Choreografka a taneční pedagožka Eva Blažíčková získala Cenu Ministerstva kultury

Ministr kultury Martin Baxa v úterý 13. června předal v Nostickém paláci Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových aktivit za rok 2023. Cenu získala také Eva Blažíčková.

Choreografka a taneční pedagožka Eva Blažíčková a ministr kultury Martin Baxa. Zdroj: Ministerstvo kultury

Choreografka a taneční pedagožka Eva Blažíčková a ministr kultury Martin Baxa. Zdroj: Ministerstvo kultury

Na začátku slavnostního zahájení ministr poděkoval všem oceněným za jejich dlouholetou a neúnavnou práci na poli neprofesionálního umění a za jejich celoživotní přínos v daném oboru. „Amatérské umění má v České republice v jednotlivých uměleckých oborech několik století trvající tradici a pro společnost zcela nezastupitelný význam. Je velmi úzce spjato s kultivací člověka, jeho tvůrčí stránkou a je součástí image regionů. Neprofesionální umělci jsou mnohostranně talentovaní občané, kteří svým dílem zanechávají hlubokou stopu ve společnosti i kultuře. Děkuji všem oceněným za jejich přínos v oblasti neprofesionálního umění, za jejich celoživotní uměleckou i pedagogickou práci a přeji jim do dalších let hodně zdraví, radosti a inspirace do další práce,“ řekl ministr Baxa.

Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit v roce 2023 obdrželi:  

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umělecké aktivity v oblasti dětských estetických aktivit byla udělena PaedDr. Markétě Pastorové za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru a za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy prostřednictvím aktuálních metodických postupů.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti tanečních aktivit byla udělena paní Evě Blažíčkové za celoživotní přínos v oblasti scénického tance.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti divadelních a slovesných oborů byla udělena Mgr. Nině Malíkové za celoživotní přínos k rozvoji českého loutkářství a jeho propagaci ve světě.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit byla udělena panu Karlu Tvrdíkovi za mnohaletý přínos v oblasti neprofesionálních audiovizuálních a výtvarných aktivit.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti hudebních aktivit byla udělena Mgr. Jaroslavu Brychovi za tvůrčí i pedagogický přínos v oblasti sborového zpěvu dospělých.

Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena Mgr. Janě Poláškové za zásluhy o uchování tradic lidové kultury a její zprostředkování široké veřejnosti, zejména mládeži. Cena jí bude předána na zahájení 78. Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici dne 23. června 2023.

Eva Blažíčková

Paní Eva Blažíčková je česká choreografka a taneční pedagožka, nositelka titulu Rytíř řádu akademických palem (Francie). Krátce po převratu založila a téměř po dvacet let vedla jedinou specializovanou školu v Čechách, která vychovává profesionální tanečníky, choreografy a pedagogy pro oblast současného tance – Konzervatoř Duncan centre (1992). Je zakladatelkou Společnosti pro taneční a múzickou výchovu (1990), Nadačního fondu Isadory Duncan (1993), držitelkou Ceny Jarmily Jeřábkové (1999), spoluzakladatelka Vize tance (2005). Je paralelně činná v mnoha dalších projektech, které si kladou za cíl emancipovat tento typ tance a usadit jej tam, kam patří – do řádného kontextu české kultury a školství. Jako přímá pokračovatelka duncanovské tradice ve svých aktivitách dokazuje, že tanec není izolovanou uměleckou disciplínou, ale nástrojem, který má moc proměnit, povznést a osvobodit člověka. Kromě uměleckého a pedagogického působení je významná i metodická činnost Evy Blažíčkové. Podílela se na tvorbě nové koncepce tanečních oborů lidových škol umění a působila jako ústřední lektorka rekvalifikačních kurzů pro učitele LŠU, je autorkou učebních osnov a usiluje o propojení českého duncanismu a jeho moderního pojetí s evropskými a světovými snahami tohoto druhu.

Zdroj: mkcr.cz

Témata článku

Eva Blažíčková

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: