Taneční aktuality pořádají kulatý stůl: Taneční a pohybové festivaly

Taneční aktuality v rámci projektu Zaostřeno na tanec pořádají dne 9. května 2022 od 15 hodin oborovou debatu na téma tanečních a pohybových festivalů. Tento námět se stal zejména palčivým v momentě, kdy se dvě odborné komise z programů festivalů (za divadlo a za tanec) Ministerstva kultury České republiky veřejně distancovaly od výsledků dotačního řízení, jehož samy měly být součástí (odkaz na prohlášení zde). Debata proběhne v prostorách Pražského kreativního centra (Skautský institut na Malém náměstí) v sále Domu U minuty.

Taneční aktuality pořádají kulatý stůl: Taneční a pohybové festivaly

Taneční aktuality pořádají kulatý stůl: Taneční a pohybové festivaly

Diskuzní platforma je otevřená nejen pořadatelům, pořadatelkám, teoretikům a teoretičkám, výkonným umělcům a umělkyním či festivalovým komisařům a komisařkám a státním zástupcům, ale také všem zájemcům z oboru i mimo něj. Pozvání k účasti již přijali členové a členky komisí i ředitelé některých festivalů. Oborová debata si klade za cíl otevřít transparentní dialog o rozvoji, přínosu, kritériích kvality, financování a udržitelnosti tanečních a pohybových festivalů.

Čím festivaly přispívají k rozvoji oboru a v čem současně tkví jejich divácká obliba?“ je jednou ze zásadních otázek, které vysloví moderátor diskuse Mario Kubaš.

Kulatý stůl otevře téma smysluplnosti a potřebnosti festivalů, koncepčnosti a umělecké kvality vedle popularizace oboru. Diskuze vezme do úvahy i různé formáty festivalů, jako je například tematizovaná přehlídka podporující zahraniční účast a showcase tuzemských umělců versus inovativní, provokativní, nadnárodní dramaturgický počin, regionální versus pragocentrické události a další. Zazní ale také otázky, zda je počet festivalů dostatečný, anebo nadbytečný? Z jaké pohnutky vůbec vznikají nové festivaly? Zároveň se není možné vyhnout ani palčivým tématům dotačních programů, a to jak ze strany hodnotitelů, tak samotných žadatelů.

Je nepochybně nutné diskusi otevřít a naslouchat všem stranám tohoto nezbytného dialogu. Jsme mu dlouhodobě otevřeni, léta se řídíme nejen cennými zkušenostmi z praxe i ze zahraničí, ale i jednoduchým mottem: žij a nech žít,“ napsala Yvona Kreuzmannová pro Taneční aktuality v reakci na kritiku dramaturgie České taneční platformy.

Účast na kulatém stole prosím potvrďte do 5. května na e-mail lucie.h@tanecniaktuality.cz

Aktuální informace k akci zde.

Kontakty pro média: Lucie Hayashi, lucie.h@tanecniaktuality.cz, +420 776597935

Témata článku

taneční festivalyZaostřeno na tanec

Pražské kreativní centrum

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: