Byly zveřejněny nominace na Ceny Thálie

Letos se budou Ceny Thálie udělovat po třicáté, a to v sobotu 30. září od 20 hodin, opět v historické budově Národního divadla v Praze pod záštitou Ministra kultury České republiky Martina Baxy a s podporou Ministerstva kultury. V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT1, bude vyhlášeno 19 laureátů. Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace (dále HA), nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působením na území České republiky.

Byly zveřejněny nominace na Ceny Thálie

Byly zveřejněny nominace na Ceny Thálie

Tradičně se udělují Ceny Thálie ve čtyřech kategoriích – v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebnědramatických žánrů – a to za mimořádné jevištní výkony, které vznikly v České republice v období, za které se ceny ten rok udělují. V každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty, jmenované prezidiem HA. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci účinkující v českých divadlech. (Statut Cen Thálie je k dispozici na https://cenythalie.cz/o-cenach-thalie/statut/)

Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. V každé z těchto kategorií je udělena pouze jedna cena. Pro muže a ženy dohromady.

Pro 30. ročník Cen Thálie bylo určeno hodnocené období v rozmezí od 1. července 2022 do 30. června 2023.

Oborové odborné poroty rozhodují postupně o tzv. „širších nominacích“, které jsou také zveřejňovány (objeví se pomocí titulku během přímého přenosu a jsou vytištěné v magazínu Cen Thálie a na internetových stránkách) – a především o tzv. „užších nominacích“, z nichž je vybrán nositel či nositelka Ceny Thálie – do tohoto finále postupují v každé z tradičních kategorií 3 umělkyně a 3 umělci, v kategoriích alternativního divadla a loutkového divadla 5 umělkyň a umělců jako celek.

Rozhodování o udělení ceny Thálie za mimořádné jevištní umělecké výkony je svěřeno výhradně odborným porotám. Jejich členové rozhodnou o laureátech v tajném hlasování přímo až v den vyhlášení v Národním divadle, za účasti státního notáře a zástupce HA.

Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede Zbyněk Brabec, baletní Roman Vašek, muzikálově-operetní Zdeněk Barták, porotu alternativního divadla Kateřina Rathouská a předsedkyní loutkářské poroty je Kateřina Dolenská.

V letošním ročníku bude opět předána Cena České akademie divadelníků, která bude udělena mezioborově za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, a to na základě dvoukolového elektronického hlasování. Právo hlasovat v obou kolech mají členové ČAD.

Stejně jako dosud, využije i tentokrát prezidium HA svou možnost udělit ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry pro Danielu Kolářovou a Stanislava Šárského. Po jedné ceně v dalších oborech, v opeře pro Jana Hladíka, baletu, tanci a pohybovém divadle pro Miroslavu Pešíkovou a v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Františka Zacharníka.

Mimořádně bude letos udělena ještě jedna cena za celoživotní mistrovství i v oboru muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry. Také bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi a Cena pro mladého umělce či umělkyni do 33 let v oboru činohry.

Přehled nominovaných umělců na divadelní Ceny Thálie 2023:
Balet, tanec a pohybové divadlo:
Ženský výkon:

  • Helena Arenbergerová (sólo v inscenaci Where, soubor 420PEOPLE, Praha)
  • Nikola Márová (role Blanche DuBois v inscenaci Tramvaj do stanice Touha, Národní divadlo, Praha)
  • Aya Okumura (role Sylfidy v inscenaci La Sylphide, Národní divadlo, Praha)

Mužský výkon:

  • Francesco Fasano (role Boba Cratchita / Ďábla v inscenaci Louskáček - Vánoční koleda, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
  • Viktor Konvalinka (sólo v inscenaci Why Things Go Wrong, soubor 420PEOPLE, Praha)
  • Matěj Šust (role prince v inscenaci Popelka, Národní divadlo, Praha)


Alternativní divadlo:

  • Vojtěch Franců (role Simplyho Simpliciuse v inscenaci Simply Simplicius aneb Svatá prostoto!, soubor Geisslers Hofcomoedianten, Praha)
  • Andrej Lyga (performerský výkon v inscenaci Pohádka pro odvážné, KD Mlejn, Praha)
  • Becka McFaddenová (performerský výkon v inscenaci Black Dress, Beautiful Confusion Collective a Venuše ve Švehlovce, Praha)
  • Martin Talaga (performerský výkon v inscenaci Headless Mule, PLAYboyz a Studio ALTA, Praha)
  • Halka Jeřábek Třešňáková (performerský výkon v inscenaci Seismic, TANEC PRAHA / PONEC - divadlo pro tanec, tYhle, Matière Mobile, Von B bis Z, LOFFT - DAS THEATER Leipzig, Les SUBS Lyon a CCNR Rilleux-la-pape)


Zdroj: divadlo.cz

Témata článku

Aja OkumuraováAndrej LygaCena ThálieFrancesco FasanoHalka TřešnákováHelena ArenbergerováHerecká asociaceMartin TalagaMatěj ŠustNikola MárováViktor Konvalinka

Národní divadlo

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: