Diskuze k tématu:
Co nás naučilo prosincové setkání o dění v Tanci Praha a divadle PONEC?

Vyplněním e-mailu se přihlásíte k odběru automatických notifikací, které vás upozorní na nový příspěvek v této diskuzi.

Od nejnovějších / Podle hodnocení
Přidat příspěvek

Reakce na článek

vložil TANEC PRAHA

IP: 185.105.36.69
Reaguje na:
Konstrukt vytvářený kolem Tance Praha (TP) je i dle tohoto článku bohužel plný nesprávných informací, o jejichž původu se můžeme pouze dohadovat. Je signifikantní, že nejsou kladeny tytéž otázky jiným neziskovkám (NNO) pečujícím o prostory a akce obdobného rázu, např. Akropolis, Alta, ARCHA+, Cirqueon, DOX, Jatka, La Fabrika, Letní Letná, Mlejn, Moving Station, Nová síť, Švestkový dvůr ad. Je tu plejáda NNO, které dělají neméně záslužnou práci, a nikdo je nechce „dozorovat“. Každá funguje po svém, v souladu s legislativou. Od roku 1989 jsou NNO zakládány „zdola“, soukromými osobami, což přináší také značnou odpovědnost. A ta leží právě na bedrech zakladatelů, ředitelů.
Vedení Tance Praha podléhá řadě kontrol ze strany státní a veřejné správy (díky četným dotacím), přes dvacet let publikuje Výroční zprávy s přehledy k jednotlivým hlavním činnostem i hospodaření, navíc dokáže rychle reagovat na krizové situace, jakou byla pandemie nebo pokračující konfliktní situace na Ukrajině.
Dopady tak obrovských globálních problémů nelze ignorovat. Ředitelka v září 2023 představila Správní radě obrovské úsilí týmu pro rok 2023, které vedlo k přetížení: podali celkem přes 20 nových žádostí o granty (nad rámec obvyklých více než dvaceti) ve snaze podpořit tvůrčí rezidence (Krenovka), mobilitu umělců (zvláště díky NPO) a cíleně ukrajinské uprchlíky. Uspěli se 17 z nich, přesto skončil TP v deficitu.
I proto už v létě vysvětlila ředitelka chystané změny a jejich důvody umělecké ředitelce PONCE (v té době nešlo o žádné osobní, ale ryze pragmatické interní důvody, termíny aj., které podléhají mlčenlivosti). Názorová rozdílnost na pokračování PONCE však vedla k ukončení spolupráce, a to rozhodnutím ze strany Markéty Perroud.
Nesprávně bylo v článku uvedeno, že Správní rada TP schvaluje rozhodnutí ředitelky s plnou důvěrou, bez otázek a bez nutnosti následné evaluace. V listopadu jednala Správní rada přes 4 hodiny a analyzovala, co bylo učiněno chybně a jak tomu předcházet, kdy a jak zhodnotit navržené kroky, např. obnovu týmu TP, která momentálně probíhá velmi úspěšně.
Dále bylo uvedeno: „odborná veřejnost volá po orgánu kontrolujícím nastavení a ošetření profesních vztahů, po přehlednosti a transparentnosti uměleckého směřování včetně přerozdělování rozhodovacích kompetencí“. Ředitelka TP nabídla prostor pro nominace do Umělecké rady PONCE, nebyl však využit, v únoru na HAMU představila, s kým z týmu TP a jak má Umělecká rada fungovat, i koho již oslovila a kde nechává prostor další odborné veřejnosti. Ze strany umělců přišel návrh na Open Call. Byl akceptován, vypsán a nabídnut prostor ve výběrové komisi. Ani toho nebylo využito. Veškeré vstřícné kroky ze strany TP byly negovány nebo ignorovány. To pak není snaha o dialog, ale cílený nátlak.
Yvona Kreuzmannová dala všem činnostem TP jasnou vizi a na té se nic nemění, to zaznělo opět v jejím prohlášení z počátku března. Mění se částečně lidé, kteří ji budou naplňovat.
Z TP neodešly žádné desítky kompetentních zaměstnanců, jak autoři uvedli v článku, má jich totiž podstatně méně, slovy čtyři. Odešly dvě dámy z HPP a část projektových manažerek, OSVČ. Obměnil se mírně technický tým včetně jeho vedení. Tým komunikace má po léta značnou fluktuaci, nicméně v obměněném složení pracuje systémově na strategii komunikace TP i divadla, což se dosud nedařilo.
Mění se způsob práce s důrazem na ekonomickou udržitelnost, což není nikomu příjemné, za to nutné. To není práce jedné osoby, ale týmu, který zaslouží velkou úctu. Dramaturgii PONCE, festivalu TANEC PRAHA i České taneční platformy postupně svěřuje Yvona odborníkům, a to z ČR i zahraničí. Neuzurpuje si žádnou „moc“, ale spolupracuje s těmi, kteří mají zájem.
Nános polopravd a lží destabilizoval nejen TP, ale celou taneční scénu, poškodil ji tak, že bude složité škody napravovat. Nicméně se otevírá větší prostor nové generaci a mezinárodní spolupráci. Tam by měla naše scéna směřovat bez ohledu na to, kdo kde koho a jak okomentuje na sociálních sítích, což není forma otevřeného dialogu.
Tanec Praha pracuje s velkou energií díky starým i novým lidem v týmu na obou festivalech i přípravě další sezony PONCE. Probíhá výběrové řízení na členy Umělecké rady divadla a právě ta potvrdí a upřesní během jara, kam se tato scéna bude dále ubírat. Držte palce všem, kteří to s ní myslí dobře.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE