Balanchine na čtvrtou v Brně

Programy složené výlučně z děl George Balanchina jsou na Západě, především pak ve Spojených státech, na denním pořádku. V tuzemsku však do letošního roku žádný soubor k podobně složenému večeru nepřistoupil. O prvenství se měla v aktuální sezóně 2022/2023 přetahovat naše dvě největší baletní tělesa – balet Národního divadla v Praze a Brně. Z pražské premiéry Who Cares? však nakonec sešlo, primát prvního celobalanchinovského programu si tak připsalo Národní divadlo Brno.

Serenade. Foto: Ctibor Bachratý.

Serenade. Foto: Ctibor Bachratý.

Tvorba George Balanchina u nás není neznámá. Poprvé jeho dílo, Divertimento no. 15, uvedl Balet Národního divadla v rámci triptychu Amerikana v roce 1995. O sedm let později tentýž soubor v rámci pokračování Amerikana II přinesl Tarantellu a Who Cares?, v roce 2012 přišla, stále v Praze, Amerikana III a s ní Theme and Variations. Naposled byla Balanchinova choreografie na prknech naší první scény součástí triptychu Timeless (2017) v podobě Serenade. Tu poprvé v České republice uvedl balet Národního divadla Brno jen o dva roky dříve v rámci programu Made in USA. Tentokrát se k ní vrátil a otevřel s ní aktuální program s prostým názvem Balanchine.

Serenade na Čajkovského Serenádu pro smyčce C dur vznikla v roce 1935 pro studenty nově založené School of American Ballet a na půlhodinové ploše představuje Balanchinovu jemně ladnou neoklasickou techniku amerického baletu. Dívky ve světlemodrých, jednoduchých kostýmech s delší tylovou sukní plují prostorem v přesně daných liniích a geometrických obrazcích, choreograf si hraje s jejich prolínáním i kánony, intuitivně sleduje dynamiku hudby, která se promítá do neustálého pohybu celé choreografie, z níž se následně vydělují sólové role. Brněnský soubor se statečně vyrovnal se všemi balanchinovskými nástrahami, byť leitmotivem večera byly občasné potíže s prostorem a rovnoměrným rozmístěním tanečnic a tanečníků. Mnohem palčivějším problémem Serenade však byla jedna z ústředních sólistek, primabalerína Klaudia Radačovská. Její výkon byl jednoduše slabý po všech stránkách, scházela jí i elementární muzikalita, což je v případě Balanchinovy tvorby kardinální problém, schopnost a odvaha zvětšit pohyb a jít „přes osu“, aby tanec získal pocit nekonečnosti a neustálého letu, jednotlivé kroky postrádaly dotažení a přesnost a práce s horní polovinou těla byla při nejlepší vůli poněkud prkenná. Nevím, zda šlo o slabý den, návrat na jeviště po zranění či nemoci, nicméně celkový dojem z díla se bohužel zařadil k těm velmi rozpačitým.

Serenade. Foto: Ctibor Bachratý.

Brněnský program dává prostor především Balanchinovým čistým, v choreografické struktuře jasně čitelným kusům. Serenade doplňuje Concerto Barocco na Bachův Koncert pro dvoje housle d moll, balet spadající do 40. let minulého století, pro který je typický ještě jednodušší kostým než pro Serenade. Obyčejný bílý trikot s kratičkou sukní, která upozorňuje na dlouhé, protáhlé linie dolních končetin tanečnic, podobně jako kombinace bílého trika a černých legín s bílými ponožkami a piškoty u tanečníka. Choreografie pečlivě sleduje strukturu barokního koncertu, není sice doslovnými omalovánkami hudebních partů, ale podtrhuje čitelnost hudební předlohy. Pozornost je vedle menšího dámského sboru upřena na dvě sólistky a jednoho muže, který však, jak je u Balanchina do značné míry zvykem, figuruje spíše jako opora tanečnice než samostatná, svébytná jednotka. Z balerín zaujala především Chanell Cabrera Sanson představující 2. housle, jejíž dynamika, přirozená muzikalita, energie a charisma, jímž byla schopna naplnit sebemenší pohyb, dokonale zastiňovala Eriko Wakizono jako zhmotnění 1. houslí. V duetu s Robertem Hylandem Wakizono mnohem více rozkvetla a uplatnila svou křehkost i délku končetin, přesto jí v kontrastu s kolegyní chyběla větší pozornost k drobným akcentům hudby, a tím pádem pohybu.

Concerto Barocco. Foto: Ctibor Bachratý.

Uchu lahodící baroko v poslední části večera vystřídal experimentální expresionismus Antona Weberna, vrcholného představitele revoluční 2. vídeňské školy (mezi další představitele jsou považováni Arnold Schönberg, Webernův mentor, a Alban Berg). Činnost této umělecké skladatelské skupiny, která do evropské klasické hudby přinesla prvky atonality a dodekafonie (tedy dvanáctitónové stupnice), znamenala jeden z klíčových vlivů pro hudbu celého 20. století, avantgardisty a tvůrce serialismu jako Pierra Bouleze, György Ligetiho, Oliviera Messiaena nebo i Johna Cage. Představila zcela nové myšlení o hudební kompozici, obracela se k promyšleným matematickým principům a představovala výzvu jak pro skladatele a hráče, tak publikum, jelikož se do značné míry stavěla do přímého protikladu ke všemu, co především evropské ucho do té doby znalo a chápalo jako harmonické, tedy esteticky přijatelné. K pochopení či přijetí této hudební tvorby není snadné dospět, osobně chápu danou vývojovou větev jako podstatnou, rozumím do určité míry některým principům a formám a na tomto základě jsem schopna ji racionálně ocenit, vzhledem k tomu, že však od umění jakéhokoli druhu očekávám především emoce, v těchto skladbách se mi jich povětšinou nedostává, zejména patrně proto, že je v nich neumím číst.

Baletu Episodes z roku 1959, který původně sestával ze dvou částí, přičemž jednu z nich vytvořila vedle Balanchina Martha Graham, nelze upřít choreografovo hluboké porozumění předloženým skladbám, v čemž se dokonale promítá Balanchinovo formální hudební vzdělání a vliv otce skladatele. Díky choreografii je mnohem snazší vnímat strukturu hudebních kompozicí a Balanchinův okřídlený citát „vidět hudbu, slyšet tanec“ zde dosahuje naprostého naplnění. Problém je, že v mých očích se z dění na jevišti stává jen prosté gymnastické cvičení. Na vysoké úrovni, plné jasných, zalamovaných linií, experimentu, který v pohybové složce sice ještě stále čerpá ze srozumitelných principů klasické taneční techniky, ohýbaných do nových úhlů a stavěných do nových kontextů atonální hudby prosté uchopitelné harmonie či melodických linek (melodie se dostane až v závěrečné části, kdy Webern operuje s šestihlasou fugou Ricercar a 6 J. S. Bacha). Člověk musí do značné míry nutně obdivovat soustředěný a precizní výkon všech tanečníků (mimořádně zaujal především pár Se Hyun An a Robert Hyland v poslední fuze a Anna Yeh a Joao Gomes v předcházejícím koncertu), jako finální bod programu je však výběr Episodes zatraceně riskantní. 

Episodes. Foto: Ctibor Bachratý.

Z hudebního hlediska značně menší, z tanečního naopak zatracený risk představuje Tschaikovsky Pas de Deux, světoznámý duet, vytvořený Balanchinem v roce 1960 na hudbu Černého pas de deuxLabutího jezera, které P. I. Čajkovskij napsal v roce 1877 pro Annu Sobješanskou, jíž se nelíbila jeho původní skladba a chtěla do partitury přidat místo ní kompozici Ludwiga Minkuse, což Čajkovskij odmítnul. Z Balanchinova pas de deux se v průběhu 20. století stal fenomén, bez něhož se neobejde téměř žádné baletní gala kdekoli na světě. V repertoáru českého baletního souboru se Tschaikovsky pas de deux poprvé objevilo díky Baletománii Baletu Národního divadla v Praze. V Brně, kde pas de deux tvořilo střední část programu společně s Concerto Barocco, si v den premiéry vypomohli hosty ze zahraničí, což večeru dodalo na mezinárodním lesku a statutu události sezóny. V Janáčkově divadle se představil již důvěrně známý pár z londýnského The Royal Ballet a stálí brněnští hosté Fumi Kaneko a Vadim Muntagirov a předvedli přesně to, co se od nich očekávalo (a ještě kousek navíc). Sebejistotu, skálopevnou techniku, dokonalou kontrolu a nesmírnou lehkost i v těch nejobtížnějších prvcích. Kaneko s přehledem zvládala nároky rychlé, rozevláté americké baletní školy (což je pro tanečníky a tanečnice školy anglické v lecčems protiúkol), Muntagirov pak stále neztrácí nic ze své obdivuhodné elevace a chlapeckého nadšení, které z něj na jevišti sálá a díky kterémuž i trojité až čtverné piruety à la seconde vypadají jako ta nejpřirozenější věc na světě.

Premiéra prvního celobalanchinovského večera se v Brně rozhodně (až na zaváhání v Serenade) povedla. Občas možná ještě scházel pocit absolutního rozletu do prostoru a plné pochopení balanchinovské muzikality, jedná se však o drobnosti, jejichž naplnění se dá očekávat s dalšími reprízami. Pravda, osobně mi prakticky u všech tančících scházelo typické Balanchinovo port de bras a specifické držení dlaní a prstů, kterému se v angličtině familiárně přezdívá „claws“ (tedy pařáty), nicméně budiž Brněnským odpuštěno.

Tschaikovsky Pas de Deux. Foto: Ctibor Bachratý.

Psáno z premiéry 5. května 2023, Janáčkovo divadlo Brno.

 

Balanchine

Serenade
Choreografie: George Balanchine
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Kostýmy: Barbara Karinska
Nastudování: Nanette Glushak

Čajkovskij pas de deux
Choreografie: George Balanchine
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Kostýmy: Barbara Karinska
Nastudování: Diana White

Concerto Barocco
Choreografie: George Balanchine
Hudba: Johann Sebastian Bach
Nastudování: Nanette Glushak
Sólo housle: Jan Rybka, Dennis Schneiderka

Episodes
Choreografie: George Balanchine
Hudba: Anton Webern
Kostýmy: Barbara Karinska
Nastudování: Diana White

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 12x


Fotogalerie

Serenade. Foto: Ctibor Bachratý.

Serenade. Foto: Ctibor Bachratý.

Tschaikovsky Pas de Deux. Foto: Ctibor Bachratý.

Tschaikovsky Pas de Deux. Foto: Ctibor Bachratý.

Concerto Barocco. Foto: Ctibor Bachratý.

Concerto Barocco. Foto: Ctibor Bachratý.

Episodes. Foto: Ctibor Bachratý.

Episodes. Foto: Ctibor Bachratý.

Episodes. Foto: Ctibor Bachratý.

Episodes. Foto: Ctibor Bachratý.

Témata článku

Concerto BaroccoČajkovskij pas de deuxEpisodesGeorge BalanchineSerenade

Balet Národního divadla Brno

Tanec

Re: Upřesnění

vložil ZR

IP: 93.90.160.74
Reaguje na: Upřesnění
K recenzi Balanchine na čtvrtou v Brně bych chtěl uvést , že premiéra Serenády neproběhla v ND v Brně, ale československá premiéra se uskutečnila 21.6. 1995 ve Stavovském divadle v Praze v rámci absolventského představení Taneční konzervatoře Praha /dnes TKHMP/ a to na základě povolení Balanchine Trust v nastudování Victorie Simon, následně v rámci galakoncertu k 55. výročí školy /6.10. 1995/. V roce 1997 byla obnovena, opět Victorií Simon a uvedena 17.1. 1998 ve Státní opeře Praha a následně v 5 představeních /společně s Nuages- Debussy, Kylián a Plesem kadetů- Strauss, Psota/, 25.6. a 28.6. 1998 v Lichtenštejnském paláci /společně s Nuages a Poloveckými tanci/ a při hostování školy ve Východočeském divadle v Pardubicích. Současně se Serenádou byl uveden v československé premiéře na absolventském představení a Gala k 55. výročí školy i balet Who Cares.
Vážený pane Slavický,

moc děkuji za cenné doplnění! Přiznám se, že o uvedení Balanchinových titulů v 90. letech v podání konzervatoře jsem nevěděla, což mě teď zpětně mrzí, protože by bylo velmi zajímavé v hlavním textu uvést, že takto zásadní jméno baletu 20. století představili tuzemským divákům studenti dříve než profesionální divadelní soubory. Máte, prosím, případně někde dostupný archiv školních představení, se kterým bych mohla v budoucnu pracovat, aby se podobné opomenutí nemuselo opakovat?

Ještě jednou děkuji!
ZR
+2 0 ! Odpovědět

Upřesnění

vložil Jaroslav Slavický

IP: 217.195.161.5
Reaguje na:
K recenzi Balanchine na čtvrtou v Brně bych chtěl uvést , že premiéra Serenády neproběhla v ND v Brně, ale československá premiéra se uskutečnila 21.6. 1995 ve Stavovském divadle v Praze v rámci absolventského představení Taneční konzervatoře Praha /dnes TKHMP/ a to na základě povolení Balanchine Trust v nastudování Victorie Simon, následně v rámci galakoncertu k 55. výročí školy /6.10. 1995/. V roce 1997 byla obnovena, opět Victorií Simon a uvedena 17.1. 1998 ve Státní opeře Praha a následně v 5 představeních /společně s Nuages- Debussy, Kylián a Plesem kadetů- Strauss, Psota/, 25.6. a 28.6. 1998 v Lichtenštejnském paláci /společně s Nuages a Poloveckými tanci/ a při hostování školy ve Východočeském divadle v Pardubicích. Současně se Serenádou byl uveden v československé premiéře na absolventském představení a Gala k 55. výročí školy i balet Who Cares.
+4 0 ! Odpovědět

Zobrazit další komentáře 2

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: