Lidé TA

 

MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D. – ředitelka Taneční aktuality o.p.s., komunikace s partnery, marketing, finance, fundraising

Mgr. MgA. Josef Bartoš, Ph.D. – šéfredaktor Tanečních aktualit, supervize portálu, komunikace s autory i partnery, marketing, fundraising

MgA. Petra Dotlačilová, Ph.D. et Ph.D. – zástupce šéfredaktora, koordinace anglické verze webu, komunikace s autory a partnery

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. – předsedkyně správní rady Tanečních aktualit, vedoucí tištěné publikace Speciální vydání Tanečních aktualit, komunikace s partnery, marketing, fundraising, editace textů

Bc. MgA. Natálie Erbesová – koordinace webové sekce Aktuální zpravodajství, fakturace

Mgr. Lucie Dercsényiová, Ph.D. – redigování a supervize autorských textů

Mgr. art. Jana Bitterová – web Databáze tance, komunikace s partnery, fundraising

PhDr. Lenka Dobešová Trubačová – koordinace Tanečního diáře (vícesouborová divadla) a soutěží

MgA. Kristina Soukupová – zakladatelka Tanečních aktualit, koordinace Tanečního diáře (dění mimo vícesouborová divadla)

Mgr. Lucie Štádlerová – komunikace s partnery, fundraising

MgA. et MgA. Zuzana Švancarová – produkce, komunikace s partnery

Mgr. Clara Zangová – moderace audiovizuálních formátů, zahraniční zpravodajství

Mgr. Tereza Cigánková -– web Databáze tance, anglická verze webu

MgA. Zuzana Rafajová, Ph.D. – koordinace textů Osobností a jejich výročí, zahraniční zpravodajství, editace a koordinace Speciálního vydání

Dominika Štrbová – asistent produkce

Mgr. Anna Poppová – komunikace se zahraničními partnery

BcA. Vanda Hejnová – web Databáze tance

Klára Mališová – koordinace webu

 

Externí spolupracovníci:

grafika: Adam David, Lenka Lautrbachová

korektury: Martina Čichoňová, Tereza Mlsová

audiovizuální výstupy: BcA. Martin Čtvrtečka

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE