DISKUZE: Reflexe tanečního umění: dialog kritiků a umělců

Taneční aktuality a Česká taneční platforma zvou na oborovou diskuzi se zahraničními hosty, ve které se setkají taneční kritici a teoretici s výkonnými umělci, aby vedli dialog o podmínkách výkonu profese a dalších aspektech svého působení v oboru. Diskuze se uskuteční 1. dubna od 17 do 19 hodin v Čítárně Unijazz na Žižkově a bude přístupná široké veřejnosti.

V panelu zasedne publicistka a kulturní manažerka Lena Megyeri (HU), divadelní a taneční kritička Anette Therese Pettersen (NO), choreografka, scénografka a výtvarnice původem z Paříže Marie Gourdain (FR/CZ) a dva taneční tvůrci a interpreti působící v Česku Sabina Bočková (CZ) a Viktor Černický (SK/CZ).

Debatu bude moderovat taneční teoretička, historička a kritička Petra Dotlačilová, která do Prahy přijede ze své výzkumné stáže v Paříži.

Diskuze uzavře sérii workshopů pro taneční kritiky a publicisty Taneční kritika v evropském kontextu, která probíhá pro předem vybrané účastníky taktéž v rámci programu ČTP 2023.

Vstup na diskuzi je nutné si zajistit skrze akreditaci České taneční platformy. V případě, že akreditaci nemáte, obraťte se na email lucie.s@tanecniaktuality.cz.

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie a hlavního města Prahy. 


Lena Megyeri (HU) je publicistka a kulturní manažerka působící v Budapešti a Vídni. Více než deset let publikuje v oblasti tance v celé škále maďarských médií a také v Springback Magazine. V uplynulých šesti letech řídila vlastní divadelní prostor v Budapešti, v současné době pracuje jako nezávislá kulturní manažerka.

Anette Therese Pettersen (NO) je divadelní a taneční kritička, kurátorka, editorka a publicistka. V současné době studuje doktorské studium divadelní vědy na University of Agder. Vystudovala divadelní vědu na University of Oslo (MA) a píše pro Morgenbladet, Scenekunst.no a Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Pracovala jako produkční ve sféře performativního umění, dlouhodobě spolupracuje s choreografkou Henriette Pedersen. Je spoluzakladatelkou projektu Writingshop, který zkoumá procesy a politiku současné kritiky v praxi.

Marie Gourdain (FR/CZ) je choreografka, scénografka a výtvarnice původem z Paříže, která žije od roku 2010 v Praze. Vystudovala filmovou animaci na francouzské École National Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD). V rámci studia absolvovala Erasmus na VŠUP v Praze. Za svou výtvarnou a sochařskou práci získala cenu Frédéric de Carfort Paris (2011) a cenu pro sochaře ENSAD Paris (2009). Jako scénografka pracovala pro mnoho současných tanečních souborů a choreografů, jako například Karine Ponties (2017), Ritu Gobi (2018), Andreu Miltnerovou, Barboru Látalovou, Zdenku Svítekovou (2016) a Luciu Kašiarovou (2014), a na site specific projektech pro festival KoresponDance pro Dominiqua Boivina a Jeana Gaudina (2014–2018). Od roku 2015 je členkou kolektivu tYhle, který se věnuje fyzickému divadlu a tanci. V roce 2016 choreografovala první inscenaci UN / One, ve které vystupuje s Florentem Golfierem. Na jaře 2017 vytvořila choreografii k inscenaci LEGOrytmus, na zakázku Studiu ALTA. V roce 2018 mělo premiéru její třetí dílo Medúza (Česká taneční platforma 2019). V roce 2021 dostala mezinárodní Stipendium Caroline Neuberové od města Lipsko.

Sabina Bočková (CZ) je tanečnice a performerka působící od roku 2017 na české nezávislé taneční scéně. V roce 2019 vytvořila spolu s Johanou Pockovou představení Jáma lvová, které se dostalo do prestižního výběru Aerowaves 21. Jako interpretka dlouhodobě spolupracuje se skupinami Tantehorse a tYhle a jako tvůrkyně se věnuje autorské tvorbě ve spolku POCKETART a ve spolupráci se slovenským performerem Tomášem Janypkou.

Viktor Černický (SK/CZ) se věnuje interdisciplinární práci na pomezí tance, performativního umění, cirkusu a výtvarného umění. Aktuálně svou tvorbu soustřeďuje v Praze. Jeho projekty, oceněné Hlavní cenou a Cenou diváků České taneční platformy 2019, opakovaně podporuje Tanec Praha. Byl nominován na ocenění poroty České taneční platformy v hlavní kategorii i kategorii Tanečník roku, v roce 2019 pak na Cenu Divadelních novin. Jeho práce je často prezentována na evropských a asijských scénách a festivalech, mimo jiné v Paříži, Londýně, Hongkongu, Barceloně, Helsinkách nebo Římě. Byl mezi umělci podporovanými Dancenet Sweden, je také součástí prestižního výběru Aerowaves Twenty20. Viktor pracuje napříč uměleckými obory, přičemž jádrem jeho práce je fyzická reprezentace reflexe a vztah k objektům. V rámci dvouletého projektu Shape It podrobuje analýze umělecký proces spolu s mladým publikem (a pro mladé publikum) ve Finsku, Itálii, Česku a Velké Británii. V díle PRIMA, určeném pro širokou veřejnost, vyzývá místní komunity, aby zaujaly své místo na jevišti v procesu tvorby i v představení. Projekt vznikl na objednávku v koprodukci v rámci sítě Be SpectACTive, která moderuje dialog mezi veřejností a umělci v celé Evropě. Vedle vlastní tvorby spolupracoval a vystupoval např. s Dominiquem Boivinem (FR), Danielem Gulkem (FR), Sonjou Pregrad (HR/DE), Cirkem La Putyka (CZ) nebo Compagnie Mossoux-Bonté (BE). Od roku 2019 je hostujícím pedagogem na Akademii múzických umění v Praze, kde supervizuje umělecké procesy v mezinárodním magisterském programu Directing of Devised and Object Theatre.

Petra Dotlačilová (CZ) absolvovala italianistiku na Filozofické fakultě UK a studia taneční vědy na Akademii múzických umění, kde v září 2016 získala doktorát. V letech 20152017 pracovala na výzkumném projektu „Ritual Design for the Ballet Stage“ na Univerzitě v Lipsku. Mezi lety 20152020 absolvovala doktorské studium na Univerzitě ve Stockholmu, kde spolupracuje na projektu „Performing Premodernity“, kombinujícím akademický a umělecký výzkum opery a divadla pozdního 18. století, a které zakončila disertační prací Costume in the Time of Reforms: Louis-René Boquet Designing Eighteenth-Century Ballet and Opera (září 2020). Zabývá se historií a teorií tance a baletu v Evropě, výzkumem divadelního kostýmu a překlady z francouzštiny a italštiny. Pravidelně se účastní odborných konferencí jako IFTR, Oxford Dance Symposium, European Association for Dance History, Early Dance Circle aj. a publikuje v odborných periodikách. Vedle badatelské práce se věnuje kritické reflexi baletu, současného tance a nového cirkusu, mimo portál Taneční aktuality publikovala též v časopisech Svět a divadlo, Živá hudba, Hudební rozhledy, Tanec (SK), Dansportalen (SE) aj.

 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE