Peter Maťo

Mgr. art. Peter Maťo, PhD je absolventom Katedry divadelných štúdií VŠMU. V minulosti sa venoval multidruhovej umeleckej interpretačnej, autorskej / libretistickej a režisérskej praxi v divadlách na Slovensku a v Čechách. V súčasnosti sa venuje aj publikačnej (Hudobný život, Salto a i.) a pedagogickej činnosti (Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok a Súkromné konzervatórium Košice, Zádielska ulica). Jeho ústrednou témou sa stali postdramatické tanečné, baletné a performatívne projekty, v ktorých sa prelínajú pohybovo-múzické divadelné umenia súčasnosti. 

Po úspešných premiérach v SĽUK-u Chorea slovaca (2010) a Krížom-krážom (2012) nadviazal na libretistickú, dramaturgickú a režijnú prácu. Výsledkom sú prvé uvedenia neuvádzaných slovenských autorov/iek prelomu 19. a 20. storočia. Edukatívny projekt „netradičné v netradičných priestoroch“ uviedol inscenácie hier Terézie Vansovej V salóne speváčky (2014) a Jozefa Hollého Emancipácia (2015) v pivnici Kamperovej kúrie Archeologického múzea SNM v Bratislave na Žižkovej ul. 

V septembri 2015 vyšiel jeho mini portrét baletnej majsterky a choreografky Marileny Halászovej pri príležitosti jej významného životného jubilea. 

Je dramaturgom Liptovského divadla tanca, ktoré uviedlo tanečné inscenácie Pra©h (ch. Radoslav Piovarči, 2015) a Hračky (ch. Peter Dedinský, 2017). 


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE