Absolventské představení Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy

V neděli 21. června 2015 vystoupili v Divadle Bez zábradlí absolventi a studenti Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s. r. o. Bývalá Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty fungující již dva roky v nové koncepci pod střední odbornou školou v pražských Řepích se může chlubit velkým nárůstem nových studentů, jak sdělila její ředitelka Jiřina Krišlová v úvodu večera. 

Absolventské představení Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.

Absolventské představení Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.

Program absolventského představení byl velmi pestrý a sliboval díla všech žánrů a stylů – od klasického tance, přes moderní choreografie až k lidovému tanci. Některé choreografie dokonce vytvořili sami studenti, což pokládám za velmi sympatický počin, umožnit i mladým lidem už během studia samostatně tvořit.

Večer obsahoval dvě části. První se skládala z kratších choreografií, etud či variací různých stylů, druhá polovina představení byla samostatným kusem, suitou z baletu Popelka.

V programu bylo uvedeno pět maturantů a absolventů: Roman Krieger, Olena Sychyková, Anna Šnebergerová, Patrik Tusjak a Blanka Vondráková. Škoda tedy, že na jevišti jsme mohli vidět jen dva z nich – Olenu Sychykovou a Patrika Tusjaka. Večer se tak více než absolventským představením letos končících studentů stal závěrečným vystoupením celé školy. To je samozřejmé, protože je jasné, že postavit celý večer na dvou interpretech není možné.

Absolventské představení Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.

Hned při úvodním čísle večera bylo zřejmé, že na netanečním jevišti v Divadle Bez zábradlí se nikdo a nic neschová. Diváci seděli v bezprostřední blízkosti interpretů a i ti v nejvzdálenějších řadách viděli s přesností každý pohyb nohou i výraz obličeje. Nebylo absolutně možné jakýkoli prvek jen tak odbýt, a to také naštěstí nikdo nedělal. Nedostatky divadla, neurčeného pro tanec, se projevily i na skromné scénografii a osvětlení, které bylo velmi prosté, tudíž nemohlo příliš podpořit vyznění pohybu a napomoci atmosférou tanečníkům. Musím zde proto velmi ocenit všechny výkony, které jsem během večera zhlédla, protože byly odtančeny se ctí a vervou.

Večer zahájily krátké variace z baletu Don Quijote s názvem Sen, Entrée a Variace Amorka v podání žákyň 1. až 3. a 6. ročníku. Na ně plynule navázala Bridesmaid variation taktéž z baletu Don Quijote, kterou tančila trochu nesměle Linda Buňková, žákyně 7. ročníku. Od klasické taneční techniky k charakternímu lidovému tanci jsme se přesunuli v další choreografii Flamenco, již vytvořil pedagog charakterních tanců Vjačeslav Ivanov a kterou předvedly studentky Yuliya Bochkova a absolventka Olena Sychyková. Mladší spolužačka, žačka 5. ročníku Barbora Treichelová, zatančila Variaci Lízy z baletu Marná opatrnost

Překvapila sólová choreografie Sofie Talalaievské, studentky 1. ročníku. Ve spolupráci se svou profesorkou Zuzanou Štarkovou si, jak program tvrdí, připravila choreografii La Danza sama. Tanečnice zaujala svou technickou a hereckou připraveností a lze říci, že se rodí nový talent. Choreografie Watina na arabskou hudbu vytvořená Leonou Kubešovou uvedla na scénu moderní, současný tanec v podání žáků 7. a 8. ročníku. Poté jsme si mohli poslechnout krásnou skladbu Antonia Vivaldiho v choreografii Inspirace od Bohumíry Eliášové, v nastudování Pavly Šmerdové, tančené dvěma hostujícími tanečnicemi a bývalými studentkami školy Blankou Tasiovou a Petrou Bendičákovou. Otázkou zůstává, proč dílo netančili současní žáci školy.

Happy pair a navazující Folies d’Espagne, choreografie barokních tanců, se na programu absolventských koncertů běžně nevyskytují. Diváky však zaujaly svou jedinečností. Příjemným okořeněním představení se stala velmi dynamická Folies d’Espagne, během níž některé studentky doprovázely pohyb hrou na kastaněty. Historické tance zatančily studentky 6. ročníku v nastudování Hany Slačálkové.

Absolventi Olena Sychyková a Patrik Tusjak se mohli poprvé pořádně předvést v choreografii Báryňa, spadající pod charakterní ruské lidové tance. Vytvořila ji Sychyková s pomocí Vjačeslava Ivanova. Obecenstvo velkým potleskem ocenilo úžasné výkony absolventů, kteří zde mohli předvést to, co umí nejlépe: vystihnout výraz a herectví, mají velmi dobrou technickou úroveň během mnohanásobných piruet i skoků a Patrik Tusjak ovládá také akrobatické prvky. Choreografie i díky jednoduché dějové zápletce udržela pozornost diváků a všechny bavila.

Cuba Street od Leony Kubešové byla uvolněná, zábavná a hezky technicky podaná práce studentů 7. ročníku. České lidové tance jsme mohli vidět v choreografii Romany Khauerové Zbujan v podání žáků 6. ročníku Adély Frnkové a Filipa Staňka a v díle Ráček Zuzany Štarkové, kde měly možnost i nejmladší tři ročníky školy předvést své nadání. Panenka Olenka jako by navazovala na předchozí choreografii Sychykové Báryňa. Jednalo se o dílo Vjačeslava Ivanova na motivy ruských lidových tanců. Olena Sychyková, pro kterou byla sólová choreografie vytvořena, znovu prokázala, že je vyspělou taneční osobností. Choreografie však nedosáhla úspěchu předchozí Báryně, možná tím, že jí byla kostýmově i stylově velmi podobná, nebyla však už pro diváky tím žádaným, barevným „šokem“.

…drum, drum – moderní choreografie vytvořená Leonou Kubešovou otestovala schopnosti studentů 6., 7. a 8. ročníku. Jako v dalších choreografiích i zde Kubešová často využívá nápaditou partnerskou spolupráci, kterou studenti se ctí zvládli. Sólo Black swan vytvořila Yuliya Bochkova sama sobě na tělo. Zaujala svou krásou, uhrančivostí i originálními prvky a prokázala, že v ní možná dřímá i choreografický talent.

Hned další choreografie Danger! byla opět prací studentky školy, Natálie Matyskové. Dílo bylo inspirováno muzikálem Chicago, ze kterého choreografie převzala mnohé nápady a atmosféru. Matysková vytvořila efektní dílo, které na pohled velmi bavilo i samotné interprety. Hotel Ritz, moderní choreografii s myšlenkou o rozdílu mezi lidmi, co mají peníze, a těmi, co jim musí sloužit, na českou hudbu 4TETu Leony Kubešové zatančili žáci 4., 5. a 6. ročníku. Tanec klaunů Zuzany Štarkové uvedl opět na scénu i nejmladší, nadaný 1. ročník, který zaujal velmi dobrou technickou vyspělostí. Dívky se mohou pyšnit akrobatickou dovedností i velkými rozsahy nohou.

Absolventské představení Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.

Lidový tanec Odzemek – točené zatančil hostující tanečník Lukáš Petrus se studenty Patrikem Tusjakem, Olenou Sychykovou a Natálií Matyskovou. Následovaly dvě krátké variace klasické taneční techniky, velmi dobře technicky provedená Variace Kitri z baletu Don Quijote Anny Špičkové, která upoutala svým temperamentem, a Variace Víly z baletu Giselle v podání Adély Frnkové. První část večera poté uzavřel lidový Podoplianský tanec v podání hostujícího Michala Soukupa a Lukáše Petruse a studentek Oleny Sychykové a Elišky Güntherové.

Po přestávce se žáci školy představili v Popelce, suitě z baletu uvedené k uctění 70. výročí světové premiéry (21. listopadu 1945, choreografie Rostislav Zacharov, Velké divadlo v Moskvě, hudba Sergej Prokofjev). Režie, choreografie a nastudování podle světových a českých tvůrců se ujala Helena Frolíková.

V hlavní roli se představila jako Popelka Anna Špičková, Prince tančil host z Laterny magiky Michal Vašíček, Dobrou vílu Linda Buňková, Macechu Olena Sychyková a Zlé sestry Eliška Güntherová a Štěpánka Rajdlová. Vtipným šaškem byl Patrik Tusjak a ceremoniářem, který publikum rozesmíval často komickými gesty, byl Jan Štrachal. Princezny španělská Eliška Kenclová i ruská Yuliya Bochkova předvedly pěkná sóla, zvláště vynikla Natálie Matysková jako orientální princezna. Škoda jen, že jsme během představení nemohli vidět nějakou sólovou variaci klasického tance v jejím podání.

Popelka byla zábavná a komická, velmi dobře režijně vystavěná, diváky bavila. Nutno ocenit také nápadité kostýmy a osobité, velice dobré herecké provedení všech tanečníků. Anna Špičková z 6. ročníku v hlavní roli Popelky potvrdila svou jistotu a sílu v klasickém tanci, předvedla krásné pózy a výdrže, zvláštní potíže jí nečinila ani spolupráce s partnerem Vašíčkem, kterého svým výkonem, dalo by se říci, trochu zastínila.

Absolventské představení má být nejvíce o absolventech školy. Jak již bylo v úvodu uvedeno, mnoho jsme jich na jevišti, bohužel, neviděli. Olena Sychyková a Patrik Tusjak excelovali v rolích charakterních cizích lidových tanců, lidových tanců z našeho prostředí či v moderním tanci, v klasickém tanci se osvědčily spíše žákyně nižších ročníků. Nicméně tito dva mladí umělci dokázali zaujmout obecenstvo. Oba mají výborný cit pro výraz. Umí se vžít do role, působit komicky i vážně, staví na vrozené muzikalitě a schopnosti „prodat“ své technické dovednosti.

Absolventský večer Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s. r. o., se stal velmi příjemným zážitkem. Na závěr nezbývá než popřát letošním absolventům mnoho zdaru do tanečního profesního života.  
                        
Absolventský koncert 2015 – Program

Sen - Entrée a varice Amorka
Don Quijote   L. Minkus
Choreografie a nastudování:  M. Petipa / H. Frolíková, Z. Štarková, M. Kalhousová

Bridesmaid variation
Don Quijote   L. Minkus
Choreografie a nastudování:  M. Petipa / H. Frolíková

Flamenco
Didjulja -  Flamenco
Choreografie a nastudování: V. Ivanov / O. Sychyk

Variace Lízy -  Marná opatrnost   
P. R. Hertel
Choreografie a nastudování: K. Goleizovski / H. Frolíková, M. Kalhousová                           

La Danza
Gioacchino Rossini
Choreografie a nastudování: S. Talalaievska / Z. Štarková

Watina
Khaled
Choreografie a nastudování: L. Kubešová

Inspirace
A. Vivaldi
Choreografie a nastudování: B. Eliášová / P. Šmerdová

Happy pair
Barokní tanec z r. 1755
Choreografie a nastudování: T. Collet / H. Slačálková

Folies d´Espagne
J. B. Lully, 1700
Choreografie a nastudování: R.A. Feuillet/H. Slačálková

Báryňa
Orchestr ruských lidových nástrojů – ruská lidová píseň
Choreografie a nastudování: O. Sychyk / V. Ivanov

Cuba Street
Mako Mako
Choreografie a nastudování: L. Kubešová

Zbujan
Lašský lidový tanec
Choreografie a nastudování: R. Khauerová

Ráček
Český lidový tanec
Choreografie a nastudování : Z. Štarková

Panenka Olenka
Ruská lidová píseň – úprava: Ballet Todes
Choreografie a nastudování: V. Ivanov

…drum, drum
Jumping drums
Choreografie a nastudování: L. Kubešová

Black swan
Hans Zimmer
Choreografie a nastudování: Y. Bochková (8. ročník)

Danger!
Danny Elfman – hudba z filmu Chicago
Choreografie a nastudování: N. Matysková (7. ročník)

Hotel Ritz
4tet
Choreografie a nastudování: L. Kubešová

Tanec klaunů
M. Paich
Choreografie  a nastudování : Z. Štarková

Odzemek, točené
Valašský lidový tanec
Choreografie a nastudování: J. Novenko / R. Khauerová

Variace Kitri
Don Quijote  L. Minkus                                                                             
Choreografie a nastudování: M.Petipa / H.Frolíková

Variace Víly
Giselle   A. CH. Adam
Choreografie a nastudování: J. Perrot, M. Petipa / H. Frolíková

Podpolianský tanec
Tanec ze středního Slovenska
Choreografie a nastudování: I. Vostřezová / R. Khauerová                            

POPELKA
Sergej Prokofjev
Suita z baletu k uctění 70. výročí světové premiéry
Režie a choreografie:  Helena Frolíková (klasické variace podle světových a českých choreografů), Olena Sychyk (8. Ročník, tanec ruské princezny)
Baletní mistři: Zuzana Štarková, Magda Kalhousová, Petr Muric

Témata článku

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola

Divadlo Bez Zábradlí

Tanec

DIÁŘ PŘEDSTAVENÍ

duben 2021

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
DEJTE NÁM TIP NA PŘEDSTAVENÍ

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: