Kateřina Korychová

Kateřina Korychová

Bakalářské studium ukončila na oboru Divadelní věda na FF UK (prací Dramaturgie českého nového cirkus – Tvorba Elišky Brtnické) v roce 2019.  Strávila dva semestry ve Francii na Université Paul Valéry v Montpellier. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu na katedře Divadelních a filmových studií na FF UP v Olomouci, kde studuje dvouobor Divadelní studia/Televizní a rozhlasová tvorba. Spolupracuje s Centrem pro nový cirkus – Cirqueon, kde působí jako externí redaktorka magazínu Cirqueon a spolupracuje na tvorbě auditivního obsahu s názvem Cirqueon circus podcast. 


Texty autora

Crossing aneb Propojení těl s objekty

Elišku Brtnickou lze považovat za multimediální umělkyni. Do výčtu jejích činností musíme, kromě její vlastní umělecké tvorby na pozici performerky, přiřadit současně i funkci dramaturgyně, choreografky či režisérky.

Nespoutanost má své limity

„Někdy se vlastně připravuju o svobodu já sám,” zní v anotaci k nové performanci Nespoutaní. Jaké podoby může mít náš vnitřní nepřítel, který nám staví bariéry a probouzí strach? A je to vůbec nepřítel? 

Cirkopolis – Utrhnout se ze řetězu

Festival Cirkopolis se každoročně zaměřuje na současné inovativní a komornější představení v oblasti nového cirkusu. Často se jedná o provokativnější projekty, které propojují cirkus se současným tancem, fyzickým divadlem, hudbou či vizuálním uměním.

Opening – Vítejte v šapitó

Všichni si přejeme, aby bylo všechno jako dřív. Strategii k tomuto cíli má každý svou. Někteří aktuální situaci ignorují a snaží se přes všechny okolnosti svůj život vrátit do kolejí před pandemií. 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE