Mezinárodní konference Kreativní města vzdělávají uměním

Mezinárodní konference Kreativní města vzdělávají uměním

Mezinárodní konference Kreativní města vzdělávají uměním

Smyslem konference je poukázat na význam kreativity ve vzdělávání, formulovat její přínos pro uplatnění na trhu práce a v oblasti byznysu, a také najít možnosti systémové podpory vzdělávání uměním na úrovni měst a krajů. Program konference obsahuje zahraniční příklady dobré praxe z Helsinek, Amsterdamu a Walesu, dále zážitkové workshopy, které prakticky představí, jak může umění zlepšovat kvalitu učení. Mezinárodní konference se uskuteční 25. září 2019  na Staroměstské radnici v Praze.

Spolupráce profesionálních umělců s pedagogy přinesla ve městech jako Helsinky, Amsterdam, Dublin, Cardiff nebo Jihlava pozitivní dopady na kvalitu vzdělávání. Rozmanité umělecké formy začleněné do výuky probudily u studentů motivaci učit se, a rozvinuly jejich klíčové kompetence. Proměna atmosféry ve školách zároveň zvýšila motivaci pedagogů a zájem rodičů.

Na konferenci mj. vystoupí Marjo Kyllönen (vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, Helsinky), Peggy Brandon (ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca, Amsterdam) nebo Diane Hebb (ředitelka pro oblast zapojování umění do života společnosti, Arts Council Wales).

Registrace na konferenci zde: http://bit.ly/2XPQX6U

Program:

9:00 – 9:30 – Registrace
9:30-9:45 – Úvodní slova
9:45 – 10:00 – Potenciál kreativity pro rozvoj Prahy – Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
10:00-10:40 – Role umění v inovacích vzdělávání v Helsinkách, Marjo Kyllönen, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, město Helsinky
10:40-10:55 – přestávka
10:55 – 11:35 – Přínos umění pro rozvoj vzdělávání ve Walesu, Diane Hebb, ředitelka pro oblast začleňování umění do života společnosti, Arts Council Wales
11:35 – 12:15 – Proč je pro kulturní sektor důležité kreativní vzdělávání? Příklad Amsterdamu, Peggy Brandon, ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca, Amsterdam
12:15-13:00 – oběd
13:00-14:30 – Workshopy – kreativní vzdělávání naživo
14:30-15:00 – přestávka
15:00-16:45 – World café – pracovní prostor pro diskusi o vhodných modelech systémové podpory umění ve vzdělávání na úrovni měst a krajů v ČR a pro diskusi o dalších stěžejních otázkách
16:45-17:30 – Shrnutí – výstupy diskusí kulatých stolů a shrnutí akčních kroků pro systematický rozvoje umění ve vzdělávání, facilitace: Paul Collard, ředitel Creativity, Culture and Education, Spojené království
17:30 – 18:00 – neformální networking

Zdroj: Institut umění — Divadelní ústav

Témata článku

konferenceKreativní města vzdělávají uměním

Staroměstská radnice

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: