Proběhla Valná hromada Tanečního sdružení ČR

Proběhla Valná hromada Tanečního sdružení ČR

Proběhla Valná hromada Tanečního sdružení ČR

Zástupci většiny baletních souborů, poloviny tanečních konzervatoří a několik dalších osobností českého tance a baletu se 20. listopadu 2016 sešli na desáté Valné hromadě Tanečního sdružení České republiky. Na úvod se Jiří Pokorný ohlédl za aktivitami sdružení v posledních čtyřech letech. K těm nejviditelnějším patří uspořádání dvou ročníků Mezinárodní baletní soutěže, dále celostátní inscenační přehlídky a Burzy mladých tanečníků, která pomáhá mladým absolventům konzervatoří při hledání profesního uplatnění. Taneční sdružení ČR má také pravidelně své zástupce v grantové komisi Ministerstva kultury nebo v porotě Cen Ministerstva kultury.

V následujícím příspěvku Zdeněk Prokeš zrekapituloval roční fungování Nadačního fondu pro taneční kariéru, který založilo Taneční sdružení ČR společně s Vizí tance. Během prvního roku své existence navštívili zástupci fondu téměř všechny baletní soubory, uspořádali dva vzdělávací semináře, navázali strategická partnerství s Úřadem práce a Českým olympijským výborem, který se zabývá podobnou problematikou, byť pro jinou cílovou skupinu. Nadační fond se také představil na půdě Senátu ČR a dosáhl projednání svého návrhu na spoření tanečníků se státní podporou na Ministerstvu kultury. Nejbližší aktivitou ve prospěch fondu bude zimní série benefičních představení v pěti baletních souborech.
Poslední hlavní referát Valné hromady přednesl Roman Vašek. Představil v něm rozsáhlý taneční výzkum, který provádí spolu s Janou Návratovou v Institutu umění – Divadelním ústavu. Výzkum zahrnuje všechny taneční konzervatoře, vybrané vysokoškolské katedry a ateliéry, které se věnují tanci a pohybovému divadlu, baletní soubory, skupiny současného tance, skupiny z oblasti nového cirkusu nebo pantomimy. Vůbec poprvé se výzkum zabývá i tanečníky v komerční sféře černých divadel a muzikálových produkcí. Taneční výzkum stále probíhá, a tak byly prezentovány jen dílčí data z okruhů taneční konzervatoře a baletní soubory. Výzkum například ukázal velký nárůst cizinců v českém baletu, kterých je více než 50 %, početní poddimenzovanost některých významných souborů nebo značně se rozevírající nůžky v odměňování tanečníků v Národním divadle v Praze a v ostatních baletních souborech v České republice. Kompletní data z výzkumu budou publikována zhruba v únoru příštího roku.
Po prezentační části následovala obsáhlá diskuse, která se zaměřila především na situaci v regionálních baletních souborech. Jako velmi palčivé se ukázaly problémy se smlouvami na dobu neurčitou, jež nejcitelněji pociťuje početně malý ostravský balet. Hodně se diskutovalo také o kritické situaci v ústeckém baletu. Nataša Zichová, která na Valné hromadě jako host zastupovala Ministerstvo kultury, mimo jiné konzultovala s členy Tanečního sdružení ČR nový trend – totiž požadavky na grantovou podporu činnosti oborových spolků.
Závěr Valné hromady patřil volbě nové Rady TSČR, která bude pracovat v následujícím čtyřletém funkčním období. Zvoleni byli: Lenka Dřímalová (šéfka baletu NDMS Ostrava), Lucie Hayashi (šéfredaktorka časopisu Taneční aktuality.cz), Alena Pešková (šéfka baletu Divadla F. X. Šaldy Liberec), Jiří Pokorný (šéf baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni), Zdeněk Prokeš (šéf Laterny magiky), Antonín Schneider (pedagog konzervatoře Taneční centrum Praha), Jaroslav Slavický (ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy), Lukáš Slavický (šéf baletu Jihočeského divadla České Budějovice), Linda Svidró (tanečnice) a Roman Vašek (Institut umění – Divadelní ústav). Předseda a místopředseda budou zvoleni na prvním zasedání Rady TSČR na konci listopadu.
Taneční sdružení České republiky je oborovým spolkem, který chce napomáhat rozvoji českého tance a baletu. Je otevřené novým podnětům a do svých řad přijme každého, kdo se profesně zabývá českým tancem. V případě zájmu o členství se lze obrátit na adresu: info@tanecnisdruzeni-cr.cz.

Autor: Roman Vašek

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: