Taneční aktuality uspořádají workshopy pro taneční kritiky a kulturní manažery s osobnostmi evropské oborové mediální scény

Taneční aktuality, o. p. s., ve spolupráci s MOVE Fest Ostrava uspořádají workshopy Udržitelnost tanečních médií se zaměřením na udržitelnost oborových médií po stránce ekonomické, personální a budování stabilního publika. Workshopy budou probíhat v rámci programu festivalu MOVE Fest, který letos v Ostravě probíhá od 4. do 8. října. Pozvaní lektoři jsou tři mezinárodně etablované osobnosti, které se také 8. října zúčastní závěrečné diskuse s názvem Ozvěny taneční kritiky v regionálních médiích. Diskuse bude přístupná široké veřejnosti.

Taneční aktuality uspořádají workshopy pro taneční kritiky a kulturní manažery s osobnostmi evropské oborové mediální scény

Taneční aktuality uspořádají workshopy pro taneční kritiky a kulturní manažery s osobnostmi evropské oborové mediální scény

Workshopy povedou publicistka a zakladatelka platformy Tanznetz Nina Hümpel (DE), šéfredaktor magazínu Dancing Times Jonathan Gray (UK) a kritik Sanjoy Roy (UK), který více než dvacet let píše o tanci pro Springback Magazine a další významná média.

Workshopy jsou zejména pro umělecké kritiky a redaktory se zaměřením na tanec, nový cirkus a pohybové divadlo, ale i kulturní manažery a pracovníky v kulturních organizacích. Obsahově budou věnovány praktickému fungování médií, a jsou proto určeny hlavně těm, kteří se podílejí na vedení mediálních projektů či řízení redakcí.

Lektoři se budou s účastníky na workshopech zabývat otázkami udržitelnosti, fundraisingu, sponzoringu, monetizace obsahu, personální stability a nastavení systému honorování práce kritiků. Dále bude pozornost věnována tématu tištěných versus online médií, výzvám a rizikům transformace a specifikům fungování daných forem. Třetím okruhem bude rozvoj publika a marketingové, PR a další strategie, jak zvyšovat zájem čtenářů. „Povedlo se nám poskládat pestrý lektorský tým, který bude s účastníky sdílet postupy ověřené v praxi a systémy fungování v jiných evropských zemích z různých úhlů pohledu vzhledem k různým rolím, které v oborových médiích zastávají. Například Nina Hümpel vede platformu Tanznetz už 26 let. Mají rozvinutou zajímavou formu fundraisingu, o které bude na workshopu řeč,“ vysvětluje výběr lektorů manažerka projektu Lucie Štádlerová

Workshopy završí otevřená tlumočená diskuse pro veřejnost Ozvěny taneční kritiky v regionálních médiích. Do diskusního panelu budou kromě lektorů přizváni také další aktéři oboru z oblasti taneční publicistiky a kulturního PR. Debatu bude moderovat šéfredaktor Tanečních aktualit Josef Bartoš: „V diskusi bychom chtěli mluvit o kontextu regionálních médií a o tom, proč česká regionální média téměř vůbec pohybové umění nereflektují. Chceme od zahraničních hostů zjistit, jak je to u nich, zda mají obdobné problémy s absencí reflexe tance v místních médiích, a zkusit se společně s nimi dobrat toho, co by většímu pokrytí tance mohlo pomoci,“ podotýká k cílům diskuse Bartoš.

Celý projekt Tanečních aktualit, o. p. s., Taneční kritika v evropském kontextu má dvě části. První cyklus seminářů a diskuse proběhl na přelomu března a dubna letošního roku ve spolupráci s Českou taneční platformou. Projekt je podpořen Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Přihlášky: google formulář
WEB: www.tanecniaktuality.cz
FB: Taneční aktuality.cz
IG: tanecniaktuality.cz

Více informací zde: https://www.tanecniaktuality.cz/projekty/tanecni-kritika-v-evropskem-kontextu/open-call-workshopy-udrzitelnost-tanecnich-medii

Medailonky lektorů:

Jonathan Gray (Londýn, Velká Británie) byl v letech 2008 až 2022 redaktorem časopisu Dancing Times. Studoval na Královské baletní škole, Leicesterské polytechnice a Wimbledonské škole umění, kde získal titul BA Hons v oboru divadelního designu. V letech 1989-2005 působil jako kurátor v londýnském Divadelním muzeu, kde asistoval u řady výstav souvisejících s tancem a pomáhal s obnovou původních návrhů pro řadu inscenací Královského baletu včetně Danses concertantes, Dafnis a Chloë a Spící krasavice. Přispíval také do deníků Financial Times a The Guardian, psal programy pro Královský balet a Birminghamský královský balet a je spoluautorem knihy Unleashing Britain: Theatre gets real 1955-64, vydané v roce 2005.

Nina Hümpelová (Mnichov, Německo) vystudovala v Mnichově divadelní vědu se zaměřením na dějiny tance a také literární vědu a filozofii. Od roku 1996 je vydavatelkou internetového portálu tanznetz.de, který se věnuje uměleckému scénickému tanci v německy mluvících zemích a za nějž v roce 2014 obdržela cenu German Dance Recognition Award. Je členkou iniciativy Access to Dance - Tanzplan München; iniciativa se svou širokou sítí usiluje o lepší přístup k současnému tanci ve městě. Aby tomu napomohla, založila v roce 2005 taneční portál accesstodance.de pro Bavorsko. Nina Hümpelová byla členkou poroty Bavorského zemského svazu současného tance (Bayerischer Landesverband für zeitgenössischen Tanz); Kulturní čestné ceny (Kultureller Ehrenpreis) a taneční poroty Odboru umění města Mnichova, jakož i Fondu pro scénické umění (Fonds für Darstellende Künste) v Berlíně, programu Kreativtransfer a ceny Deutscher Tanzpreis des Dachverband Tanz Deutschland. Je zakladatelkou a členkou představenstva Tanz.Media a od roku 2021 je členkou představenstva Dachverband Tanz Deutschland (zastřešující organizace tance v Německu). Společně s Tobiasem Ehingerem byla kurátorkou galaprogramu Německé taneční ceny v letech 2020, 2021 a 2022. Vyučuje dějiny tance a taneční žurnalistiku na několika institucích a univerzitách. Společně s Dieterem Burochem byla v roce 2012 poprvé kurátorkou mezinárodního festivalu současného tance města Mnichova DANCE. V letech 2015, 2017, 2019, 2021 a 2023 byla jedinou uměleckou ředitelkou tanečního bienále.

Sanjoy Roy (Londýn, Velká Británie) je editorem Springback Magazine, celoevropské iniciativy Aerowaves Europe pro rozvoj psaní o tanci, která byla spuštěna v roce 2018, a od roku 2002 píše pro deník Guardian. Dříve působil jako produkční redaktor ve specializovaném nakladatelství Dance Books Ltd, kde byl také spoluvydavatelem tištěného časopisu Dance Now. Psal pro mnoho dalších novin, včetně New York Times, New Statesman, Dancing Times a Dance Gazette, je londýnským korespondentem časopisu Dance International a v roce 2019 získal cenu OneDance UK Award za taneční kritiku. Vystudoval současný tanec na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýně a také sociologii a komunikaci na Goldsmiths, University of London. Archiv jeho textů najdete na adrese sanjoyroy.net.

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: