Vize tance zve na semináře a konferenci o propojení současného umění a zdraví

Vize tance připravuje sérii interdisciplinárních seminářů a mezinárodní konferenci propojující současné umění a zdraví. Oborová organizace, která sdružuje nezávislé profesionály působící v oblasti pohybového umění a nového cirkusu, se bude v letošním roce zaměřovat na propojování tanečního oboru s dalšími uměleckými odvětvími a sektorem zdraví. První ze série vzdělávacích online webinářů se uskuteční 22. března.

Zdroj: Vize tance.

Zdroj: Vize tance.

„Seminář zaměřený na wellbeing tanečních profesionálů s britskou producentkou Liou Prentaki a choreografkou, performerkou a fyzioterapeutkou Markétou Stránskou se uskuteční online 22. března od 15 hodin,“ zve zájemce předsedkyně Vize tance Markéta Málková.

Cílem aktivit Vize tance je rozvoj mezioborových kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru skrze vzdělávání, sdílení a rozšiřování know-how o možných dopadech umění na zdraví společnosti a wellbeing jedinců v kontextu mezinárodní mezioborové spolupráce současného tance, výtvarného umění a hudby. „Těmito kompetencemi jsou péče o sebe, regenerace psychického i fyzického zdraví se zaměřením na krizové okamžiky spojené s nadměrnou fyzickou zátěží a zraněními zejména u profesionálních tanečníků,“ přibližuje přínos aktivit Málková.

V rámci třech plánovaných mezinárodních seminářů a konference chce Vize tance propojit odbornou veřejnost a umělce z pohybového umění, výtvarného umění a hudby a vytvořit prostor pro zkoumání a výměnu znalostí v tématu dopadů umění na fyzické a psychické zdraví společnosti a jednotlivců. Každý seminář povedou dva lektoři, přičemž vždy alespoň jeden bude ze zahraničí. Mezinárodní interdisciplinární konference přinese mezi umělce a odbornou veřejnost znalosti a zkušenosti z terapeutické praxe, která může jednak rozvíjet praxi uměleckou, druhak přispět k vlastní regeneraci a péči o duševní a fyzické zdraví. Formát konference umožní reflexi zahraničních a českých přístupů v oblastech arteterapie, muzikoterapie a pohybové terapie (se zaměřením na práci s osobami trpícími Parkinsonovou chorobou a seniory) a zároveň nabídne profesionálním umělcům možnost seznámit se s metodami a postupy vodní terapie watsu pro fyzickou a mentální regeneraci a zavedení nových témat, přístupů a metod do vlastní umělecké tvorby. Konference se uskuteční v termínu 10. – 12. října v prostorách zóny nezávislého umění CO.LABS v Brně, jednoho ze členů Vize tance.

Aktivity navazují na spolkem Vize tance uveřejněnou Oborovou strategii nezávislého tanečního a pohybového umění, která klade důraz na interdisciplinaritu a propojování tance s dalšími kulturními odvětvími i sektory mimo umění. Semináře i chystaná konference jsou součástí projektu Umění ve Zdraví, Zdraví v umění, který je podpořen Národním plánem obnovy. Pro bližší informace sledujte webové stránky a facebookový profil Vize tance.

Zdroj: Vize tance

Témata článku

Markéta MálkováVize tance

CO.LABS

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: