Tantehorse uvede novinku nazvanou !O!

Tantehorse uvede novinku nazvanou !O!

Tantehorse uvede novinku nazvanou !O!

Soubor Tantehorse, pod vedením Miřenky Čechové, připravil nový divadelní projekt zabývající se psychickou nemocí v kontextu umění jako diagnózy. Jedná se o site-specific projekt v prostorách Pragovky, kde v bývalé tovární hale projde divák zákoutími rozumu, ne-rozumu, podvědomí a nového řádu. Premiéra a následné dvě reprízy proběhnou od 2. do 4. října 2018.

Projekt !O! s pracovním názvem Family Therapy je divadlem události. Nachází se na pomezí performance, instalace a happeningu. Je to taneční architektura mezi skutečností a snem ohledávající téma šílenství a psychické nemoci z perspektivy umění jako diagnózy.
Miřenka Čechová si ke spolupráci přizvala uměleckou ředitelku divadla DRAK, Dominiku Špalkovou. Ale také čtyři výtvarnice a devět mladých performerů, s nimiž v rok a půl trvající divadelní laboratoři zkoumali schizofrenii, bipolární poruchu, Aspergrův syndrom, nyktofóbii, narcismus, obsesivně kompulzivní jednání a další psychické poruchy a nemoci.
Primárním zdrojem byla kniha Michela Foucalta Dějiny šílenství. Vybrala jsem tento text, protože v sobě obsahuje nejen téma, které se ke mně permanentně vrací, a tvoří tak mizící a opět se zjevující červenou niť mého tvůrčího uvažování, v tomto případě otázku po tom, co je ,normální‘ a co ,ne‑normální‘, a z jaké pozice dochází k hodnotícím soudům a klasifikacím ,ne‑normality‘, ale také proto, že Foucaltův text obsahuje určité vymezující se postoje vůči zažitým stereotypům, které zásadně rezonují s mým přístupem k tvůrčí činnosti a životním postojům. Osobně se dlouhodobě zabývám tématem svobody a práva na jedinečnost, odchýlením od stereotypního řádu a systému, jenž potlačuje odlišnost, a v poslední době také tématem společenského tlaku na jedince uvnitř zrychlené doby nároků, a z toho pramenících psychických neuróz společnosti,“ říká k projektu Čechová.
Psychickou nemoc lze nahlížet jako reakci na tlak společnosti a na výkon orientované doby, kdy snahy uzavírat se před okolím do virtuálních světů a vlastní problémy odsouvat mimo sféru vědomí, generují psycho‑spirituální přetlak. Šílenství však lze nahlížet i z jiné stránky, jako paralelní svět, operující s odlišnými principy, prostor originality, intenzivní imaginace, ultimátní svobody.
Divadelní laboratoř Tantelab pod hlavičkou skupiny Tantehorse propojila mladé a začínající umělce s profesionály a experty z odlišných uměleckých žánrů, s cílem vzájemného tvůrčího dialogu. Workshopy a přípravné práce vedli například francouzský režisér Florent Bergal, režisérka Viktorie Čermáková, divadelní antropolog, pedagog a aktivista Roman Černík, americký komik Quentin Heggs, výtvarnice Helena Štouračová, herečka Simona Babčáková, mim Radim Vizváry a další. K projektu byli přizváni také psychologové a experti zabývající se tématem duševního zdraví, například klinický psycholog Jan Lorenc. Z nasbíraného materiálu vznikaly formou devised theatre příběhy jednotlivých charakterů, stejně jako výtvarné instalace.
Skupina Tantehorse se dlouhodobě zabývá autorskými inscenacemi na pomezí dokumentu, fyzického a tanečního divadla a performance. Její hlavní cíl je umělecké uchopení společensky angažovaných témat a překračování zavedených žánrů.
Neočekáváme odpovědi, hledáme otázky a nové podněty k uvažování. Vysněným výsledkem je to, aby diváci pro skončení události zůstali a zapředli rozhovory s jednotlivými tvůrci, prohlédli si výtvarné instalace a prolistovali deníky performerů. Takto se podle mě uskutečňuje vzájemně obohacující dialog,“ dodává Miřenka Čechová.

Zdroj: Tantehorse

Témata článku

Miřenka Čechová

Tantehorse

Pragovka

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

SOUVISEJÍCÍ

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: