420PEOPLE s Orchestrem BERG

420PEOPLE s Orchestrem BERG

420PEOPLE s Orchestrem BERG

Soubor 420PEOPLE představil v prosinci výsledky své spolupráce s progresivním hudebním tělesem - Orchestrem Berg. Na Nové scéně ND jsou 420PEOPLE jako stálí rezidenti na domácí půdě a Orchestr Berg se v tomto prostoru účastnil projektu TimINg. Bylo snad jen otázkou času, kdy se spolupráce mezi těmito dvěma tělesy zrodí. Nutno podotknout, že Orchestr Berg má k tanečnímu umění velmi blízko, protože jako interpretační těleso spolupracuje pravidelně s Baletem ND. Večery 11. a 12. prosince byly věnovány vrchovatě hudbě a současnému tanci, hledání cest ke spolupráci žánrů a objevování hranic vhodných pro překonávání. První část programu byla ale věnována speciálnímu žánrovému propojení, a sice živé hudební produkce a filmu. Tak se vedle sebe ocitly dva světy vzdálené časem i prostorem: soudobá skladba Louise Andriessena M Is for Man, Music, Mozart vytvořená na počest W. A. Mozarta, provázená projekcí Petera Greenawaye (premiéra 1991). Film i jeho propojení s hudbou diváky a posluchače v jednom vtáhly do svérázně surreálního světa. Andriessenova vokálně-instrumentální skladba začala hrou s písmeny abecedy na filmu vpravdě tanečním (nahé tanečnice předznamenávaly další rozvíjení „příběhu“), pohybové obrazy střídaly výjevy, kresby, kaligrafie a nade vším děním panující postava ženy pěvkyně, jíž mezitím propůjčovala na jevišti hlas Markéta Cukrová. Od písmene M nastaly surrealistické orgie v podivuhodné alchymistické kuchyni představující současně divadlo, kde jsme byli za zvuků náročné skladby svědky stvoření muže, jehož nakonec také ztvárnil tanečník. Definitivnímu stvoření předcházely groteskní pokusy. A když byl jednou muž na světě, bylo třeba naučit jen pohybu (movement), k němuž patří tanec, a spolu s ním požitku z hudby (další M - music). Celá skladba, neoddělitelně spojená s filmovou projekcí, byla zkomponována k poctě W. A. Mozarta. Jeho jméno bylo ztotožněno s jedním z významů hlásky M, byl přítomen v dobových rekvizitách a kostýmech, v hravosti celého kusu. Jinak přinesla produkce mnoho dalších asociací, holohlavý hrdina jako by chtěl vyvolat vzpomínku na Haralda Kreuzberga, abeceda má zase pro českého diváka také zvláštní spojení s literárním surrealismem, mnohé obrazy jako kdyby vyskočily z nějakého současného fantastického románu, rudolfínská alchymistická laboratoř byla dějištěm zázraků. Červená barva krve se prolínala celým dílem, krev je život, pohyb, krev vře v žilách tanečníka i hudebníka. Kus M Is for Man, Music, Mozart byl náročný na poslech, ale Orchestr Berg působil skvěle sehraně a není pochyb o tom, že soudobá hudba je mu blízká. Po přestávce si na své přišli i milovníci současného tance. Orchestr Berg zůstal dál v rukou svého dirigenta Petera Vrábela, ale přešel ke skladbě jednoho ze svých členů Jana Trojana, která vznikla spolu s choreografií Rezonance na pěší vzdálenost. V ní se stali hudebníci rovnocennými partnery tanečníků jako performeři, a to pod choreografickou taktovkou Nataši Novotné. Víc než na choreografickou invenci co do nových prvků byl dán důraz na vtažení netanečníků do společné kompozice, a protože hudebníci museli ovládat současně i své nástroje, byl samozřejmě jejich pohybový repertoár omezený. Nezastupitelnou složkou byla hudba a jako samostatný „nástroj“ sloužila ozvučená plechová deska spuštěná nad jeviště (rezonování plechu dalo ostatně kompozici jméno). Choreografie stála jak na sólových výstupech tanečníků 420PEOPLE (nastoupili v dosti komorní sestavě: Václav Kuneš, Nataša Novotná, Zuzana Herényiová, Milan Odstrčil), tak na interakci s hudebníky. Působila až improvizovaně, ačkoli byla pečlivě nastudována. Choreografie 420PEOPLE už bychom poznali, dá se říci, že získali svůj nezaměnitelný jazyk, charakteristický způsob vedení duetů, gest, práce s energií. Kouzlo této performance tkvělo v komunikaci, v rozpohybování hudebníků, byla tu i narážka na princip Laterny magiky, když dirigent opustil své místo a řídil orchestr z plátna. Pingpongové míčky sloužily jako ozvláštňující rekvizita, ne významotvorný prvek. Společná práce tanečníků a hudebníků přinesla velké odlehčení celému večeru, který začal náročněji, takže nakonec působil dramaturgicky vyváženě. Pojítkem byla multižánrovost. Jednalo se rozhodně o zdařile zkombinovaný program, který stojí za zhlédnutí, další příležitost bude 20. února 2013 opět na Nové scéně ND v Praze. M Is for Man, Music, Mozart
Hudba: Louis Andriessen
Režie: Peter Greenaway
Light design: Pavla Beranová
Účinkuje: Orchestr Berg
Vokál: Markéta Cukrová
Dirigent: Peter Vrábel
Česká premiéra: 11. 12. 2012 Rezonance na pěší vzdálenost
Choreografie: Nataša Novotná
Hudba: Jan Trojan
Dirigent: Petr Vrábel
Light design: Pavla Beranová
Video: Zuzana Houfková
Premiéra: 11. 12. 2012

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 1x

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: