Vyšel sborník z konference konané na počest profesorky Boženy Brodské

Vyšel sborník z konference konané na počest profesorky Boženy Brodské

Vyšel sborník z konference konané na počest profesorky Boženy Brodské

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydává sborník Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu, který představuje pohled na taneční dění v Čechách a na jeho osobnosti proslulé i v mezinárodním kontextu. Sborník přináší většinu příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konferenci, konané 30. listopadu 2012 na počest životního jubilea Boženy Brodské, dlouholeté profesorky dějin tance a baletu na pražské AMU.
„Konference se setkala s velkým zájmem a samotná jubilantka, jež oslavila 27. července 2015 své devadesátiny, na ní promluvila o dalších úkolech pro českou školu taneční historiografie, kterou spolu s profesory Janem Reimoserem a Vladimírem Vašutem založila. Profesorka Božena Brodská je komplexní osobnost, jejíž odborný zájem se ve značné míře soustřeďoval k tématům, která korespondují s názvem konference. O tomto faktu svědčí i soupis jejích publikací a článků, uvedený na konci sborníku,“ dodává Helena Kazárová.
V první části sborníku najdou čtenáři příspěvky, jež vycházejí z tematiky lidového a společenského tance v českém prostředí (Jiřina Rákosníková, Inka Vostřezová, Daniela Machová), ve druhé části se nacházejí texty zaměřující pozornost na konkrétní osudy osobností a děl českého baletu ve 20. století (Božena Brodská, Lucie Dercsényiová, Helena Kazárová, Jitka Tázlarová, Karolína Bulínová), třetí část představuje retrospektivu vývoje vysokoškolských forem studia tance a sleduje otázku, jak lze v baletu identifikovat onu „českost“ (Dorota Gremlicová, Eliška Štindlová). V poslední části se prezentuje nejmladší generace našich tanečních historiček s příspěvky, které se dotýkají jak českých témat v baletu na přelomu 18. a 19. století, tak reflexe tance a baletu v českém tisku na počátku minulého století (Tereza Babická, Lucie Kocourková).

Více informací na www.namu.cz

Zdroj: NAMU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: