Laura Kolačkovská

Laura Kolačkovská

Mgr. MgA. Laura Kolačkovská, DiS. art., je absolventkou bakalárskeho programu Etnológie a folkloristiky na Katedre etnológie, Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a magisterského programu Etnológia a kultúrna antropológia na Ústave etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Taktiež je absolventkou magisterského študijného programu Tanečná veda na Hudobnej a tanečnej fakulte, Akadémii múzických umení v Prahe, kde je v súčasnosti v doktorandskom štúdiu. Zaoberá sa výskumom ľudového tanca v súčasnej spoločnosti. Je aktívnou interpretkou a lektorkou ľudového tanca.


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE