Florea Theatrum - vrchol cyklu Musica Florea Bohemia 2023

Dirigent Marek Štryncl a Musica Florea tradičně nabídnou na prknech přenosného divadla Florea Theatrum dvě jedinečná představení. Ve čtvrtek 13. července uvedou v novodobé premiéře raně romantickou zpěvohru Lékař oční českého skladatele Vojtěcha Matyáše Jírovce. V neděli 16. července komponovaný program Na dvoře Krále Slunce aneb Barokní dostaveníčko s hudbou a tancem přenese diváky do Francie do času nebývalého uměleckého rozkvětu za vlády krále Ludvíka XIV.

Na dvoře Krále Slunce. Foto: Michal Hančovský.

Na dvoře Krále Slunce. Foto: Michal Hančovský.

Zpěvohra Lékař oční nám představí dramatické lidské příběhy - osobní dramata se šťastným až pohádkovým rozuzlením, která na pozadí vzdávají hold nově vznikajícímu oboru očního lékařství. Scénické podoby díla (režie, scéna, kostýmy) se ujme skladatel, umělecký vedoucí Ensemble Damian a impresário kočovného divadla Theatrum Schrattenbach Tomáš Hanzlík. Ten v touze po dosažení co nejvěrnější iluze nálady biedermeieru využije kopie nástěnných maleb předního českého malíře a dekoratéra té doby – Josefa Matěje Navrátila. V režijním uchopení se opře o své četné znalosti romantické gestiky a pohybových specifik i nemalé množství poznámek v samotném libretu opery.

„Zpěvohra mi svou poetikou připomíná film Tajemný hrad v Karpatech Oldřicha Lipského a to hlavně díky operně sentimentálnímu ději a roztomile archaickému jazyku Josefa Krasoslava Chmelenského. Žánrově je to tedy retrokomedie,” osvětluje svůj dojem Tomáš Hanzlík.

Jírovec dílo složil již jako stálý kapelník vídeňského Divadla u Korutanské brány na libreto Emanuela Veitha, rodáka z Chodové Plané žijícího ve Vídni. Musica Florea nicméně uvede verzi, která zazněla v Praze až v roce 1833 ve Stavovském divadle v českém překladu Josefa Krasoslava Chmelenského. V hudební interpretaci ansámbl zohlední autentickou dobovou ornamentiku a výrazové prostředky tolik typické pro období mezi klasicismem a romantismem. Plnými doušky si posluchač užije takzvané flexibilní tempo, tempo rubato, portamenta, glisanda a jiné ozdoby.

„Dotek s Jírovcovou operní hudbou mně osobně přinesl nesmírné překvapení. Ačkoli opera vznikla na počátku 19. století, tak z hlediska harmonických postupů či ,prodlévového natahování frází', se nemohu zbavit dojmu, že již posloucháme mladého Bedřicha Smetanu,” odhaluje svůj dojem dirigent obou představení a umělecký vedoucí souboru Musica Florea Marek Štryncl.

Druhý z večerů na scéně Florea Theatrum nás okouzlí krásou a lehkostí barokního tance, zpěvu a hudby. Režisérka představení Hana Slačálková a její soubor Baroque Balance nás v autentických choreografiích a dobových kostýmech přenesou do Versailles na dvůr Ludvíka XIV., „Krále Slunce”. Tento absolutistický, avšak osvícený panovník byl sám výborný tanečník a pozdvihl Francii na baletní velmoc.

„Kromě dvou tanců jsem vše autenticky zrekonstruovala dle Beauchamp-Feuilletovy taneční notace. Díky tomuto ,pokladu' víme poměrně přesně, jak tance vypadaly. A samotný ,Král Slunce' je v této podobě mohl jako divák sledovat," dodává Hana Slačálková.

Letní představení na scéně Florea Theatrum letos nabídnou detailní rekonstrukci a obnovenou premiéru děl, jejichž umělecký potenciál je nezpochybnitelný a svou estetikou dovedou oslovit i posluchače dneška.

Zdroj: Musica Florea

Témata článku

Florea Theatrum

Tanec

Musica Florea

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: