Petra Dotlačilová

Petra Dotlačilová

MgA. Petra Dotlačilová, PhD., PhD.

Absolvovala Italianistiku na Filozofické fakultě UK a studia Taneční vědy Akademii múzických umění, kde v září 2016 získala doktorát. V letech 2015-2017 pracovala na výzkumném projektu „Ritual design for the ballet stage“ na Univerzitě v Lipsku. Mezi lety 2015-2020 absolvovala doktorské studium na Univerzitě ve Stockholmu, kde spolupracuje na projektu „Performing Premodernity“, kombinujícím akademický a umělecký výzkum opery a divadla pozdního 18. století, a které zakončila disertační prací Costume in the Time of Reforms: Louis-René Boquet Designing Eighteenth-Century Ballet and Opera (September 2020). Zabývá se historií a teorií tance a baletu v Evropě, výzkumem divadelního kostýmu a překlady z francouzštiny a italštiny. Pravidelně se účastní odborných konferencí jako IFTR, Oxford Dance Symposium, European Association for Dance History, Early Dance Circle aj. a publikuje v odborných periodikách.

Vedle badatelské práce se věnuje kritické reflexi baletu, současného tance a nového cirkusu, mimo portál Taneční aktuality publikovala též v časopisech Svět a divadlo, Živá hudba, Hudební rozhledy, Tanec (SK), Dansportalen (SE) aj.


Texty autora

Slovenská taneční platforma – část druhá

V první části reflexe Slovenské taneční platformy, prezentované online ve dnech 26. až 28. května, jsem se soustředila na motiv interaktivity, který rezonoval v mnoha dílech. Ne všechna se ovšem zabývala průzkumem zapojení diváků fyzicky...

Festival Clash! II. – Kulturní diplomacie a taneční filmy

Druhá polovina šestidenního festivalu Clash!, který se odehrál on-line na začátku loňského prosince, měla za hlavní témata kulturní diplomacii, specifický proces tvorby tanečního filmu a v poslední den i shrnutí získaných zkušeností, nově objevených cest a výhledů do budoucna.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE