Nouzový stav ČR a dotační řízení

V souvislosti s usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlášen nouzový stav, žádá Ministerstvo kultury úspěšné účastníky výběrových dotačních řízení v programu Kulturní aktivity a Kulturní aktivity na podporu příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské menšiny, aby Ministerstvu kultury, coby poskytovateli, sdělili, zda a v jakém rozsahu se jimi připravované projekty budou konat v termínu podle podaných žádostí, anebo zda bude termín realizace projektu (akce) posunut.

Nouzový stav ČR a dotační řízení

Nouzový stav ČR a dotační řízení

Tato informace má být zaslána bezodkladně na kontakty uvedené ve výzvách, na jejichž základě byla podána žádost.

Pokud projekt nelze v současných podmínkách realizovat, nelze využít termínového přesunu akce, či akce je ve stavu částečné rozpracovanosti, je nezbytné informovat Ministerstvo kultury shodným způsobem a to i o dosud vynaložených nákladech u těchto projektů.

Odbor umění, literatury a knihoven
Odbor regionální a národnostní kultury
Odbor médií a audiovize
Samostatné oddělení církví a náboženských společností
Odbor mezinárodních vztahů
Odbor památkové péče
Samostatný odbor ochrany kulturních statků

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

Témata článku

grantyMinisterstvo kultury

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: