Taneční centrum Praha zve na Den otevřených dveří

Den otevřených dveří konzervatoře Taneční centrum Praha se uskuteční v pátek 10. listopadu v sídle konzervatoře v branickém Domě tanečního umění. Od 10 do 16 hodin zde budou probíhat tradiční komentované prohlídky budovy, zájemci o studium, kteří hledají kvalitní taneční vzdělání, si budou moci prohlédnout taneční sály a moderní vybavení, nahlédnout do teorie i praxe, podívat se na ukázky praktické výuky i repertoáru, popovídat si s pedagogy jednotlivých oborů a dokonce si i vyzkoušet talentové zkoušky nanečisto.

Foto: Michal Hančovský

Foto: Michal Hančovský

Den otevřených dveří je jedinečnou příležitostí seznámit se se vzdělávacím programem konzervatoře Taneční centrum Praha, profesory i studenty školy a získat odpovědi na všechny otázky, které se týkají přijímacího řízení a talentových zkoušek. Součástí dne bude i prezentace Pražského komorního baletu, souborů Balet Praha Junior, Baby Balet Praha a přípravného oddělení TCP Terpsichore.

Taneční centrum Praha, konzervatoř se vzdělávací koncepcí „konzervatoř-gymnázium“, je první umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi současného tanečního divadla. Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu a později, pod záštitou Univerzity Karlovy a řady zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou konzervatoř a osmileté gymnázium propojené do jedné vzdělávací koncepce doplněné studiem taneční pedagogiky s příslušnou aprobací. Studentská umělecká agentura, Mezinárodní centrum tance, produkuje umělecké soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha, import a export tvůrců, pedagogů a souborů, pořádá festivaly i workshopy. Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do interpretační praxe a následně schopnost řízení, produkce uměleckých i společenských organizací a projektů. Centrem prošlo několik stovek tanečníků, kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND v Praze, Laterna magika a jiné), v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, Pécs a další) nebo absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ zastávají významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích.

Zdroj: Taneční centrum Praha
 

Témata článku

Taneční centrum Praha

Praha

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: