OPEN CALL: Workshopy Udržitelnost tanečních médií

Taneční aktuality vyhlašují otevřenou výzvu k účasti na workshopech pro umělecké kritiky a redaktory se zaměřením na tanec, nový cirkus a pohybové divadlo, ale také kulturní manažery a pracovníky v kulturních organizacích. Semináře budou tentokrát zaměřeny na sdílení přístupů k provozování oborových médií, a to jak tištěných, tak elektronických. Hlavním tématem bude udržitelnost z hlediska ekonomické stability, lidských zdrojů a rozšiřování čtenářské obce. Workshopy povedou zahraniční lektoři začátkem října v Ostravě v rámci festivalu MOVE Fest a zakončí je panelová diskuse s tvůrci a kritiky určená široké veřejnosti.

Workshopy se uskuteční v pátek a sobotu 6.–7. října pod vedením publicistky a zakladatelky platformy Tanznetz Niny Hümpel (DE), šéfredaktora magazínu Dancing Times Jonathana Graye (UK) a kritika Sanjoye Roye (UK), který více než dvacet let píše o tanci pro Springback Magazine a další významná média.

Lektoři se budou s účastníky zabývat otázkami udržitelnosti, fundraisingu, sponzoringu, monetizace obsahu, personální stability a nastavení systému honorování práce kritiků. Dále bude pozornost věnována tématu tištěných versus online médií, výzvám a rizikům transformace a specifikům fungování daných forem. Třetím okruhem bude rozvoj publika a marketingové, PR a další strategie, jak zvyšovat zájem čtenářů.

Panelová diskuse pro veřejnost Ozvěny taneční kritiky v regionálních médiích pak proběhne 8. října. Do diskusního panelu budou kromě lektorů přizváni také další aktéři oboru z oblasti taneční publicistiky a kulturního PR.

Workshopy proběhnou v anglickém jazyce. Podmínkou účasti je následné sepsání jednoho kritického textu pro web www.tanecniaktuality.cz. Text je honorovaný.

Počet účastníků workshopů je omezen, hlaste se do 31. srpna prostřednictvím google formuláře: https://forms.gle/i5S22qWhLRB67uyo6.

Účastníci workshopů dostanou zdarma akreditaci na MOVE Fest 2023. Účastníkům, kteří nemají trvalé bydliště v Ostravě, bude poskytnut příspěvek na dopravu a ubytování. Účast autorů z regionů vítáme.

Předběžný program:

pátek 6. 10. 2023:

10:00 - 12:00 - úvodní setkání, představení lektorů, účastníků, prezentace projektů

13:00 - 15:00 - Udržitelnost tanečních/uměleckých médií po ekonomické stránce - moderuje Nina Hümpel

sobota 7. 10. 2023

10:00 - 12:00 - Motivace, vzdělávání a udržitelnost profese kritika - moderuje Sanjoy Roy

13:00 - 15:00 - Udržitelnost formátu tanečních/uměleckých médií - moderuje Jonathan Gray

neděle 8. 10. 2023

13:00 - 15:00 - Diskuse Ozvěny taneční kritiky v regionálních médiích

Změna programu vyhrazena.

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

Medailonky lektorů:

Jonathan Gray (Londýn, Velká Británie) byl v letech 2008 až 2022 redaktorem časopisu Dancing Times. Studoval na Královské baletní škole, Leicesterské polytechnice a Wimbledonské škole umění, kde získal titul BA Hons v oboru divadelního designu. V letech 1989-2005 působil jako kurátor v londýnském Divadelním muzeu, kde asistoval u řady výstav souvisejících s tancem a pomáhal s obnovou původních návrhů pro řadu inscenací Královského baletu včetně Danses concertantes, Dafnis a Chloë a Spící krasavice. Přispíval také do deníků Financial Times a The Guardian, psal programy pro Královský balet a Birminghamský královský balet a je spoluautorem knihy Unleashing Britain: Theatre gets real 1955-64, vydané v roce 2005.

 

Nina Hümpel (Mnichov, Německo) vystudovala v Mnichově divadelní vědu se zaměřením na dějiny tance a také literární vědu a filozofii. Od roku 1996 je vydavatelkou internetového portálu tanznetz.de, který se věnuje uměleckému scénickému tanci v německy mluvících zemích a za nějž v roce 2014 obdržela cenu German Dance Recognition Award. Je členkou iniciativy Access to Dance - Tanzplan München; iniciativa se svou širokou sítí usiluje o lepší přístup k současnému tanci ve městě. Aby tomu napomohla, založila v roce 2005 taneční portál accesstodance.de pro Bavorsko. Nina Hümpelová byla členkou poroty Bavorského zemského svazu současného tance (Bayerischer Landesverband für zeitgenössischen Tanz); Kulturní čestné ceny (Kultureller Ehrenpreis) a taneční poroty Odboru umění města Mnichova, jakož i Fondu pro scénické umění (Fonds für Darstellende Künste) v Berlíně, programu Kreativtransfer a ceny Deutscher Tanzpreis des Dachverband Tanz Deutschland. Je zakladatelkou a členkou představenstva Tanz.Media a od roku 2021 je členkou představenstva Dachverband Tanz Deutschland (zastřešující organizace tance v Německu). Společně s Tobiasem Ehingerem byla kurátorkou galaprogramu Německé taneční ceny v letech 2020, 2021 a 2022. Vyučuje dějiny tance a taneční žurnalistiku na několika institucích a univerzitách. Společně s Dieterem Burochem byla v roce 2012 poprvé kurátorkou mezinárodního festivalu současného tance města Mnichova DANCE. V letech 2015, 2017, 2019, 2021 a 2023 byla jedinou uměleckou ředitelkou tanečního bienále.

 

Sanjoy Roy (Londýn, Velká Británie) je editorem Springback Magazine, celoevropské iniciativy Aerowaves Europe pro rozvoj psaní o tanci, která byla spuštěna v roce 2018, a od roku 2002 píše pro deník The Guardian. Dříve působil jako produkční redaktor ve specializovaném nakladatelství Dance Books Ltd, kde byl také spoluvydavatelem tištěného časopisu Dance Now. Psal pro mnoho dalších novin, včetně New York Times, New Statesman, Dancing Times a Dance Gazette, je londýnským korespondentem časopisu Dance International a v roce 2019 získal cenu OneDance UK Award za taneční kritiku. Vystudoval současný tanec na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýně a také sociologii a komunikaci na Goldsmiths, University of London. Archiv jeho textů najdete na adrese sanjoyroy.net.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE