Holoubek, Musica Slovaca – Českost zachycená v hudbě a tanci

Pražskému komornímu baletu se daří aktuálně udržet diváckou pozornost prostřednictvím internetových médií. Na Mall.tv představuje nejen nová díla, ale mimo jiné oživuje choreografie svého zakladatele Pavla Šmoka (1927–2016). Čas odříznutí od živého kontaktu s publikem využívá k upevnění a uvědomění si svého postavení na naší taneční scéně. V prezentovaných dílech navazuje na tradici svázanou s českými skladateli a choreografy.

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Jestliže Pražský komorní balet (PKB) dlouho hledal způsob, jak udržet a navázat na Šmokovu tradici, s premiérou Kytice Petra Zusky (2019) chytil druhý dech a nepropásl šanci obhájit svou ohroženou existenci nejen uváděním nových produkcí, ale i návratem ke kořenům. V současné rozkolísané době našel jistotu v zaměření na interpretační kvalitu a v důrazu na prezentaci českých umělců, jejichž způsob práce a vybraná témata neznamenají revoltu proti všem a všemu.

Návrat do nitra a hloubi lidských duší se naopak odvíjí cestou smířlivou a uhlazenou, kdy muzikalita a vizualizace hudby v naraci či abstrakci je mottem, kterého se dramaturgický výběr PKB v poslední době pevně drží. A samozřejmě se nezapomíná ani na humor, spíše ten černý, který zůstává esencí pár děl na repertoáru. Do poloviny března je možné vidět některé z opusů online, mezi nimi i choreografie natočené v prosinci loňského roku v Divadle na Vinohradech. Nedobrovolné zastavení činnosti tak přineslo své ovoce – mimo jiné plné soustředění na realizaci záznamu a reinscenaci dvou Šmokových choreografií (dostupné zde: https://www.mall.tv/kulturazije/prazsky-komorni-balet-holoubek-a-musica-slovaca-12-2-2 ).

Jako první zní Holoubek, jedna ze čtyř symfonických básní na motivy Kytice K. J. Erbena. Kompozice konvenuje se Šmokovým tvůrčím naturelem a záměrem transformovat hudební předlohu vycházející z rytmického základu Erbenových veršů do taneční podoby (premiéra 1992). Choreograf vycházel ze čtyř velkých oddílů skladby (smutečního pochodu, setkání vdovy s panicem, svatební scény, tragického závěru) a dodal baladickému ladění důležitý kontrapunkt, když příběh ženy/vdovy zasadil do období masopustního veselí. V počátku sledujeme retrospektivu jejího činu, kdy otráví svého muže, jenž v bolestech umírá. K vystižení hudebních akcentů a závažnosti okamžiků stačí náhlé zvednutí tanečnice ze židle, pro výpověď protagonistů není třeba velkých gest a prvky nabitých variací.

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Na scénu vtrhne rej maškar, mezi nimi postava na špičkách – holoubek s maskou smrtihlava. Bezstarostnost víření je jen zdánlivá. V hudbě a výjevu vdovy sedící za stolem se smrtelně bledým mužem, kterého sprovodila ze světa otráveným nápojem, visí totiž cosi zlověstného – špatné svědomí, které nešťastnici pronásleduje v myšlenkách a jež zpřítomňuje postava smrti s kosou a holoubek. Jeho akce doprovází žalostné vrkání – hra dvou fléten, harfy a hoboje –, které nedává hříšnici spát. Motiv prokletí se prolíná hudbou i tancem nejen ve vážných momentech, ale i při svatebních oslavách.

Choreografie slouží naraci a hudbě, je její součástí umocňující vyznění díla v obrazném vyjádření. Vedle náročných duetů vdovy s jejími muži, do nichž Šmok vložil naléhavost, smyslnost, spalující milostnou touhu i touhu po klidu a odpuštění, jsou důležité drobnokresebné momenty; jako například ženino pohlazení ostří kosy nebo eroticky podbarvené doteky milenců opojených vzájemnou přitažlivostí. Šmok netíhl k pohybové přebujelosti, pracoval s oblými i lomenými liniemi, s přímočarými gesty a postoji vypovídajícími o prožívaném vnitřním rozkolu. Ve scéně, kdy hrdinka padá do vlnící se látky, našel stejnou katarzi plnou smíru a vykoupení jako skladatel.

Dvořák v Holoubkovi dosáhl vrcholu instrumentačního mistrovství a Šmok se v něm dotkl vrcholu svého choreografického umu v dramaturgicky pevně sevřeném divadelním tvaru. Jeho vizi se podřídil i scénický návrh, zasazený do divadelního prostoru ohraničeného vzadu plotem, před nímž stojí stůl s bílým ubrusem, na něm hrnek, po stranách dvě židle. Úspornost svědčí i světlému ladění kostýmů, jednoduchému střihu ženiných šatů, pánských kalhot a halen – při svatbě bělost oděvu hlavních aktérů oživují žluté, modré a červené fábory poletující jako symbol radosti mezi maškarami ve volném ošacení, s různě tvarovanými pokrývkami hlav vyvedené v jemné škále barevných odstínů.

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Dvacetiminutový Holoubek vyžaduje vnímavé a soustředěné interprety. V aktuálním obsazení je v evidentně pečlivém nastudování našel. Vedení Kateřiny Dedkové-Frankové při zkouškách naslouchala Linda Svidró a v postavě vdovy prožívající lásku, nenávist a pocit viny, zúročuje svou taneční a výrazovou vyzrálost. Bolest i vášeň lze vycítit z celého těla, výrazu očí, tváře, pohlazení, doteku partnera. Linda Svidró nešťastnou bytostí je, nic nehraje… Jistotu vykazují také další tanečníci. Aleš Krátký coby Muž/Umrlec, aniž se soustředí na technické provedení vazeb, bezděčně vypráví o svém neodvratném konci. Dominik Vodička představuje mladický elán, lehkomyslnost, s níž podléhá milostné a živočišné rozkoši svádějící ženy. Iveta Krmelová jako jediná tančí na špičkách, které ji vydělují z masopustního reje jako metaforu (holoubka) ženina špatného svědomí. Zmínění interpreti mají velkou zásluhu na silném zážitku, který záznam zanechává i díky citlivé, profesionální péči věnované práci kamer a režii.

Šmokova muzikalita je zřetelná i v další, sedmiminutové skladbě Musica Slovaca (premiéra 1983). Její autor Ilja Zeljenka (1932–2007) se inspiroval dvěma žatevními písně z Čičman a Dolného Vadičova. Stejně jako do předchozí choreografie i do tohoto rozverného, tklivého duetu prosakují prvky folklóru (držení paží, cifrování). Jasně, nenásilně, přirozeně jsou zakomponovány do taneční textury, jejímž vodítkem jsou zpěvnost hudby a pocity, které vyvolává.

Musica Slovaca (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Mladičká Oldřiška Neumannová v roli dívky hostuje, cítí hudbu a noří se spolu s Daliborem Lekešem spontánně do choreografického víru. Oba měkce sklouzávají po zemi, zvládají partnerskou práci v přízemních polohách, aniž by vypadli ze svých rolí. Tancem vyjadřují to, co nejde vyslovit. Zachycují něhu, laskavost a hravost, tancem hladí i mezi sebou koketují. Také jednoduchý šat (dívka se šátkem na hlavě, hoch ve volných kalhotách a košili) odkazuje ke Šmokově zdroji – folklóru. Na něj ve své tvorbě Šmok nezapomínal, byl si vědom, že je přidanou hodnotou, která dává vyniknout unikátnosti jeho děl. Je namístě, že právě tyto kvality PKB neopouští a navrací do svého programu cenné kousky české novodobé taneční historie.

 

Psáno ze záznamu, dostupném na Mall.tv do 14. března 2021.

 

Holoubek
Hudba: Antonín Dvořák
Choreografie: Pavel Šmok
Nastudování: Kateřina Dedková-Franková
Asistent nastudování: Igor Vejsada
Kostýmy: Petra Lebdušková podle původních návrhů Věry Mejtové
Scéna: Petra Lebdušková podle původních návrhů Milana Čecha
Premiéra: 30. 5. 1992
Obnovená premiéra: 23. 10. 2016
 

Musica Slovaca
Hudba: Ilja Zeljenka
Choreografie: Pavel Šmok
Nastudování: Kateřina Dedková-Franková
Kostýmy: Jan Dušek
Premiéra: 16. 11. 1983
Obnovená premiéra: 23. 10. 2016

 

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 2x


Fotogalerie

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Holoubek (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Musica Slovaca (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Musica Slovaca (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Musica Slovaca (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Musica Slovaca (Pražský komorní balet). Foto: Serghei Gherciu.

Témata článku

HoloubekMusica SlovacaPavel Šmok

Pražský komorní balet

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: