Generace X – nová premiéra uskupení Pulsar

Generace X – nová premiéra uskupení Pulsar

Generace X – nová premiéra uskupení Pulsar

„Pulsar začíná pracovat týmově. Důvodem je stále větší potřeba čerpat náměty pro své dílo z obklopující nás reality, z jevů osobních, společenských, univerzálních. Výzkumná fáze, odborný pohled, spoluúčast cíleně vybraného vzorku veřejnosti a dramaturgická složka se vedle uměleckého hledání odpovídajícího tanečního výrazu staly podstatnou součástí tvorby Pulsaru, která je o odvaze vstoupit do veřejného prostoru a začít tento prostor pojmenovávat a osvojovat si ho,“ vysvětlují členové uskupení Pulsar. Premiéra nového projektu Generace X se bude konat 21. října 2019 v divadle PONEC. Premiéra je součástí rámcového projektu 30 let tancem ke svobodě.

Tvůrčí tým Pulsaru - Michal Záhora, Honza Malík a Tereza Krčálová – se rozhodl postavit taneční inscenaci na osobních vzpomínkách, životní zkušenosti a světonázoru čtyřicátníků, tedy samotného choreografa Michala Záhory a rovněž 20 významných osobností narozených v letech 1979–1980 a profilujících se v oblasti umění, vědy a politiky. Odborný dohled poskytl sociolog a ředitel společnosti STEM Martin Buchtík, který také připravil sociologický happening předcházející každému představení. Taneční sólo zatančí interpretka Helena Arenbergerová, na české půdě oceňovaná tanečnice (Cena za nejlepší interpretaci 2000, cena Tanečnice roku 2008 a 2017, nominace na Cenu Thálie 2008). Výsledné představení stojí vedle choreografické práce a tanečního výkonu také na hudbě hudebníka a zvukového umělce Tomáše Procházky (Handa Gote).

Výzvou pro tanec je, jak se vypořádat s textovou předlohou. Ve vzduchu stále visí otázka, je-li nutné zapojovat text do samotného představení, bude-li jazyk těla sám o sobě dostatečně čitelný. Michal Záhora popisuje svoji zkušenost s textovou složkou následovně: „Výpovědi účastníků pro mě představují silný otisk, stopu, má to silný emocionální náboj. Tanec není nástrojem, nemůže nic objektivně zkoumat. Neexistuje žádná metoda, jak zpracovat výsledky zkoumání a převést je do tance. Výsledné obsahy průzkumu je potřeba přetavit do roviny sebe sama. Tanec, který vytváříme, je zpřítomněním této transformace.“

Pulsar se neubírá cestou syntézy uměleckých žánrů, spíše se snaží obnovit veškeré zdroje a možnosti tance. Zkoumání reality chápe jako aktuální umělecký postup, díky němuž může do procesu tvorby zapojit další subjekty – civilní, odborné i umělecké. Honza Malík vysvětluje roli tance v dnešní době:  „To, že máme umělecký vyjadřovací prostředek, který nepoužívá slova, a přesto může komentovat to, co se nám v životě děje, považuji za velkou výzvu. Tanec může vypovídat o stejné věci jako text, ale protože namísto slov používá tělo, tak obejde to racionální v nás, proto může být jeho dopad dalekosáhlejší, může výrazně posouvat naše uvažování o životě.“

Generace X se utvářela v rozvolněném společenském ovzduší a podle slov Martina Buchtíka jde o generaci přelomovou, pro kterou je pojetí svobody významným životním tématem (na rozdíl třeba od sociální rovnosti). „Předpokládali jsme, že výpovědi budou osobitou reflexí. A že vedle styčných bodů, propojujících tuto generaci, se objeví individuální momenty, které si budou protiřečit. Vznikla mnohoplošná struktura zajímavá svou rozmanitostí a přitom jednotou,“ popisuje přípravnou fázi Tereza Krčálová.

30 let tancem ke svobodě

Příští přísliby
Představení Generace X je součástí rozsáhlejšího projektu s názvem 30 let tancem ke svobodě. Pulsar reaguje na výročí třiceti let od revoluce nejen reflexí v podobě generační výpovědi, ale také reflexí toho, co se za 30 let v tanci odehrálo. Tato reflexe bude mít podobu konference uváděné pod názvem Příští přísliby a bude složena ze dvou částí: teoretické a umělecké. Pulsar oslovil taneční kritičku Ninu Vangeli ke vstupní přednášce a tři zástupce taneční scény k otevřené debatě moderované Martou Ljubkovou. Pro uměleckou část vybral Honza Malík tři tanečnice (J. Čechová, N. Němcová, T. Krejčová) nejmladší generace, aby konkrétně pro tento večer vytvořily krátké taneční dílo jako nástin možného budoucího směřování tance. Konference bude reprízována v Olomouci, Ostravě, Pardubicích a Plzni.

Manifest tance na Korzu
Manifest tance je současný umělecký manifest  Záhory, Malíka a Krčálové zaměřující se na roli umělce ve společnosti. Navazuje na Manifest České moderny, Několik slov a aktualizuje též Havlovy projevy týkající se kultury. Ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem se pouliční performance bude odehrávat na základě rytmizované textové složky, propojení těchto dvou žánrů má za cíl vytvořit výpověď s jasným poselstvím. Tanečníky na Korzu budou H. Arenbergová, J. Čechová a P. Mašek v choreografii M. Záhory.

Zdroj: Pulsar

Témata článku

30 let ke svoboděGenerace XHonza MalíkMichal ZáhoraTereza Krčálová

Pulsar

Divadlo Ponec

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: