Emergency Dances V. aneb Tanec povstávající ze stavu nouze

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance se opět rozhodl podpořit mladé, začínající, či nezávislé tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně-technické zázemí pro experimentální autorskou tvorbu.

Zdroj: Facebook Tantehorse

Zdroj: Facebook Tantehorse

Tantehorse podpoří vznik tří projektů, které aktivně reagují na současný svět, využívají kritický pohled, vybízí k novému uvažování o důležitých společenských otázkách, a to formou tanečního, choreografického či tělesně-performativního jazyka. Kurátorsko-lektorský tým projektu tvoří režisérka Miřenka Čechová, dramaturgyně a filosofka Kristýna Boháčová a choreografka Markéta Vacovská, technicko-produkčním týmem jsou tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis. 

Emergency dances 

Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Cyklus je tak volně překládán jako Tanec povstávající ze stavu nouze

Téma Emergency Dances klade podmínku využití těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem. 

Organizátory zajímají návrhy projektů tematicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkami jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky. 

Emergency Dances chtějí motivovat tvůrce k experimentu, avšak v rámci intelektuální i producentské podpory. Projekt lze chápat též jako laboratoř, krátkometrážní délka finálních projektů je startovacím polem pro vznik následného celovečerního díla. 

V předchozích edicích Tantehorse podpořilo díla, jako např. Johana Pocková a Sabina Bočková: Jáma Lvová, Ridina Ahmedová: Sádlo, Eva Stará: MASS a další. 

Po zkušenosti z předešlých dílů přidávají k projektu ještě tři workshopy. Vybraní tvůrci dostanou možnost absolvovat dramaturgický a produkční workshop. Kurátorka Miřenka Čechová povede workshop režijně-choreografický a díla bude průběžně diskutovat.

Tantehorse nabízí

- produkčně-technické zabezpečení projektu 

- prostor na zkoušení (cca 70h zkoušení pro každý projekt) 

- prostor na premiéru a reprízu, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis 

- finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba) 

- dramaturgickou, režijní a produkčně-technickou supervizi 

- možnost absolvování tří workshopů 

- odborné konzultace v průběhu procesu zkoušení 

- prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla - diváckou a odborně-kritickou zpětnou vazbu po uvedení

 

Požadavky

- angažovaný umělecký přístup k tvorbě 

- schopnost vést dialog s autory dalších projektů 

- kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům - společenskou aktuálnost a aktivistický přístup k tématu 

- formální inovativnost a odvahu k experimentu 

- primární fokus na lidské tělo a minimalizaci vnějších prostředků - délka 20–30 minut

 

Časový harmonogram

20. 12. 2023 – DEADLINE pro přihlášení projektů 

leden 2024 – vyhlášení výsledků 

únor–červen – 1. část přípravy projektu 

červen–první vzájemný showcase a kritické připomínky 

červenec–září – 2. část přípravy projektu 

září – druhý společný showcase a kritické připomínky 

říjen – závěrečná část zkoušení 

3.11.2024 technická příprava, generálka v Paláci Akropolis 

4.11.2024 – premiéra projektu v Paláci Akropolis 

5.11.2024 – repríza projektu v Paláci Akropolis 

Uzávěrka návrhu projektů je: 

Do 20. prosince 2023

 

Návrh projektu by měl obsahovat

1. Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu

2. Způsob, jakým chcete téma zpracovávat (formální inovativnost, využití zkušeného těla)

3. Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet) 

4. Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům). 

Zároveň pošlete k návrhu mailem na info@tantehorse.cz 

- CV autora/autorů 

- video ukázku a popis práce na předešlých projektech, z nichž bude patrné, jakým způsobem tvůrce uvažuje/uvažoval, případně popis toho, čím se bude lišit jeho uvažování v tomto projektu. (Video zašlete jako odkaz na Youtube, Vimeo apod. Neakceptujeme odkazy ke stažení) 

Formulář vč. příloh vyplňte zde: 

https://forms.gle/iyz1Q9ZEGBCAwtwk6 

Další otázky vám zodpoví do 19. 12. Jakub Urban na info@tantehorse.cz nebo na 777 947 430.

 

Zdroj: Tantehorse

Témata článku

Tantehorse

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: