Culture Get-Together - konference, která umožní debatu o spolupráci v kultuře

Nová síť pořádá unikátní konferenci se zahraniční účastí Culture Get-Together (16.-17.9.2020, Obecní dům – Grégrův sál). Jejím cílem je zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů a státní správy. První den konference se bude věnovat Praze, druhý regionům ČR. Konference bude streamovaná online a tlumočena do anglického, popřípadě českého jazyka. Konferenci moderují Marta Ljubková a Mario Kubaš. Tématem nultého ročníku konference Culture Get-Together bude Spolupráce v kultuře. Více na www.novasit.cz.

Culture Get-Together - konference, která umožní debatu o spolupráci v kultuře

Culture Get-Together - konference, která umožní debatu o spolupráci v kultuře

Každý z přednášejících má k dispozici přesně vyhrazených osm minut, během kterých představí svoji zastřešující organizaci a nastíní, jaké problémy ji nejvíce trápí ve vztahu k mezikulturní spolupráci.

„Pevně doufáme, že setkání všech zásadních představitelů nezřizované kultury poukáže na míru a schopnost společné  komunikace nejen vně nezávislé kultury, ale poukáže i na tzv. lichá místa, kterým je potřeba se věnovat,”  dodává Adriana Světlíková, předsedkyně pořádající organizace Nová síť.

Formát konference je inspirovaný berlínskou konferencí Industry Get-Together Berlin, jejíž organizátoři do Prahy přímo zavítají. Zahájení konference tak bude patřit Janině Benduski, ředitelce Performing Arts Programme Berlin, předsedkyni německé Association of Indipendent Perfoming Arts a jejím kolegům, kteří pohovoří o původních ambicích při zakládání konference v Berlíně. Představí témata, která se na minulých ročnících diskutovala, kam se posunula, jaký je stav v současnosti a kam směřují. Na konferenci přislíbil  německý partner konference i účast zástupce primátora města Berlín, senátor pro kulturu a Evropu pan Lederer.

Konference nemá ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale zmapovat situaci, ve které se česká kultura momentálně nachází a jak komunikuje vně i navenek. Snahou je vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry, aby byla usnadněna a zjednodušena vzájemná komunikace a bylo artikulováno to, co je podstatné.

Konference je určena profesionálům v oboru (oborovým organizacím, nezávislým profesionálům v kultuře, umělecké obci, odborné veřejnosti), zástupcům samosprávy měst, pracovníkům Ministerstva Kultury ČR, kulturním referentům grantových řízení. Na konferenci vystoupí mezi  jinými Petr Prokop, Martin Baxa, Yvona Kreuzmannová, Hana Třeštíková, Marie Kinsky či Jakub Vedral.

Partnery konference jsou Ministerstvo kultury ČR, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Programm Berlin, Magistrát hlavního města Prahy a jednotlivé oborové organizace, které na konferenci vystoupí. Konference je součástí projektu PRALIN- kulturní spolupráce mezi Prahou a Berlínem. Nad projektem převzala záštitu radní pro kulturu paní Hana Třeštíková.

Zdroj: Nová síť

Témata článku

Adriana SvětlíkováCulture Get-TogetherkonferenceNová síť

Obecní dům - Grégrův sál

Multižánrové

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: