Laura Kolačkovská

Laura Kolačkovská

Bc. Laura Kolačkovská, DiS. art pochádza zo Slovenska kde vyštudovala Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach v hudobno-dramatickom odbore. Od detstva sa venuje ľudovému tancu. Svoj záujem rozšírila počas štúdia Etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je študentkou magisterského štúdia Tanečnej vedy na HAMU a Kultúrnej antropológie na Ústavu etnologie UK v Prahe.

Je aktívnou interpretkou ľudového tanca. Bola členkou súboru DFS Letnička, DFS Popradčan, FS Borievka, FS Szőttes, FS Živel, FS Nyitnikék a v súčasnosti pôsobí vo FS Rosénka.


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE