Vyjádření Yvony Kreuzmannové k současnému dění a open call na pozici člena / členky Umělecké rady divadla PONEC

Níže nabízíme vyjádření Yvony Kreuzmannové k současné situaci kolem PONCE a Tance Praha a informace o vyhlášeném open callu na pozici člena / členky Umělecké rady divadla PONEC.

Yvona Kreuzmannová. Foto Vojtěch Brtnický.

Yvona Kreuzmannová. Foto Vojtěch Brtnický.

PONEC – divadlo pro tanec dostal ode mě do vínku jasné poslání jako první stálá scéna pro současný tanec v ČR. Neznám žádný důvod, proč by se jeho profil měl měnit. Českou taneční platformu jsem rovněž založila s jasnou vizí, která se dále naplňuje i přesto, že se mění způsob fungování Dramaturgické rady. Nesmírně si vážím práce Martina Macháčka, který s novým, mezinárodním, týmem této rady letos odvedl skvělou práci. Festival TANEC PRAHA má nový management, jeho letošní program je výsledkem mé spolupráce s Markétou Perroud. Příští ročník již připraví nová mezinárodní Umělecká rada.

K žádným zásadním změnám tu nedochází, všechny tři hlavní činnosti, které jsme postupně vytvářeli, se nadále rozvíjejí správným směrem. Jsem přesvědčena, že celková složitá situace hluboce podfinancované taneční obce vyvřela z pocitů nejistot a ohrožení vlastní existence, které máme všichni.

Strategie divadla PONEC se nijak nemění. V létě jsem projednala se Správní radou změnu způsobu uměleckého řízení. Vytvořit externí Uměleckou radu, namísto jediné osoby rozhodující o veškerém programu, považuji za krok k větší transparentnosti a čitelnosti dramaturgie divadla. Nic víc, nic míň. V interním týmu PONCE jsou tři zásadní osobnosti, které budou se členy Umělecké rady komunikovat a připravovat pro ni podklady: koordinátorka programu, členka týmu komunikace PONCE, obě se vzděláním v oboru, a výkonná manažerka. Externí Umělecká rada by měla mít optimálně tři, maximálně čtyři členy, kteří s těmito osobnostmi povedou diskusi nad směřováním divadla v dnešním kontextu, konkrétními nabídkami umělců či souborů chystajících své premiéry, statusem „associate artist“, možnostmi reprízování atd. Program divadla tak bude vytvářen v koncensu externích odborníků s jeho interním týmem.

V posledních několika měsících jsem se musela soustředit na závazky, za něž plně zodpovídám – reporty desítek grantů a výběrová řízení na doplnění týmu. Mám radost, že se podařilo, s velkou pomocí těch, kteří zůstali, i nových posil, vytvořit během tří měsíců základ nové energie pro týmovou práci Tance Praha, která bude bezpochyby funkční.

Chci proto ujistit všechny, kterých se to týká, že PONEC – divadlo pro tanec bude i nadále bezpečným přístavem pro současný tanec, jako tomu bylo doposud a jak jsem jej zakládala. Ráda zodpovím případné dotazy.

Yvona Kreuzmannová,
ředitelka a zakladatelka Tance Praha a divadla PONEC
5. března 2024

 

V současné době probíhá také open call na pozici člena / členky Umělecké rady divadla PONEC, které prochází dynamickým vývojem v otevřené diskusi o jeho dalším směřování, které bude od sezóny 2024/25 diskutováno nejen uvnitř týmu Tance Praha, ale i s odborníky pozvanými do nově vytvářené Umělecké rady divadla. Vedení divadla PONEC vnímá, že princip otevřeného produkčního domu je dobré podpořit debatou s větším okruhem expertů, čímž vytváří cestu k čitelnému nastavení dramaturgie divadla. Cílem je upřesnit status „associate artist“ i definovat možnosti pro začínající umělce na základě otevřené diskuse s nezávislými odborníky mimo úzký tým Tance Praha.

Co by měla Umělecká rada vykonávat?

·      spolupráce s vedením divadla na strategii, jak se má divadlo profilovat na taneční scéně, jakou roli má naplňovat

·      navrhování dramaturgie divadla PONEC dle nastavené strategie ve 3-4členné Umělecké radě a finalizace výběru umělců/projektů v dialogu s týmem divadla

·      návštěvy work in progress a premiér, následné sdílení názorů a doporučení

·      evaluace celkově nastavené dramaturgie a popř. redefinice na další sezónu

·      případné poskytování konzultací umělcům ohledně dramaturgie představení

 

Co očekáváme?

·      dostatečnou praktickou zkušenost v oblasti současného tance nebo pohybového divadla (min. 5 let)

·      přehled a hlubší orientaci na scéně současného tance a pohybového divadla v ČR i zahraničí

·      silný vztah k divadlu jako živému organismu a zájem o systém otevřeného produkčního tanečního domu

·      chuť spoluvytvářet další etapu zásadní scény současného tance v ČR

·      odvahu vyjádřit vlastní názor a zároveň schopnost týmové práce k dosažení konsensu

 

Co nabízíme:

·      kreativní práci s celonárodním i silným mezinárodním přesahem

·      spolupráci s kompetentním partnerským týmem v divadle PONEC

·      dlouhodobou spolupráci - funkční období je 3–5 let s rotačním systémem

·      práce bude honorována v adekvátním rozsahu (5-6 jednání za sezónu + příprava a účast na představeních a work in progress)

 

​V případě zájmu napište na e-mail office@tanecpraha.eu do 15. 3. 2024 cca 3–5 vět o sobě, 3–5 vět o tom, proč byste právě tuto práci chtěli dělat, a přiložte vaše strukturované CV. Popř. zavolejte své dotazy na tel. 725 559 430.

Výběrovou komisi jmenuje Správní rada Tance Praha z.ú. ze členů vedení organizace a odborné veřejnosti.

Více zde.

Zdroj: Tanec Praha

Témata článku

Tanec PrahaYvona Kreuzmannová

Divadlo Ponec

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: