Dětské studio Altík zve na vzdělávací kurz zaměřený na výuku taneční výchovy na 1. stupni základní školy

Díky finanční podpoře z grantu Národního plánu obnovy nabízí Dětské studio Altík tanečním umělcům a pedagogům možnost absolvovat jedinečný vzdělávací kurz období říjen 2023 - duben 2024, který je zaměřený na rozvoj jejich pedagogických a metodických kompetencí pro výuku taneční výchovy na 1. stupni základní školy.

Zdroj: Dětské studio Altík

Zdroj: Dětské studio Altík

Cílová skupina projektu

Taneční profesionální umělci, pedagogové ZUŠ, absolventi konzervatoří, tanečních kateder vysokých uměleckých škol, pedagogové tanečních souborů a tanečních studií.

Díky finanční podpoře z grantu Národního plánu obnovy nabízí Dětské studio, z.s. tanečním umělcům a pedagogům možnost absolvovat jedinečný vzdělávací kurz, v rozsahu 6 víkendových setkání v období říjen 2023 - duben 2024, který je zaměřený na rozvoj jejich pedagogických a metodických kompetencí pro výuku taneční výchovy na základní škole. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Partnery jsou NIPOS-ARTAMA a Tanec školám.

V souvislosti s probíhajícími revizemi Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ se předpokládá v blízké budoucnosti nárůst počtu škol, které plánují výuku TPV začlenit do svého kurikula. Tanečním umělcům se otevírá prostor pro další uplatnění v oboru. Kurz nabízí ucelenou metodickou podporu zaměřenou na specifika výuky Taneční a pohybové výchovy na 1. stupni ZŠ, založenou na principech tvořivé taneční pedagogiky, obsahuje praktickou i teoretickou výuku, sebezkušenostní učení, kreativní zážitkové metody, inovativní postupy, příklady dobré praxe, tandemovou výuku, teoretické přednášky z oblasti pedagogiky a psychologie. Vzdělávání vedou lektoři, profesionální taneční umělci a pedagogové, kteří taneční výchovu na ZŠ vyučují, a odborníci na metodiku tvořivé taneční výchovy.

Kurzovné

Více než 90 % finančních nákladů na vzdělávací kurz je hrazeno z grantu Národního plánu obnovy, účastníci se podílejí symbolickým finančním příspěvkem.

​Uzávěrka přihlášek: do 30. září

Zdroj: Dětské studio Altík

Témata článku

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: