granty

Konečné výsledy MKČR pro oblast tance

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo na svých webových stránkách konečné výsledky výběrových dotačních řízení v oblasti tance na rok 2022.

Nouzový stav ČR a dotační řízení

V souvislosti s usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu...

Klišé a chyby v grantových žádostech

V současné době už pomalu zasedají grantové komise k vyhodnocování žádostí o dotace na příští rok. Rukama kulturních referentů a komisařů každoročně projdou stovky formulářů...

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE