. Dalšími hosty byl Jonathan Gray, šéfredaktor proslulého britského magazínu Dancing Times, a Sanjoy Roy, taneční kritik listu The Guardian a vedoucí platformy Springback Magazine.
Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy bylo umožněno dvanácti účastníkům semináře přijet do Ostravy a sdílet s lektory i ostatními své zkušenosti. V ostravském centru Hnízdo se po dva dny dopoledne i odpoledne setkávala pestrá směsice žurnalistů z České republiky, Slovenska, Litvy, Belgie či Bulharska.

Nina Hümpel přednáší. Foto: Lucie Štádlerová.

Během úvodního setkání se workshop zaměřil na představení médií jednotlivých lektorů. Nina Hümpel prezentovala svoji platformu Tanznetz.de a její fungování. Jelikož ji zakládala v roce 1996, v době postupného rozkvětu internetu, mohla během let sledovat celkový vývoj tohoto typu médií a zároveň ostatním přiblížit fungování v rámci tak velkého státu, jakým Německo bezesporu je. Již ve svém úvodním příspěvku konstatovala fakt, který některým účastníkům semináře ze začátku nebyl zřejmý – to, že německá vláda žádným způsobem finančně nepodporuje média. Mnoho subjektů v České republice a ve státech na východ od nás je zvyklých na podporu grantového systému. Čeští taneční novináři berou jako přirozený fakt, že mají právo požadovat za svou práci odměnu. V kontrastu s tímto přístupem Nina Hümpel vysvětlila, že její autoři píšou o tanci bez nároku na honorář. Pouze malý tým editorů, kteří pracují na odevzdaných textech, je určitým způsobem honorován. Původ těchto financí ale pochází zcela z jiného zdroje, než je podpora státu, a to ze zisku z reklamní spolupráce. Platforma jako Tanznetz.de je tedy závislá na tom, jak aktivní bude na poli advertisingu a jak si na sebe vydělá. Aby pokryla rozsáhlou německou taneční scénu, spolupracuje šéfredaktorka Tanznetz.de s mnoha autory z jednotlivých regionů. Díky dlouholetému fungování, během kterého se stalo z Tanznetz respektované médium, není pro Ninu Hümpel veliký problém autory sehnat – zájem o psaní mají, důvodem může být prestiž či Ninou často zmiňovaná komunita. Pocit sounáležitosti autorů píšících o tanci je na této platformě velmi silný. Mírnou podporu na úrovni státu lze získat, pokud se vaše aktivity dotýkají užšího profilu, a to na bázi regionální scény. Tanznetz tedy provozuje ještě jeden subjekt, zaměřující se na taneční dění v Bavorsku. Takto úzce profilovaná reflexe napomáhá rozvoji regionu, a proto má nárok na určitou symbolickou podporu. Stále ale převládá financování založené na reklamě. 
Tento sektor byl velmi postižen koronavirovou krizí, která zavinila pokles zájmu inzerentů. Podobnou zkušenost zrcadlil ve svém příspěvku i Jonathan Gray, šéfredaktor legendárního časopisu Dancing Times, který vycházel v Británii nepřetržitě od roku 1910. Jednalo se o tištěný měsíčník, který později nabízel čtenářům i separátní obsah na webových stránkách. Příjmy z prodeje jednotlivých čísel časopisu ani předplatné nemohly stačit na pokrytí nákladů, a tak kvůli poklesu inzerce a současnému navýšení nákladů došla situace tak daleko, že Dancing Times nemohly dále pokračovat a v roce 2022 vydaly své poslední číslo. 

Sanjoy Roy. Foto: Lucie Štádlerová.
Sanjoy Roy ve svém úvodním příspěvku seznámil účastníky setkání s principem fungování Springback Academy, která byly založena jako doprovodný program při festivalu Aerowaves. Financován z evropského programu Kreativní Evropa, festival Aerowaves každoročně prezentuje dvacet nových choreografů a jejich děl, vybraných z celoevropského open callu. A stejně tak vybírá i Sanjoy Roy autory píšící o tanci, kteří se sjedou na festivalové místo a zhlédnou celý program, o kterém ještě během průběhu festivalu referují. Jsou přitom koučováni několika profesionálním tanečními kritiky a zkušenosti sbírají taktéž z diskuzí s ostatními autory. 
Tento koncept vdechl postupně život médiu, které udržuje aktivitu autorů vzešlých ze Springback Academy. Sanjoy Roy je aktuálně šéfredaktorem online Springback magazínu, který se snaží prohloubit diskurz o nových tanečních kreacích. Fokusem je zejména reflexe, nezaměřuje se na promo jednotlivých choreografů či souborů. Jde mu primárně o budování evropské komunity autorů. Zde se opět dostáváme ke komunitě, jak ji zmiňovala již Nina Hümpel. Její britský kolega je však schopen díky Kreativní Evropě zajistit autorům i honorář.
U online médiích si nelze nepovšimnout tendence alespoň jednou ročně vydat publikaci, která by vyšla tiskem a byla určitým artefaktem uchovaným v čase. Jak Tanznetz, tak Springback jednou ročně takto činí a poskytují zase jinou dimenzi zážitku při čtení o tanci. Stejně tak i web Tanečních aktualit zastřešuje mezi svými projekty i Speciální vydání, tedy tištěnou publikaci s texty, které jsou ovšem v případě Tanečních aktualit vytvářeny přímo pro dané vydání, tudíž nevycházejí online.

Důležitost práce s mladými autory

Pojďme se podívat na některá témata, která rezonovala během průběhu workshopů. Entuziasmus Niny Hümpel byl velmi nakažlivý, její nadšení a opravdová vášeň pro novináře, kteří se chtějí věnovat tanci, byla z jejího diskurzu velice znát. Samozřejmě se jako šéfka velkého média, úzce zaměřeného na okrajový žánr, jakým tanec je, snaží o cesty, jak si usnadnit život. Od roku 2018 v Německu funguje asociace kritiků a také asociace sdružující velké taneční soubory, tanečníky, vzdělávací instituce. V rámci těchto uskupení je její snahou přivést taneční žurnalistiku více do středu zájmu. Velký důraz klade na práci s archivy, jelikož disponuje rozsáhlou historii reflexe z Tanznetz, jednou z možností udržitelnosti je tedy opečovávat a zpřístupňovat archivní materiály. Mnoho času zabírá komunikace a vyjednávání ohledně reklamy publikované na webu. Raději by svoji energii spíše věnovala práci s mladými autory, kteří potřebují praxi a příležitost o tanci psát, a to pravidelně. 
Na toto kontroval Jonathan Gray, že by se dnes nechtěl stát mladým tanečním kritikem, jelikož jeho postavení prostě není vůbec záviděníhodné. Adepti psaní o tanci spíše nacházejí zaměstnání na jiných pozicích, jako je třeba dramaturg, než aby se mohli psaním o tanci opravdu živit. Nina Hümpel se dlouhodobě snaží přicházet s dalšími promo možnostmi, jako například se stánkem na tanečním veletrhu Tanzmesse nebo crowdfundingem. Když padne otázka zpoplatněného obsahu, nevidí ho jako něco, co by bylo dosažitelné, jelikož veřejnost má obecně problém zaplatit si webové články, které se týkají mainstreamového obsahu, natož pak kulturně úzce zaměřeného. Raději posílá týdně newslettery svým čtenářům, je aktivní na jobmarketech a pokračuje v rozvoji své sítě autorů, rozesetých po všech regionech Německa.

Tipy pro psaní o tanci

Jelikož je Sanjoy Roy zkušeným editorem a mentorem, zastavil se během svého výkladu i u péče o autory. Jedním z rysů udržitelnosti pro taneční médium je soustavná péče o autory a porozumění jejich situaci tak, aby se cítili motivováni dlouhodobě s daným médiem spolupracovat a nepřestávat psát. Sanjoy Roy nabídl tanečním žurnalistům několik pohledů, jak nahlížet svou práci: „Zamyslete se nad tím, pro koho píšete, kam svým psaním směřujete, ne obráceně. Není tolik důležité, odkud píšete, jaký k tomu máte důvod nebo s čím psát začínáte. Zaměřte se na publikum, pro které píšete.“ Jedním z důležitých aspektů psaní o tanci je pro Roye nechat otevřené dveře ostatním lidem, neuzavírat se do přílišné odbornosti, nepřednášet. Mít na mysli to, že čtenář má nárok si čtení užít a zažít něco příjemného. 
I toto vše souvisí s udržitelností tanečních médií a pro účastníky workshopů, kteří jsou vesměs taktéž autory píšícími o tanci, tak lektoři poskytli velké množství podnětů, rad i zkušeností. 
Několik dnů v Ostravě nabídlo porovnání fungování jiného média v rámci zavedených praktik a nastavených pravidel v cizím státě, ale i osobní zkušenost a know-how tanečních žurnalistů, jejich osobní entuziasmus a vášeň pro zvolené médium.
Jonathan Gray s letitou zkušeností z tištěného média také rozvířil debatu mezi účastníky o důležitosti tisku a naší osobní preferenci tištěných materiálů. Jejich budoucnost je jedním z velkých otazníků a zástupci jednotlivých médií se spíše zamýšlejí nad novými přístupy k obsahu, jako jsou například podcasty, práce s videem či fotoblogy.

Ůčastníci workshopu při doprovodném programu. Foto: Lucie Štádlerová.

Tři dny naplněné workshopy, představeními festivalu MOVE Fest a závěrečnou debatou o regionálních médiích uzavřel křest nové publikace Speciálního vydání Tanečních aktualit.  Program v Ostravě nabídl účastníkům mnoho podnětů, konkrétních zkušeností i názorů, které zvýšily jejich vhled do fungování médií zaměřených na taneční obor. Setkání s lidmi, kteří zahořeli pro tanec a chtějí o něm publikovat, přestože to s sebou nese více útrap než klidu či satisfakce, bylo velice inspirativní a nezbývá než pokračovat a podobným způsobem udržovat mezinárodní vazby, které jsou podporou, inspirací a vlévají krev do žil i inkoust do per tanečních publicistů napříč Evropou.
 

Psáno z workshopu Udržitelnost tanečních médií organizovaného Tanečními aktualitami v Ostravě 6. – 8. října 2023. 
Poznámka redakce: Tento text vznikl v rámci projektu Taneční kritika v evropském kontextu. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Témata článku

Udržitelnost tanečních médií

Ostrava

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: