Divadelní multižánrová procházka Děti U podpoří rozvoj dětské paliativní péče

Je možné propojit slova umírání, rozmanitost a radost a sloučit je v umělecký tvar? Vzniká divadelní multižánrová procházka Děti U na podporu rozvoje dětské paliativní péče a naděje na dobrý život.

Zdroj: Tantehorse

Zdroj: Tantehorse

Divadelní soubor Tantehorse ve spolupráci s deseti performery, Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Nadací rodiny Vlčkových chystá jedinečnou multižánrovou procházku zaměřenou na podporu rozvoje dětské paliativní péče. Cílem performativního projektu je destigmatizace tématu umírání dětí a zvýšení povědomí o dětské paliativní péči a jejím zásadním přínosům, které se zaměřují na zlepšení kvality života a poskytnutí podpory v těžkých časech rodinám závažně nemocných a umírajících dětí. Za myšlenkou projektu stojí tanečnice, performerka a choreografka Markéta Vacovská. Premiéra Děti U se uskuteční v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu 5. a 6. října. V následujícím roce se přesune do různých regionů České republiky.

Otevírat otázky úmrtí dítěte je extrémně složitá věc. Proto Tantehorse spojil síly s Českou společností paliativní medicíny, která je ryze odbornou medicínskou společností na bázi občanského sdružení, jež se zaměřuje na zlepšení poskytování paliativní péče v ČR. A také s Nadací rodiny Vlčkových, která pomáhá dále rozvíjet dětskou paliativní péči v ČR a snaží se vybudovat co nejlepší síť služeb reflektujících potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním. Performerka Markéta Vacovská se tématem paliativní péče a zvyšováním kvality života pacientů a jejich rodin v nelehké situaci zabývá v důsledku osobní zkušenosti se ztrátou dvou synů-dvojčat. Vlastní výpověď o noční můře každého rodiče se stala námětem sólového představení Odloučení, které mělo premiéru na jaře 2020.
 
V projektu Děti U společně s týmem odborníků a umělců posouvá téma předčasného úmrtí z roviny osobní do roviny celospolečenské. „Dětská paliativní péče je oblast, která potřebuje více pozornosti a podpory. Zažila jsem umírání svých dvou synů. První bez znalosti paliativní péče, bez podpory rodiny, s odkázáním na nemocniční službu. Druhé úmrtí pak už s patřičnou paliativní péčí a se vším, co k tomu patří: podpora při umírání doma s potřebnou medikací; dodaná důvěra od paliatra, že to zvládneme; ukotvení sebe; péče o sourozence kluků, o rodinu, o naše duše, o duševní zdraví, o nás tak nějak ve všech lidských dimenzích. Zvládnout bolestnou ztrátu bez pomoci paliativy byl výrazně delší a krutější proces,“ říká hlavní kurátorka projektu Markéta Vacovská.

Projekt Děti U je unikátní v tom, že propojuje uměleckou, vědeckou (lékařskou/paliativní), sociální a duchovní obec s veřejností. Všechny tyto instituce mají společný cíl – přispět k detabuizaci dětského umírání a rozšířit povědomí o dětské paliativní péči, která je přínosná pacientovi i celé rodině. „Odbornou část projektu zajišťuje MUDr. Mahulena Exnerová, primářka Dětského oddělení a DIOP Nemocnice Hořovice a předsedkyně Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny. Po konzultaci s odborníky a kolegy z rady Sekce DPP České společnosti paliativní medicíny nám doporučila i další odborné hostky a hosty, kteří se podílejí na obsahu představení,“ říká Markéta Vacovská. Zájmem České společnosti paliativní medicíny je zviditelnit přínosy paliativní péče širší veřejnosti. „Sekce dětské paliativní péče ČSPM se dlouhodobě podílí na systémovém rozvoji dětské paliativní péče v České republice. Nedílnou součástí naší práce je i osvěta, tedy šíření povědomí o tématu péče o závažně nemocné děti a jejich rodiny jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Tento projekt vnímám jako unikátní příležitost, jak můžeme toto téma přiblížit ostatním velmi netradičním způsobem skrze různé žánry umění. Na výslednou performativní procházku dětskou paliativní péčí se moc těším, myslím si, že i odborníkům, kteří se v tématu každý den pohybují, může ukázat další důležité dimenze péče,“ říká MUDr. Mahulena Exnerová.

Kurátorky a umělkyně konceptu Miřenka Čechová, Markéta Vacovská a Kristýna Boháčová koncipovaly projekt jako uměleckou procházku, která provede diváky různými formami umění a poskytne jim hluboký emocionální a edukativní zážitek. „Chtěla jsem využít umělecký potenciál performativních umění k nové, možná i citlivější komunikaci tématu, než na jakou jsme běžně zvyklí z médií a ze zdravotnických zařízení,“ říká Markéta Vacovská. Miřenka Čechová navíc dodává: „V uměleckém vyjádření se zaměřujeme především na téma důstojné smrti, péči o pozůstalé a komunikaci širšího okolí, které tápe, jak o smrti dítěte mluvit. Věříme, že náš projekt poskytne divákům nový pohled na téma, které je pro mnoho rodin neuvěřitelně důležité, a zároveň jim nabídne inspiraci a naději.“

Performativní procházka se uskuteční na Praze 5 a odstartuje na usedlosti Bulovka, následně bude pokračovat na Cibulku, kde manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi v rámci Nadace rodiny Vlčkových budují nový dětský lůžkový hospic. Procházka nabídne pět uměleckých zastavení. Performativní přednáška představí klíčové myšlenky a informace o dětské paliativní péči a přiblíží dilemata chování většinové společnosti při nepřímém zasažení ztrátou dítěte. Čtení přiblíží skutečné zážitky a pocity těch, kteří se s dětskou paliativní péčí setkali. Audiowalk neboli zvuková procházka umožní prozkoumat prostor a čas prostřednictvím zvukových nahrávek, dokumentárních výpovědí a zaměří se na práci s očekáváním. Umělecké taneční vystoupení ztvární emoce a pohybové vzorce vycházející z tělesného prožitku ztráty. Procházka vyvrcholí abstraktně poetickým videoartem a závěrečnou sólovou árií operní pěvkyně, která spojí diváky a účinkující v duchu naděje a solidarity.

Premiéra Děti U se uskuteční 5. a 6. října v rámci 29. ročníku mezinárodního festivalu 4 + 4 dny v pohybu. V následujícím roce v jsou v plánu cesty po regionech, díky kterým chce projekt edukovat a šířit osvětu po celé České republice.

Zdroj: Tantehorse

Témata článku

Tantehorse

Praha

MultižánrovéTanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: