Amorální – Dočasná hranice lásky a manipulace

Osobnost choreografky, tanečnice a fotografky Anny Benhákové patří k těm, které i přes své relativní mládí výrazně promlouvají do podoby současné české taneční scény svébytným tvůrčím viděním, stejně jako organizačními aktivitami nebo jinou činností, jakou je fotografování tance. Její choreografická práce má jemně rafinovaný rukopis ve vyhraněné estetice i názoru, její oborovou angažovanost v současnosti reprezentuje Dočasná Company, tvůrčí platforma spojující umělce z oboru tance, divadla, hudby, fotografie, filmu a výtvarného umění, kterou Anna Benháková založila. S touto skupinou také jako choreografka připravila premiéru taneční inscenace zabývající se tenkou hranicí mezi láskou a manipulací nazvanou Amorální, kterou uvedlo Divadlo X10.

Amorální. Foto: Anna Benháková.

Amorální. Foto: Anna Benháková.

Už název naznačuje, že choreografie se bude věnovat podobám lásky, které překročily romantickou hranici partnerského vztahu. Zobrazení fází erotického napětí různých partnerských dvojic v různých situacích těží ze své náznakovosti. Prostor, který je ponechán divácké fantazii, může být až skandální, zároveň však velice estetický. Inscenace rezignovala na dějovou linku, postupně vznikají situační obrazy, které mají své vlastní mikro příběhy. Ten první se odehrává už v kavárně/foyer divadla.

Muž a žena jako by se náhodně potkaly. Duet pracuje s výrazem a gesty, má v sobě dynamicky sofistikovanou energii utajení a stává se jakousi vnější realitou, ve které nejsou vhodné dlouhé pohledy a letmost dotyku. I přesto vzájemná přitažlivost funguje mezi interprety jako magnet, který zároveň nesmlouvavě přitahuje diváckou pozornost podobně jako provazové šaty tanečnice.

Lano, vzniklé jejich páráním, se stává vodítkem pro přesun diváků do hlediště. Zároveň je i uzdou, na které každý drží své osobní touhy. Je jen jeho volba, jak je povolí, ale zároveň musí brát ohled na to, co je mu dovoleno. Dění přímo na jevišti se stává osobní výpovědí o podobách potlačované touhy a vnitřních i vnějších manipulacích. Dva duety rozdílných charakterů se odehrávají prostřednictvím těsného kontaktu převážně na zemi a mění se v kvartet s nečekaně čekaným rozuzlením. Vzájemný respekt však v posledním obraze přechází do evidentní manipulace, končící definitivní odevzdaností vábící skryté touhy i obavy.

Amorální. Foto: Anna Benháková.

Anna Benháková se choreograficky pohybuje v rovině poetického pohybu a zároveň jisté provokativní imaginativnosti. Tanec víceméně plyne v meditativní rovině snového ambientního mixu hudební produkce Dashi Stardust ‒ Dáši Horváthové a potřebnou dramatičnost přidává light design Vojtěcha Brtnického.
Petra Houšková, Jakub Kirchner, Barbora Nechanická, Jakub Sedláček, Taro Tamura a Natálie Vacková jdou do svých rolí naplno, jejich taneční výraz i pohybový projev je silně přesvědčivý. Opravdovost, s jakou k tanci přistupují právě členové Dočasné Company, je silnou devizou celého představení a samozřejmě to opět jen podtrhává jedinečnost samotného souboru.
Inscenace byla vytvořena v dramaturgické spolupráci s Jakubem Vaverkou, zde však premiérové uvedení lehce prodělalo. Časování, především třetí třetiny, a vypointování závěrečné scény má ještě své rezervy; lze ovšem předpokládat, že reprízy přinesou potřebné vybalancování. Výtvarné vidění v choreografické tvorbě Anny Benhákové a nasazení všech účinkujících tanečníků si to jistě zaslouží.

 

Psáno z premiéry 15. listopadu 2021, Divadlo X10.
 

Amorální
Koncept, choreografie, scénografie: Anna Benháková
Dramaturgie: Jakub Vaverka
Hudební produkce: Dashi Stardust / Dáša Horváthová
Light design: Vojtěch Brtnický, Filip Horn
Produkce: Natálie Vacková
Asistent produkce: Tereza Svobodová
Interpretace: Petra Houšková, Jakub Kirchner, Barbora Nechanická, Jakub Sedláček, Taro Tamura, Natálie Vacková

Premiéra 15. 11. 2021
 

 

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 6x

Témata článku

AmorálníAnna Benháková

Divadlo X10

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: