Petra Žikovská

Petra Žikovská

JUDr. et MgA. Petra Žikovská, členka Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 a o pět let později získala na stejném ústavu titul doktor práv (JUDr.) V roce 1995 absolvovala na Akademii múzických umění na Katedře teorie tance. Získala Fulbrightovo stipendium a během svých studií na New York University napsala rigorózní práci na téma Specifické problémy související s autorskoprávní ochranou choreografických děl. Na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního pracuje jako odborná asistentka a zabývá se licenčními smlouvami, výjimkami a omezeními autorského práva, rozdíly mezi evropským a anglo-americkým autorskoprávním systémem. Je členkou expertní skupiny organizované Ministerstvem kultury České republiky, členkou řídícího výboru European Intellectual Property Teachers Network (EIPTN) a působí v předsednictvu národní skupiny International Literary and Artistic Association (ALAI). I mimo akademickou půdu se zabývá autorskými právy. Po působení v hudebních vydavatelstvích BMG Ariola a Supraphon se v roce 2003 stala ředitelkou České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI).


Texty autora

Real_iTy_Fake – O střetu dvou světů

Představení Real_iTy_Fake souboru DOT504 Junior přenáší diváky do světa on-line prostředí, kde přes zdánlivou svobodu panují tvrdá a striktně daná pravidla, kterým je třeba se přizpůsobit, nebo zemřít.