Prohlášení komise Programu festivalů profesionálního umění za obor tance a pohybového umění

Členky oborové komise pro festivaly v oblasti tance, pohybového divadla a nového cirkusu se tímto distancují od výsledků dotačního řízení festivalového programu za rok 2022. 

Prohlášení komise Programu festivalů profesionálního umění za obor tance a pohybového umění

Prohlášení komise Programu festivalů profesionálního umění za obor tance a pohybového umění

Zveřejněné výsledky jsou pro komisi velkým překvapením a postrádají logiku a souvislost s odborným posouzením jednotlivých projektů. Naše komise věnovala hodně času podrobnému studiu projektů, vyslechla žadatele ve veřejném slyšení, a jednotlivé členky kontinuálně sledují činnost a dramaturgii jednotlivých festivalů řadu let. Tuto expertízu nabídly Ministerstvu kultury ČR. 

V průběhu řízení pak návrhy komise hrubě zkreslil „matematický propočet“, který zmiňuje prohlášení k výsledkům.  O jeho použití nebyla komise dostatečně předem informována.  Jeho aplikací nedošlo v žádném případě k „eliminaci extrémních výkyvů“, jak se píše v informaci k výsledkům, ale k nelogickým a nespravedlivým výpočtům objemu dotací pro jednotlivé projekty. Na tuto skutečnost jsme upozorňovaly jak příslušný odbor Ministerstva kultury ČR, tak pana ministra Martina Baxu ve zvláštním dopise. Naší snahou bylo odstranit rozpory v rozdělování uvnitř tanečního oboru, ale také upozornit na porušení rovných podmínek Programu, v jehož důsledku jsou některé umělecké obory v rámci tohoto programu znevýhodněny. Upozorňovaly jsme, že může být otřesena důvěra v Program jako takový. 

Konečné výsledky za obor tance a pohybového umění komise před zveřejněním neviděla a může jen konstatovat, že se výrazně liší od výsledků navržených komisí, a dokonce i výsledků, k nimž dospěl odbor umění, knihoven a literatury s jeho matematickým nástrojem. 

Členky komise vyjadřují politování nad celým procesem, který zmarnil jejich odbornou práci, poškodil některé žadatele a otřásl důvěrou v transparentnost dotačního řízení. S plným vědomím závažnosti tohoto prohlášení se od výsledků dotačního řízení pro festivaly pro rok 2022 distancuje:

 

Jana Návratová, předsedkyně komise

Petra Hauerová

Lucie Hayashi

Hana Strejčková

Ludmila Vacková

Témata článku

grantyMinisterstvo kultury

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: