Yvona Kreuzmannová

Yvona Kreuzmannová

 (*1963)

Studovala taneční katedru HAMU v letech 1985–1990. V posledním roce studia získala stipendium v Paříži, kde zároveň již připravovala první nezávislý ročník festivalu Tanec Praha. V létě 1991 poprvé stála v čele tohoto festivalu a na podzim 1991 založila neziskovku Tanec Praha, pořádající stejnojmenný festival. Později rozšířila její činnost o řadu dalších aktivit na podporu českého současného tance v mezinárodním kontextu, vzdělávání a vytvoření první stálé taneční scény v Praze. Od téhož roku je aktivní v řadě evropských sítí, projektů i porot.

V České republice se jí podařilo kromě pořádání každoročních festivalů Tanec Praha (červen) a České taneční platformy (duben) vyhrát veřejnou soutěž na kulturní využití bývalého kina Ponec, kde v roce 2001 otevřela první stálou taneční scénu v Praze. Činnost divadla Ponec výrazně rozšířila o komunitní práci umělců působících na řadě škol a pracujících i s romskou menšinou. Byla také členkou Rady vlády pro nevládní neziskové organizace. Nyní nadále působí ve Výboru pro EU Rady vlády pro NNO a je členkou několika expertních skupin.     

Roku 2003 byla prezidentem Francie jmenována rytířem řádu Za zásluhy (Chevalier dans l´Ordre national du Mérite) díky své aktivní činnosti na poli evropských kulturních výměn.

V letech 2006–2008 pracovala jako poradkyně náměstka ministra kultury pro živé umění, posléze jako poradkyně ministra. Několikrát se jí podařilo získat podporu programu Culture, později Kreativní Evropa. Aktivně se věnuje kulturní advokacii s vizí lepších podmínek pro tanec v ČR.


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE