Vyjádření Yvony Kreuzmannové ke schůzce 20. prosince 2023

Níže uveřejňujeme reakci Yvony Kreuzmannové na setkání s umělci, které proběhlo 20. prosince loňského roku v Divadle Ponec. V dopise mj. vysvětluje i změny v dramaturgické radě České taneční platformy 2024.

Yvona Kreuzmannová. Foto: Vojtěch Brtnický

Yvona Kreuzmannová. Foto: Vojtěch Brtnický

Vážení umělci se svými týmy,

na prvním místě přeji, aby se v novém roce dařilo všem slušným lidem a prožili jsme ho v plném zdraví a síle.

Navazuji na diskusi v PONCI z 20. prosince, abych zopakovala nabídku, kterou jsem mínila zcela vážně.

Velmi rádi bychom během ledna znali návrhy jmen osobností, která si jako umělci spolupracující s divadlem PONEC představujete jako vhodné členy kurátorského týmu / poradního sboru / umělecké rady – jakkoli se tento orgán odpovědný za dramaturgii divadla bude nazývat. V únoru chceme vybrané osobnosti oslovit za účelem spolupráce.

Pro pořádek opakujeme důvody, proč máme zájem vytvořit tento transparentní orgán, které jsme vám sdělili již v listopadu: vnímáme, že princip otevřeného produkčního domu je dobré podpořit debatou s větším okruhem expertů. Sledujeme tím cestu k čitelnému nastavení dramaturgie divadla od příští sezony. Cílem je upřesnit status „associate artist“ a definovat možnosti pro začínající umělce na základě otevřené diskuse s nezávislými odborníky mimo úzký tým Tance Praha. Na základě této organizační změny bude nově se tvořící konzultační tým divadla úzce spolupracovat s novým managementem za účelem přípravy 24. sezony divadla PONEC (2024/2025) a postupně napomůže re-definovat jeho dramaturgickou strategii.

Na debatě, která se konala 20. prosince 2023 v PONCI, byly odpovězeny četné otázky z taneční obce. Zároveň jsme připraveni na ně, v rámci širší odborné spolupráce, odpovídat i nadále. Máte-li na srdci konkrétní dotaz, neváhejte se obrátit na Yvonu přímo hned.

V současné době pracujeme na vyúčtování a reportech desítek grantů, které jsme získali v uplynulém roce. Proto můžeme nabídnout další termín setkání nejdříve 1. února či v týdnu od 5. do 9. února. Další možný termín je pak 19. nebo 20. února. S některými umělci jsou domluveny individuální schůzky během ledna, další proběhnou v únoru. Současně počítáme, že se můžeme posléze potkávat i ve více lidech.

Pokud jde o Českou taneční platformu, všem 3 rezignujícím členkám její Dramaturgické rady bylo z naší strany nabídnuto, aby se vrátily. Chtěli jsme jim poskytnout prostor, aby projednaly program platformy zcela bez účasti zástupců Tance Praha. Podle posledních informací bohužel tuto nabídku z různých důvodů odmítly.

Vnímáme potřebu přípravy programu platformy nezávisle na Tanci Praha a divadle PONEC. Za dané situace jsme se proto rozhodli k oslovení zahraničních expertů, aby pomohli vytvořit program České taneční platformy. Věříme, že takový model přípravy programu ČTP podpoří transparentní průběh jejího výročního 30. ročníku. V tuto chvíli již máme potvrzeno kompletní složení Dramaturgické rady. Z dosavadních členů v ní zůstává Martin Macháček, což je důležité z hlediska kontinuity. Program platformy s ním budou vybírat tři zahraniční osobnosti: Anna Cremonini (IT), Elia Liloff (BG) a Anton Ovchinikov (UA).

Počítáme opět s diskusními a networkingovými formáty k co nejširšímu dialogu naší scény se zahraničními hosty i institucemi. Máte-li na srdci témata, která by vás v tomto kontextu zvláště zajímala, neváhejte nám dát vědět, ať už přímo nebo na mail: office@tanecpraha.eu.

Za tým Tance Praha a divadla PONEC,

Vaše Yvona Kreuzmannová

PS. Tento mail rozesílá Bára Miko Loumová umělcům PONCE a zároveň jsme se domluvili s Markétou Málkovou na distribuci prostřednictvím Vize tance.

 

Zdroj: Vize tance

Témata článku

Tanec PrahaYvona Kreuzmannová

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: