Teď jsme tu „s dovolením“ my

Premiérové uvedení představení S dovolením tvůrčího kolektivu SPOLK představilo v divadle Ponec další skupinu současné mladé generace tvůrčích tanečních umělců, kteří se nebojí ve veřejném prostoru otevírat společenská a sociální témata a syntetickým postojem hledají zdroje inscenačního přístupu v současném tanci, pohybovém, fyzickém a experimentálním divadle, streetových stylů a nejevištních divadelních forem.

S dovolením. Foto: Vojtěch Brtnický.

S dovolením. Foto: Vojtěch Brtnický.

Jeho protagonisté, Kateřina Jabůrková, Adam Kmenta, David Králík, Žaneta Musilová Ester Trčková, jsou absolventy Konzervatoře Duncan centre a studenti HAMU. Jejich umělecké touhy a úsilí našly podporu i v rámci odborného publika a v roce 2020 získali 2. místo Divoké karty Tanečních aktualit. Takže S dovolením, přichází výpověď mladé generace.

Jdeme, spěcháme, běžíme, stojíme, vibrujeme, akcentujeme, reagujeme, jdeme, běžíme, spěcháme, stojíme, nedůvěřujeme, zkoumáme, třeseme, čekáme, explodujeme, běžíme, trháme, padáme, dupeme, prosazujeme se, neustupujeme, běžíme, kolabujeme, vracíme se, jdeme, stojíme, třeseme, otáčíme se, směřujeme, otevíráme, zoufáme, kolabujeme, přetvařujeme se, věříme, klameme, vibrujeme, explodujeme, běžíme, hledáme, ztrácíme, stojíme, otáčíme, padáme, reagujeme, ukazujeme, plníme, odmítáme, rezignujeme.

Představení S dovolením je snahou svých autorů odrazit současnou dobu v zrcadle její vlastní uspěchanosti a stresu. Vzhledem k tomu, jaké byly pro toto dílo zvoleny inscenační prostředky, se však více stává osobní generační výpovědí protagonistů samotných než reflexí dnešní doby.
Odkrývá jejich vnitřní námahu, odezvu i defenzívu v kontextu náročnosti dnešní doby. Převádí všudypřítomný stres do bleskového zobrazení v situačních sekvencích, zároveň naznačuje různé varianty spěchu, především jako stresového faktoru. S nadšením se vrhá do trochu zrádných vod fyzického divadla, kde ovšem současný tanec mění na výrazovou expresi pohybového divadla, a tím se jejich intuitivní dynamika stává, místo využitelné dispozice, kontrastní opozicí.

S dovolením. Foto: Vojtěch Brtnický.

Kolektivně vytvořená choreografie pracuje s prostorem ve středu jeviště. Ten je vymezen nezvyklou konstrukcí pro light design, opticky působící jako obrácená zásuvka psacího stolu bez dna, kde se odehrává divadelní akce. Autorská tvorba využívá přirozený pohybový materiál, jako chůzi, běh, stoj, který postupně rozvíjí explorací základního pohybu, repetováním, pohybovým i mimickým výrazem, gesty, dynamikou pohybových crescend a decrescendy. Nekonkrétnost dění na jevišti působí záměrně, ale možná je příčinou lehké zdlouhavosti v první půli díla, vyvolávající pocit určité ztracenosti.
Výrazná světelná i hudební změna oživuje stagnující pozornost. V druhé půli je kladen důraz na synchronní běh a expresivitu mimického projevu. Vnitřní pocity zobrazené ve tvářích mladých tanečníků mají silný emocionální dozvuk, stejně jako generační manifest rezignace: „I přes všechen vnitřní odpor stejně nakonec vždycky uděláme, co se po nás žádá.“
Kolektiv SPOLK má kolem sebe zajímavou diváckou základnu ze svých vrstevníků, pro které je představení S dovolením bezpochyby určeno. Vzhledem ke startovací pozici těchto mladých umělců nelze jejich práci upřít určitou vnitřní pravdivost uměleckého sdělení, podporovanou vysokým nasazením a nadšením všech zainteresovaných a také kostýmy Mariany Novotné. Možná by ale neškodilo další vnější oko, které by dokázalo sjednotit časování inscenace a přehodnotit výběr použitých akcí. Každopádně si SPOLK svým S dovolením skvěle připravil prostředí pro další uměleckou tvorbu a lze jen doufat v její vzrůstající tendenci.Psáno z premiéry 6. listopadu 2021, Divadlo Ponec, Praha.


S dovolením
SPOLK – Kateřina Jabůrková, Adam Kmenta, David Králík, Žaneta Musilová, Ester Trčková
Hudba: Ondřej Galuška
Kostýmy: Mariana Novotná
Light design: Tomáš Morávek
Premiéra: 6. 11. 2021

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 5x

Témata článku

S dovolením

SPOLK

Divadlo Ponec

Tanec

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: