Nová publikace IDU se věnuje statusu umělce a umělkyně

Institut umění – Divadelní ústav vydává publikaci Status umělce, Příspěvky k diskuzi, která ve čtyřech kapitolách představuje řadu argumentů, příkladů konkrétních řešení a přispívá tak k aktuální diskuzi o statusu umělce a umělkyně v ČR. Publikace vychází v rámci vědecko-výzkumného projektu, který se tématem zabývá.

Zdroj: IDU.

Zdroj: IDU.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly. První se věnuje mezinárodnímu kontextu a přináší přehled doporučení UNESCO a orgánů Evropské unie. Kapitola příklady ze zahraničí nabízí příklady řešící status umělce ve vybraných evropských zemích (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Irsko) i na úrovni EU a je de facto sborníkem mezinárodní konference Status umělce a umělkyně, která se konala v září 2022 v Praze. Další kapitola popisuje zakotvení statusu umělce v ČR a vybrané iniciativy českých organizací a sítí. V neposlední řadě publikace obsahuje hlavní zjištění pilotního výzkumu věnovaného otázkám, jak funguje umělec na českém trhu práce. Sondy do kariér profesionálních umělců nabízí řadu postřehů samotných umělců i jejich intepretaci v rámci širšího kontextu. Publikace nabízí i shrnutí podnětů pro aplikaci statusu umělce v Česku.

Status umělce, Příspěvky k diskuzi vychází jako e-publikace a lze ji bezplatně stáhnout na online knihkupectví Prospero.

Téma statusu umělce a umělkyně v České republice bylo zařazeno do Státní kulturní politiky ČR 2021 – 2025 jako jeden z úkolů v rámci komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy. IDU se tématu věnuje již od roku 2019, kdy ho na pověření vedení Ministerstva kultury České republiky zařadil mezi své výzkumné úkoly coby dílčí výzkumný cíl v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumu na období 2019 – 2023 v oblasti Kulturní politiky. První podkladový materiál vznikl v roce 2020 a v následujících letech IDU organizoval a podílel se na několika setkáních profesních asociací MK ČR. V září 2022 IDU organizoval ve spolupráci s MK ČR mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně, na níž byly představeny příklady řešení statusu umělců a umělkyň ve vybraných evropských zemích.

Zdroj: www.divadlo.cz

Témata článku

IDU

MultižánrovéNonverbální divadloTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: