Tobiáš Waller

Tobiáš Waller

Po maturitě a absolutoriu v oboru klasický tanec na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy se rozhodoval mezi studiem Taneční vědy na HAMU a Teorie a kritiky na DAMU. Nakonec se rozhodl pro divadelní fakultu a v současné době zde dokončuje bakalářské studium Teorie a kritiky divadelní tvorby. Kromě publikační činnosti v rámci médií jako jsou Divadelní noviny či Deník N, se podílí na tvorbě autonomní rubriky Spora, která funguje pod hlavičkou blogu Podhoubí a zaměřuje se především na mladší čtenářské a posluchačské generace a snaží se o transparentní a akademismy nezatíženou reflexi divadelního umění v Česku. Kromě publikační činnosti v rámci médií či divadelních festivalů (Babkárská Bystrica, Pražské Quadriennale, Zlomvaz) se věnuje i PR a propagaci několika kulturních platforem a těles. Zajímá se o takové divadlo a umění, které kromě estetických hodnot tematizuje i hodnoty etické a otevírá tak celospolečenské otázky a témata. Zaobírá se rovněž divadelní sociologií a tím, jak je schopno divadlo komunikovat se svým diváctvem, a jak jej to jako médium konstituuje. 


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE