Katedra tance HAMU otevírá kurz DVPP: Taneční a pohybová výchova 2020-2022

Katedra tance HAMU otevírá kurz DVPP: Taneční a pohybová výchova 2020-2022

Katedra tance HAMU otevírá kurz DVPP: Taneční a pohybová výchova 2020-2022

Katedra tance pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání dvouletý kurz (4 semestry) akreditovaný pod číslem MSMT-505/2018-1-8 (ze dne 3. 1. 2018 o udělení akreditace na základě §25 a §26 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.). Nový kurz bude zahájen v únoru 2020. Tento kurz se otevírá jednou za 2 roky.

Prostřednictvím čtyřsemestrální soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky a získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova.

Cyklus přednášek a seminářů se koná 1x měsíčně únor-květen/ září-prosinec vždy v pátek 14:15-19:00 a v sobotu 9:00-16:45 (tj. 16 vyučovacích hodin, 64 hodin/sem, celkem 256h/kurz). Součástí cyklu jsou dva týdenní letní semináře (á 40h). Celková dotace kurzu je tedy 336 vyučovacích hodin.

Výuka je organizována v prostorách Katedry tance pražské HAMU (Malostranské náměstí, Praha 1). Obsahem výuky jsou přednášky a semináře: Úvod do pedagogiky tance, Klasický tanec, Moderní a současný tanec, Lidový tanec, Nauka o pohybu,  Kineziologie, Taneční improvizační metody a kompozice, Dějiny a teorie tance, Dějiny a teorie hudby, Hlasová výchova.

Přednášky a semináře zajištují pedagogové katedry tance HAMU:
prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., Doc. Mahulena Křenková, MgA. Mgr. Andrea Opavská, prof. Dorota Gremlicová, Ph.D., Mgr. Libuše Ovsová, Mgr. Marie Fričová, Ph.D., Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D., Mgr. Jiří Lössl, Jiří Čumpelík, Ph.D., MgA. Sara Puchowska, Ph.D., Mgr. Mirka Eliášová, Ph.D., MgA. Klára Lidová, Ph.D., Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., dis. Markéta Prusková

Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75% účast a průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti, závěrečný praktický pedagogický výstup a zkouška z didaktiky příslušné taneční techniky.

Frekventanti splňující shora uvedené podmínky obdrží Osvědčení o absolvování kurzu Taneční a pohybová výchova, který je dokladem o systematickém zvyšování odborné pedagogické kvalifikace, kterou pořádá a garantuje katedra tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Cena celého dvouletého kurzu činí 28 500 Kč (tj. 85 Kč/45 min.)

Maximální počet účastníků kurzu je 20. Rozhoduje datum dřívější zaslání přihlášky.

Uzávěrka přihlášek 30. listopadu 2019.

Přihlášky a více info zde.

Zdroj: Katedra tance HAMU

Témata článku

DVPP

HAMU

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: