Simona Baková

Simona Baková je študentkou na Katedre divadelnej vedy UK v Prahe. Okrem súčasného tanca a pohybového divadla sa zaujíma o antické divadlo a klasické jazyky, ktoré vyštudovala na UK v Bratislave. Orientuje sa najmä na súčasné performatívne tvary a analýzu tanca. K záujmu o teoretickú reflexiu tanečného umenia ju priviedol pozitívny vzťah k tanečnej praxi na amatérskej úrovni.  


Texty autora