Výzva k předkládání příspěvků na konferenci o tanečním výzkumu

Ústav taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výzvu pro příspěvky na mezinárodní konferenci Taneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextu. Konference se bude konat hybridně 7. října 2022 v prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty HAMU Akademie múzických umění v Praze. Termín pro zaslání přihlášek a abstraktů 30. června 2022. Formulář ZDE.

Výzva k předkládání příspěvků na konferenci o tanečním výzkumu

Výzva k předkládání příspěvků na konferenci o tanečním výzkumu

Konference se zaměřuje na otázky ekonomických aspektů existence a provozování tance a jeho výzkumu v historické i soudobé perspektivě, na problematiku institucionálního zázemí taneční vědy a formativní roli konkrétních badatelů. Je dedikována prof. Boženě Brodské, taneční historičce a zakladatelské osobnosti české taneční vědy, při příležitosti stého výročí jejího narození. Ústav pro taneční vědu konferenci pořádá v rámci výzkumného projektu Ekonomické aspekty tance (řešitelka Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.). V posledních letech v souvislosti s proměnami umělecké scény, s digitalizací a snahami o dokumentaci, uchování a rozvíjení kulturního dědictví stále více vystupuje do popředí potřeba tanečního výzkumu opřeného o institucionální zázemí garantující jeho profesionální podmínky a kvality, a tím jeho ukotvení v odborné sféře. Porozumění ekonomickým procesům spojeným s tancem a jeho výzkumem se při tom jeví jako jeden z určujících faktorů ovlivňujících začlenění obou těchto sfér do organizačních a ekonomických struktur kulturní politiky současných států. Sdílení odborných pohledů na tuto problematiku v mezinárodním kontextu může odhalit vedle lokálních specifik také obecné rysy utváření vztahu tance, jeho vědecké reflexe a ekonomických a kulturně politických struktur, a tím poskytnout vodítka pro strategii formování vztahu těchto sfér v praxi.

Preferované tematické okruhy:

  1. Ekonomické aspekty existence a provozování tance, jeho společenské a teoretické reflexe a výzkumu
  2. Popularizace taneční vědy, postavení a funkce historie a teorie tance ve společnosti
  3. Trendy v taneční vědě a výzkumu (zkoumaná a opomíjená témata, preferované a utlačované metodologie)
  4. Osobnosti a jejich role v utváření taneční vědy

Vítané jsou také příspěvky zaměřené na další aspekty tématu konference.

Jednotlivé příspěvky mají časový limit 15 minut + 5 minut pro diskusi v prezenční nebo hybridní formě. Jazykem konference je angličtina. V případě osobní účasti bude zahraničním mluvčím vyplacena podpora cestovních nákladů formou per diems. K dispozici bude projekční plátno pro sdílení prezentací včetně audio video záznamů a flipchart. Případné zvláštní technické požadavky konzultujte s pořadatelem konference.

Přihlášku s kontaktními údaji a abstrakt v maximálním rozsahu 400 slov zašlete do 30. června 2022. Veškeré dotazy prosím zasílejte na adresu lucie.hayashi@hamu.cz.

 

Kontakt:

Mgr. MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D., vedoucí Katedry tance HAMU, lucie.hayashi@hamu.cz

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D., vedoucí Ústavu pro taneční vědu AMU, dorota.gremlicová@hamu.cz

Pořádá Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Ústav pro taneční vědu, Malostranské nám. 12, Praha 1, 118 00, Česká republika.

https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/ustav-pro-tanecni-vedu/akce

Zdroj: HAMU

Témata článku

Božena BrodskáHAMUkonferenceTaneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextuÚstav pro taneční vědu

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: