Taneční večery HAMU v Kulturním domě Mlejn

Příští týden uvede Kulturní dům Mlejn Taneční večery HAMU studentů choreografie a nonverbálního divadla HAMU. Letos jsou na programu hned dva večery, které otevřou nelehká témata. V pátek 19. 5. v 19:30 představí své choreografie studentky druhého a čtvrtého ročníku katedry tance Ester Trčková, Gabriela Galiová a Šárka Říhová a v neděli 21. 5. v 19:30 studentky katedry tance a katedry nonverbálního divadla Michaela Dzurovčínová, Jolana Šturmová a Natálie Podešvová.

Zdroj: divadlo.cz

Zdroj: divadlo.cz

„Letošní večery ročníkových prací ve Mlejně jsou výjimečné svou pestrostí, ale spojuje je nadšený drive mladých umělkyň. Na scéně se vždy během jednoho večera představí jak čerstvé prvotiny choreografek z druhého ročníku, tak rozpracované či finální výsledky uměleckého výzkumu magisterských projektů. Poprvé se zde profesionálně zapojují i historicky první posluchačky oboru taneční produkce HAMU, s výpomocí studentů hudební produkce JAMU. Jedná se tedy o skvělou praxi a společnou prezentaci nastupujících profesionálů, jejichž talent a vášeň vás nakazí,“ zve k návštěvě Mlejna Lucie Hayashi, vedoucí katedry tance HAMU.

Na pátečním představení budou uvedeny tři choreografie. Ester Trčková, studentka 4. ročníku, choreografií „ENTROPIE ČÁST I.“ zkoumá stárnutí a neúprosné směřování času ke konci. Staří lidé jsou pro nás nejvíc ze všeho viditelným a stále přítomným znamením, že vše jednou pomine. Toho se bojíme, lekáme, s tím si nevíme rady.

Gabriela Galiová, studentka 2. ročníku, projektem „REM II.“ otevírá citlivé téma spánkové paralýzy, kterou až 45 % populace prožívá opakovaně, ačkoliv se mnozí o ní obávají mluvit. Choreografií současného tance komunikuje přes výraz, projev a reálné emoce, kterými si diagnostikovaní procházejí.

Studentka 2. ročníku Šárka Říhová se svým tématem také pohybuje na jistém rozhraní. Choreografie „Šlus?“ sleduje vyrovnávání s těžkou nemocí z pohledu umírajícího, ale také odlišný rytmus prožívání jejich blízkých.

Tři choreografie budou uvedeny také na nedělním představení. Studentka 4. ročníku Michaela Dzurovčínová uvede tanečně-hudební improvizované představení „Out of Comfort“, které je o naprostém propojení a přijetí nedokonalosti jako nového ideálu. Hudebníci a tanečníci fungují jako jedno ucelené těleso, skupina, která společně vytváří jedinečný neopakovatelný okamžik.

Jolana Šturmová, studentka 2. ročníku katedry tance, nám představí inscenaci inspirovanou motivy Vodníka z básnické sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena s názvem "Mr. Hydrophilus".

Na závěr večera a celého projektu bude k vidění absolventské magisterské dílo Natálie Podešvové, studentky 5. ročníku katedry nonverbálního divadla. Na pozadí fyzického divadla a současného tance skrze své tělo zakouší různé formy bytí, ve kterém se snaží nejen nalézt sama sebe, ale také se prožít, a především přijmout se.

Na přípravě uměleckých děl a supervizi projektů se podíleli velkou měrou také pedagogové obou kateder: Mirka Eliášová, Jan Kodet, Markéta Jandová, Věra Ondrašíková, Adam Halaš a Roman Horák. Na hladkém průběhu večerů se budou kromě studentek taneční produkce pražské HAMU podílet i studenti z brněnské JAMU. Na základě této spolupráce se vybrané taneční projekty v září také představí v brněnské Hudebně-dramatické laboratoři JAMU – v Divadle na Orlí.

Zdroj: Ema Šimková, divadlo.cz

Témata článku

Studenti HAMU

KD Mlejn

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: